Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FF - Filozofická fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FF - Filozofická fakulta
Katedra filozofie a humanitních studií
Mgr. Denisa Charvátová Ph.D. denisa.charvatova@ujep.cz 47528 6517 FF - 314
FF - Filozofická fakulta
Katedra filozofie a humanitních studií
doc. Mgr. Michaela Fišerová Ph.D. michaela.fiserova@ujep.cz michaelafiserova@yahoo.fr   475 286 502FF - B 213docent
FF - Filozofická fakulta
Katedra filozofie a humanitních studií
Mgr. Ivana Havlínová Ph.D. ivana.havlinova@ujep.cz 47528 6501 FF - B 301
FF - Filozofická fakulta
Katedra filozofie a humanitních studií
doc. Mgr. Jiří Hoblík Ph.D. jiri.hoblik@ujep.cz 47528 6512 FF - B 312
FF - Filozofická fakulta
Katedra filozofie a humanitních studií
Mgr. Rudolf Kardoš Ph.D. rudolf.kardos@ujep.cz 47528 6514 FF - B313odborný asistent + tajemník Katedra politologie a filozofie
FF - Filozofická fakulta
Katedra filozofie a humanitních studií
prof. PhDr. Jiří Kocian CSc. jiri.kocian@ujep.cz 47528 6518 FF - B 314
FF - Filozofická fakulta
Katedra filozofie a humanitních studií
Mgr. Veronika Konrádová Ph.D. veronika.konradova@ujep.cz 47528 6519 FF - B 302
FF - Filozofická fakulta
Katedra filozofie a humanitních studií
Mgr. Daniel Kroupa Ph.D. daniel.kroupa@ujep.cz 47528 6509 FF - B 215
FF - Filozofická fakulta
Katedra filozofie a humanitních studií
doc. RNDr. Josef Moural CSc. josef.moural@ujep.cz 47528 6510 736 675 719FF - B 214
FF - Filozofická fakulta
Katedra filozofie a humanitních studií
doc. Mgr. Martin Nitsche Ph.D. martin.nitsche@ujep.cz 47528 6495 FF - B 216
FF - Filozofická fakulta
Katedra filozofie a humanitních studií
ThLic. David Peroutka Ph.D. david.peroutka@ujep.cz 47528 6493 FF - B 216
FF - Filozofická fakulta
Katedra filozofie a humanitních studií
Mgr. Vít Pokorný Ph.D. vit.pokorny@ujep.cz ptvok23@gmail.com 47528 6508 724574192FF - B215
FF - Filozofická fakulta
Katedra filozofie a humanitních studií
Mgr. Barbora Řebíková Ph.D. barbora.rebikova@ujep.cz 47528 6503 FF - B 205
FF - Filozofická fakulta
Katedra filozofie a humanitních studií
PhDr. Martin Šimsa Ph.D. martin.simsa@ujep.cz 47528 6492 FF - B 216
FF - Filozofická fakulta
Katedra filozofie a humanitních studií
Tamara Šitnerová tamara.sitnerova@ujep.cz 47528 6500 FF - B 201
FF - Filozofická fakulta
Katedra filozofie a humanitních studií
PhDr. Mgr. Jan Šmíd Ph.D. jan.smid@ujep.cz 47528 6481 +420603774727FF - B 202
FF - Filozofická fakulta
Katedra filozofie a humanitních studií
Mgr. Maria Cristina Vendra PhD. cristina.vendra@ujep.cz 47528 6520 FF - 302
Mgr. Denisa Charvátová Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra filozofie a humanitních studií
e-mail: denisa.charvatova@ujep.cz
Telefon: 47528 6517
Místnost: FF-314
doc. Mgr. Michaela Fišerová Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra filozofie a humanitních studií
e-mail: michaela.fiserova@ujep.cz
Další e-mail: michaelafiserova@yahoo.fr
Telefon:  
Další telefon: 475 286 502
Místnost: FF-B 213
Poznámka: docent
Mgr. Ivana Havlínová Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra filozofie a humanitních studií
e-mail: ivana.havlinova@ujep.cz
Telefon: 47528 6501
Místnost: FF-B 301
doc. Mgr. Jiří Hoblík Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra filozofie a humanitních studií
e-mail: jiri.hoblik@ujep.cz
Telefon: 47528 6512
Místnost: FF-B 312
Mgr. Rudolf Kardoš Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra filozofie a humanitních studií
e-mail: rudolf.kardos@ujep.cz
Telefon: 47528 6514
Místnost: FF-B313
Poznámka: odborný asistent + tajemník Katedra politologie a filozofie
prof. PhDr. Jiří Kocian CSc.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra filozofie a humanitních studií
e-mail: jiri.kocian@ujep.cz
Telefon: 47528 6518
Místnost: FF-B 314
Mgr. Veronika Konrádová Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra filozofie a humanitních studií
e-mail: veronika.konradova@ujep.cz
Telefon: 47528 6519
Místnost: FF-B 302
Mgr. Daniel Kroupa Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra filozofie a humanitních studií
e-mail: daniel.kroupa@ujep.cz
Telefon: 47528 6509
Místnost: FF-B 215
doc. RNDr. Josef Moural CSc.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra filozofie a humanitních studií
e-mail: josef.moural@ujep.cz
Telefon: 47528 6510
Další telefon: 736 675 719
Místnost: FF-B 214
doc. Mgr. Martin Nitsche Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra filozofie a humanitních studií
e-mail: martin.nitsche@ujep.cz
Telefon: 47528 6495
Místnost: FF-B 216
ThLic. David Peroutka Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra filozofie a humanitních studií
e-mail: david.peroutka@ujep.cz
Telefon: 47528 6493
Místnost: FF-B 216
Mgr. Vít Pokorný Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra filozofie a humanitních studií
e-mail: vit.pokorny@ujep.cz
Další e-mail: ptvok23@gmail.com
Telefon: 47528 6508
Další telefon: 724574192
Místnost: FF-B215
Mgr. Barbora Řebíková Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra filozofie a humanitních studií
e-mail: barbora.rebikova@ujep.cz
Telefon: 47528 6503
Místnost: FF-B 205
PhDr. Martin Šimsa Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra filozofie a humanitních studií
e-mail: martin.simsa@ujep.cz
Telefon: 47528 6492
Místnost: FF-B 216
Tamara Šitnerová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra filozofie a humanitních studií
e-mail: tamara.sitnerova@ujep.cz
Telefon: 47528 6500
Místnost: FF-B 201
PhDr. Mgr. Jan Šmíd Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra filozofie a humanitních studií
e-mail: jan.smid@ujep.cz
Telefon: 47528 6481
Další telefon: +420603774727
Místnost: FF-B 202
Mgr. Maria Cristina Vendra PhD.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra filozofie a humanitních studií
e-mail: cristina.vendra@ujep.cz
Telefon: 47528 6520
Místnost: FF-302