Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** REK - Rektorát ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
REK - Rektorát
Útvary rektora
doc. RNDr. Jaroslav Koutský Ph.D. jaroslav.koutsky@ujep.cz 47528 6115 MFC - 4.18Rektor
REK - Rektorát
Sekretariát rektora
Andrea Čebišová andrea.cebisova@ujep.cz 47528 6115 MFC - 417
REK - Rektorát
Sekretariát rektora
Monika Jarošová monika.jarosova@ujep.cz 47528 6116 777350283MFC - 417sekretariát rektora
REK - Rektorát
Oddělení marketingu a propagace
Bc. Michaela Fischerová michaela.fischerova@ujep.cz omap@ujep.cz 47528 6274 MFC - 1.16Asistent OMaP
REK - Rektorát
Oddělení marketingu a propagace
Ing. Michaela Hnidová DiS. michaela.hnidova@ujep.cz michaela.hnidova@ujep.cz 47528 6281 601 129 851Marketingový specialista, produkční
REK - Rektorát
Oddělení marketingu a propagace
Ing. Ondřej Kounovský ondrej.kounovsky@ujep.cz 47528 6279 MFC - 1.17Vedoucí oddělení marketingu a propagace
REK - Rektorát
Oddělení marketingu a propagace
Pavla Lehnerová pavla.lehnerova@ujep.cz 47528 6273  - 1.16
REK - Rektorát
Oddělení marketingu a propagace
Josef Růžička josef.ruzicka@ujep.cz 47528 6276 MFC - 116
REK - Rektorát
Oddělení interního auditu
Ing. Hana Konečná hana.konecna@ujep.cz 47528 6346
REK - Rektorát
Oddělení interního auditu
Ing. Bc. Lenka Semerádová lenka.semeradova@ujep.cz 47528 6329 MFC - 115vedoucí oddělení interního auditu
REK - Rektorát
Oddělení interního auditu
Ing. Darina Sýkorová darina.sykorova@ujep.cz 47528 6346 MFC - 1.15
REK - Rektorát
Právní oddělení
Mgr. Lucie Kalhousová lucie.kalhousova@ujep.cz 47528 6350 727984331MFC - 319
REK - Rektorát
Právní oddělení
Hana Pekárková hana.pekarkova@ujep.cz 47528 6369 792 286 534MFC - 320
REK - Rektorát
Právní oddělení
JUDr. Ing. Eva Severová Eva.Severova@ujep.cz 47528 6350 720 073 202
REK - Rektorát
Kancléř
Mgr. Jana Kasaničová jana.kasanicova@ujep.cz 47528 6117 MFC - 417tisková mluvčí
REK - Rektorát
Ombudsman
Mgr. Lucie Tesařová lucie.tesarova@ujep.cz 47528 6351 724113710PC - 3.09
REK - Rektorát
Manažer kvality akreditací
prof. PaedDr. Pavel Doulík Ph.D. pavel.doulik@ujep.cz 47528 3166 CS - 320profesor
REK - Rektorát
Útvar prorektora pro internacionalizaci
doc. Mgr. Pavel Raška Ph.D. pavel.raska@ujep.cz 47528 6275 MFC - 4.09Prorektor pro vnější vztahy
REK - Rektorát
Oddělení pro internacionalizaci
Ing. Gabriela Krečová gabriela.krecova@ujep.cz 47528 6277 MFC - 112
REK - Rektorát
Oddělení pro internacionalizaci
Mgr. Tereza Krylová Tereza.Krylova@ujep.cz 47528 6271 MFC - 1.12
REK - Rektorát
Oddělení pro internacionalizaci
Ing. Jana Nikl jana.nikl@ujep.cz 47528 6272
REK - Rektorát
Oddělení pro internacionalizaci
Ing. Lenka Satrapová lenka.satrapova@ujep.cz 47528 6231 MFC - 112
REK - Rektorát
Útvary prorektora pro rozvoj a digitaliz
doc. PhDr. Vlastimil Chytrý Ph.D. vlastimil.chytry@ujep.cz 47528 6210 MFC - 4.10Prorektor pro rozvoj a informační technologie
REK - Rektorát
Oddělení rozvoje a digitalizace
Dana Gruntová dana.gruntova@ujep.cz 47528 6367 MFC - 4.09.2
REK - Rektorát
Oddělení rozvoje a digitalizace
Mgr. Radek Váša radek.vasa@ujep.cz 47528 6368 PC - 4.09
REK - Rektorát
Oddělení rozvoje a digitalizace
Mgr. Vladěna Zingová vladena.zingova@ujep.cz 47528 5768 PC - 4.09vedoucí Centra celoživotního vzdělávání
REK - Rektorát
Útvary prorektora pro projekty ESIF
doc. RNDr. Martin Balej Ph.D. martin.balej@ujep.cz 47528 6214 MFC - 4.15Prorektor pro projekty Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF)
REK - Rektorát
Prorektor pro projekty ESIF
Bc. Jakub Lank jakub.lank@ujep.cz  
REK - Rektorát
Centrum projektového servisu
Ing. Šárka Sajdlová sarka.sajdlova@ujep.cz   475 285 757MFC - 4.14
REK - Rektorát
Centrum projektového servisu
Mgr. Lenka Stiborová lenka.stiborova@ujep.cz 47528 6355 702024915MFC - 4.14projektový manažer CRPS
REK - Rektorát
Centrum projektového servisu
Mgr. Jana Šantorová jana.santorova@ujep.cz 47528 6120 725329793MFC - 4.14
REK - Rektorát
Útvar prorektora pro stud. a pedag. činn
RNDr. Alena Chvátalová Ph.D. alena.chvatalova@ujep.cz 47528 6278 MFC - 4.13Prorektorka pro studium
REK - Rektorát
Studijní oddělení Re
Ing. Lenka Babicová lenka.babicova@ujep.cz 47528 6343 MFC - 4142
REK - Rektorát
Studijní oddělení Re
Mgr. Jana Bejdlová jana.bejdlova@ujep.cz 47528 6343 475286361MFC - 4142
REK - Rektorát
Studijní oddělení Re
Mgr. Šárka Korfová sarka.korfova@ujep.cz 47528 6343 475286361MFC - 4142
REK - Rektorát
Oddělení celoživotního vzdělávání UJEP
Bc. Dana Masopustová dana.masopustova@ujep.cz 47528 6138 727812381MFC - 1.13vedoucí oddělení OCV
REK - Rektorát
Oddělení celoživotního vzdělávání UJEP
Bc. Iveta Steklá iveta.stekla@ujep.cz 47528 6238 MFC - 113
REK - Rektorát
Oddělení celoživotního vzdělávání UJEP
Mgr. Frederik Velinský frederik.velinsky@ujep.cz 47528 5756
REK - Rektorát
Poradenské centrum
Mgr. Vladimír Řáha vladimir.raha@ujep.cz 47528 5752
REK - Rektorát
Univ.centr.pro stud.se spec.potřebami
Ing. Stanislava Muláčková Stanislava.Mulackova@ujep.cz 47528 5753
REK - Rektorát
Referát kvality
Mgr. Andrea Musilová andrea.musilova@ujep.cz 47528 6365 MFC - 4.09.2
REK - Rektorát
Útvar prorektora pro vědu a výzkum
doc. Ing. Jan Slavík Ph.D. jan.slavik@ujep.cz 47528 6216 MFC - 4.08Prorektor pro vědu a výzkum
REK - Rektorát
Oddělení vědy a výzkumu
Ing. Michal Pácal michal.pacal@ujep.cz  
REK - Rektorát
Oddělení vědy a výzkumu
Bc. Hanuš Petržílka hanus.petrzilka@ujep.cz 47528 6354 MFC - 2.20
REK - Rektorát
Oddělení vědy a výzkumu
Mgr. Magdaléna Zelená Magdalena.Zelena@ujep.cz 47528 6353 +420 720 978 448 - 2.20referent VaV
REK - Rektorát
Útvary kvestora
Ing. Leoš Nergl leos.nergl@ujep.cz 47528 6116 MFC - 4.16Kvestor
REK - Rektorát
Kvestor
Ing. Martina Kopřivová martina.koprivova@ujep.cz 47528 5833 723411933
REK - Rektorát
Kvestor
Ing. Petra Musilová petra.musilova@ujep.cz 47528 5824 722937161L1 - 410finanční manažer projektů
REK - Rektorát
Kvestor
Ing. František Podrápský frantisek.podrapsky@ujep.cz 47528 5842
REK - Rektorát
Kvestor
Ing. Lenka Suchá Lenka.Sucha@ujep.cz 47528 5834 602133373L1 - 
REK - Rektorát
Referát BOZP
Ing. Věra Výborná vera.vyborna@ujep.cz 47528 6320 724272747MFC - 3.25
REK - Rektorát
Ekonomický odbor
Ing. Šárka Kremlíková DiS. sarka.kremlikova@ujep.cz 47528 6348 MFC - 3.17
REK - Rektorát
Referát ekonomiky projektů
Ing. Jiřina Zajíčková jirina.zajickova@ujep.cz 47528 6347
REK - Rektorát
Referát evidence majetku
Lenka Klomínková lenka.klominkova@ujep.cz 47528 6331 MFC - 311
REK - Rektorát
Referát evidence majetku
Bc. Monika Trochtová monika.trochtova@ujep.cz 47528 6342 607 276 250
REK - Rektorát
Oddělení účtáren
Jana Bondorová jana.bondorova@ujep.cz 47528 6334 MFC - 308
REK - Rektorát
Oddělení účtáren
Dagmar Brůhová dagmar.bruhova@ujep.cz 47528 6330 MFC - 315
REK - Rektorát
Oddělení účtáren
Mgr. Martina Davídková Martina.Davidkova@ujep.cz 47528 6345 MFC - 
REK - Rektorát
Oddělení účtáren
Jana Hrdličková j.hrdlickova@ujep.cz 47528 6306 MFC - 315
REK - Rektorát
Oddělení účtáren
Bc. Lenka Jiráčková lenka.jirackova@ujep.cz 47528 6338
REK - Rektorát
Oddělení účtáren
Ivana Kulhavá ivana.kulhava@ujep.cz 47528 6336 724 812 814MFC - 310
REK - Rektorát
Oddělení účtáren
Mgr. Eva Tichá eva.ticha@ujep.cz 47528 6128 MFC - 0111
REK - Rektorát
Controlling a rozpočetnictví
Bc. Monika Ledvinová monika.ledvinova@ujep.cz 47528 6358
REK - Rektorát
Controlling a rozpočetnictví
Ing. Mariana Medunová mariana.medunova@ujep.cz 47528 6352 MFC - 3.16
REK - Rektorát
Controlling a rozpočetnictví
Ing. Denisa Skusová denisa.skusova@ujep.cz 47528 6357 +420 724 970 497MFC - 3.17
REK - Rektorát
Odbor hospodářské správy
Bc. Pavla Bendová DiS. pavla.bendova@ujep.cz 47528 6375 725540657MFC - 01.13
REK - Rektorát
Investiční oddělení
Ing. Luboš Eliáš lubos.elias@ujep.cz 47528 6371 MFC - 312
REK - Rektorát
Investiční oddělení
Bc. František Hájek frantisek.hajek@ujep.cz 47528 6370 601585663MFC - 323Referent na úseku investičním
REK - Rektorát
Investiční oddělení
Ing. Pavel Klapálek Ph.D. pavel.klapalek@ujep.cz 47528 6374 601585661MFC - 3.23Referent na úseku investičním
REK - Rektorát
Investiční oddělení
Ing. Vendula Poslední vendula.posledni@ujep.cz 47528 6372 MFC - 312
REK - Rektorát
Investiční oddělení
Ing. Daša Šimčišinová dasa.simcisinova@ujep.cz 47528 6374 720 069 704MFC - 
REK - Rektorát
Referát energetiky
Mgr. Vladimír Bauštein vladimir.baustein@ujep.cz 47528 6288 MFC - 320
REK - Rektorát
Referát energetiky
Ing. Adam Klíma adam.klima@ujep.cz   47528 6289L1 - 404
REK - Rektorát
Oddělení služeb
Eliška Bázlerová  
REK - Rektorát
Oddělení služeb
Pavla Beranová  
REK - Rektorát
Oddělení služeb
Dana Janstová  
REK - Rektorát
Oddělení služeb
Maryna Kravchenko  
REK - Rektorát
Oddělení služeb
Renata Miškovská  
REK - Rektorát
Oddělení služeb
Zdenka Moučková  
REK - Rektorát
Oddělení služeb
Iveta Nanarová  
REK - Rektorát
Oddělení služeb
Milan Pácal  
REK - Rektorát
Oddělení služeb
Darina Pástorová  
REK - Rektorát
Oddělení služeb
Drahoslava Přenosilová  
REK - Rektorát
Oddělení služeb
Luboš Reis Lubos.Reis@ujep.cz  
REK - Rektorát
Oddělení služeb
Dana Rusínová  
REK - Rektorát
Oddělení služeb
Iveta Ševčíková  
REK - Rektorát
Oddělení služeb
Miluše Špičková  
REK - Rektorát
Oddělení služeb
Pavlína Vágnerová  
REK - Rektorát
Oddělení služeb
Gabriela Vopálenská  
REK - Rektorát
Referát údržby
Roman Kučaba roman.kucaba@ujep.cz 47528 3807
REK - Rektorát
Referát údržby
Martin Mádlík martin.madlik@ujep.cz 47528 6376 MFC - 01.13
REK - Rektorát
Referát údržby
Walter Rittig  
REK - Rektorát
Referát údržby
Pavel Šnajdr pavel.snajdr@ujep.cz  
REK - Rektorát
Údržba areálu Kampus
David Hrubec david.hrubec@ujep.cz 47528 3808 734410034VIKS - 11
REK - Rektorát
Údržba areálu Kampus
Jan Štamec jan.stamec@ujep.cz 47528 3808 722563441MN - 
REK - Rektorát
Údržba areálu Kampus
Karol Zajac  
REK - Rektorát
Údržba areálu Kampus
Patrik Zajac  
REK - Rektorát
Údržba areálu Kampus
Marek Žiga  
REK - Rektorát
Zaměstnanecký odbor
Ing. Zdenka Černá MBA zdenka.cerna@ujep.cz zamo@rt.ujep.cz 47528 6311 +420 724 902 780MFC - 1.18vedoucí Zaměstnaneckého odboru
REK - Rektorát
Zaměstnanecký odbor
Ing. Lenka Kurucová lenka.kurucova@ujep.cz 47528 6341 MFC - 1.18referentka Zaměstnaneckého odboru
REK - Rektorát
Personální oddělení
Hana Havlová Hana.Havlova@ujep.cz 47528 6318 MFC - 1.10personalistka
REK - Rektorát
Personální oddělení
Bc. Lenka Karásková lenka.karaskova@ujep.cz 47528 6315 MFC - 1.09vedoucí personálního oddělení (PER)
REK - Rektorát
Personální oddělení
Bc. Hana Krchovová hana.krchovova@ujep.cz 47528 6317 MFC - 1.10personalistka
REK - Rektorát
Personální oddělení
Radka Krumplová Radka.Krumplova@ujep.cz 47528 6316 MFC - 1.09personalistka
REK - Rektorát
Oddělení práce a mezd
Mgr. Petra Dušková petra.duskova@ujep.cz 47528 6310 MFC - 1.11 (1.patro)Referentka oddělení práce a mezd, Zaměstnecký odbor
REK - Rektorát
Oddělení práce a mezd
Lenka Hauzerová lenka.hauzerova@ujep.cz 47528 6314 MFC - 1.11Referentka oddělení práce a mezd, Zaměstnanecký odbor
REK - Rektorát
Oddělení práce a mezd
Mgr. Veronika Klapálková Ph.D. veronika.klapalkova@ujep.cz pam@rt.ujep.cz 47528 6312 MFC - 1.11 (1.patro)Referentka oddělení práce a mezd, Zaměstnanecký odbor
REK - Rektorát
Oddělení práce a mezd
Mgr. Ilona Sýkorová ilona.sykorova@ujep.cz 47528 6340 MFC - 1.11vedoucí oddělení práce a mezd (PAM)
REK - Rektorát
Oddělení práce a mezd
Bc. Eva Šírová eva.sirova@ujep.cz    - 1.11Referentka oddělení práce a mezd
REK - Rektorát
Správa Bukoviny
Zdeněk Bárta zdenek.barta@ujep.cz   602169101BU - správce VRS Bukovina
REK - Rektorát
Správa Bukoviny
Jana Bártová   BU - pokojská, VRS Bukovina
REK - Rektorát
Oddělení veřejných zakázek
Veronika Benešová Veronika.Benesova@ujep.cz 47528 6393 referent oddělení veřejných zakázek
REK - Rektorát
Oddělení veřejných zakázek
Mgr. Kateřina Drozdová katerina.drozdova@ujep.cz 47528 6392 MFC - 324
REK - Rektorát
Oddělení veřejných zakázek
Simona Ježková Simona.Jezkova@ujep.cz 47528 6392 MFC - 
REK - Rektorát
Oddělení veřejných zakázek
Ing. Lukáš Potměšil lukas.potmesil@ujep.cz Lukas.Potmesil@ujep.cz   475 286 391 - 3.24referent oddělení veřejných zakázek
REK - Rektorát
Oddělení veřejných zakázek
Zbyněk Tichý zbynek.tichy@ujep.cz zbynek.tichy@ujep.cz   475 286 356MFC - 3.22vedoucí oddělení veřejných zakázek
REK - Rektorát
Univerzitní prodejna
Jarmila Barylíková jarmila.barylikova@ujep.cz 47528 6044 VK - 116
REK - Rektorát
Univerzitní prodejna
Pavla Turčínová pavla.turcinova@ujep.cz 47528 6044 VK - 116
doc. RNDr. Jaroslav Koutský Ph.D.
Pracoviště: REK - Rektorát - Útvary rektora
e-mail: jaroslav.koutsky@ujep.cz
Telefon: 47528 6115
Místnost: MFC-4.18
Poznámka: Rektor
Andrea Čebišová
Pracoviště: REK - Rektorát - Sekretariát rektora
e-mail: andrea.cebisova@ujep.cz
Telefon: 47528 6115
Místnost: MFC-417
Monika Jarošová
Pracoviště: REK - Rektorát - Sekretariát rektora
e-mail: monika.jarosova@ujep.cz
Telefon: 47528 6116
Další telefon: 777350283
Místnost: MFC-417
Poznámka: sekretariát rektora
Bc. Michaela Fischerová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení marketingu a propagace
e-mail: michaela.fischerova@ujep.cz
Další e-mail: omap@ujep.cz
Telefon: 47528 6274
Místnost: MFC-1.16
Poznámka: Asistent OMaP
Ing. Michaela Hnidová DiS.
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení marketingu a propagace
e-mail: michaela.hnidova@ujep.cz
Další e-mail: michaela.hnidova@ujep.cz
Telefon: 47528 6281
Další telefon: 601 129 851
Poznámka: Marketingový specialista, produkční
Ing. Ondřej Kounovský
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení marketingu a propagace
e-mail: ondrej.kounovsky@ujep.cz
Telefon: 47528 6279
Místnost: MFC-1.17
Poznámka: Vedoucí oddělení marketingu a propagace
Pavla Lehnerová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení marketingu a propagace
e-mail: pavla.lehnerova@ujep.cz
Telefon: 47528 6273
Josef Růžička
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení marketingu a propagace
e-mail: josef.ruzicka@ujep.cz
Telefon: 47528 6276
Místnost: MFC-116
Ing. Hana Konečná
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení interního auditu
e-mail: hana.konecna@ujep.cz
Telefon: 47528 6346
Ing. Bc. Lenka Semerádová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení interního auditu
e-mail: lenka.semeradova@ujep.cz
Telefon: 47528 6329
Místnost: MFC-115
Poznámka: vedoucí oddělení interního auditu
Ing. Darina Sýkorová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení interního auditu
e-mail: darina.sykorova@ujep.cz
Telefon: 47528 6346
Místnost: MFC-1.15
Mgr. Lucie Kalhousová
Pracoviště: REK - Rektorát - Právní oddělení
e-mail: lucie.kalhousova@ujep.cz
Telefon: 47528 6350
Další telefon: 727984331
Místnost: MFC-319
Hana Pekárková
Pracoviště: REK - Rektorát - Právní oddělení
e-mail: hana.pekarkova@ujep.cz
Telefon: 47528 6369
Další telefon: 792 286 534
Místnost: MFC-320
JUDr. Ing. Eva Severová
Pracoviště: REK - Rektorát - Právní oddělení
e-mail: Eva.Severova@ujep.cz
Telefon: 47528 6350
Další telefon: 720 073 202
Mgr. Jana Kasaničová
Pracoviště: REK - Rektorát - Kancléř
e-mail: jana.kasanicova@ujep.cz
Telefon: 47528 6117
Místnost: MFC-417
Poznámka: tisková mluvčí
Mgr. Lucie Tesařová
Pracoviště: REK - Rektorát - Ombudsman
e-mail: lucie.tesarova@ujep.cz
Telefon: 47528 6351
Další telefon: 724113710
Místnost: PC-3.09
prof. PaedDr. Pavel Doulík Ph.D.
Pracoviště: REK - Rektorát - Manažer kvality akreditací
e-mail: pavel.doulik@ujep.cz
Telefon: 47528 3166
Místnost: CS-320
Poznámka: profesor
doc. Mgr. Pavel Raška Ph.D.
Pracoviště: REK - Rektorát - Útvar prorektora pro internacionalizaci
e-mail: pavel.raska@ujep.cz
Telefon: 47528 6275
Místnost: MFC-4.09
Poznámka: Prorektor pro vnější vztahy
Ing. Gabriela Krečová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení pro internacionalizaci
e-mail: gabriela.krecova@ujep.cz
Telefon: 47528 6277
Místnost: MFC-112
Mgr. Tereza Krylová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení pro internacionalizaci
e-mail: Tereza.Krylova@ujep.cz
Telefon: 47528 6271
Místnost: MFC-1.12
Ing. Jana Nikl
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení pro internacionalizaci
e-mail: jana.nikl@ujep.cz
Telefon: 47528 6272
Ing. Lenka Satrapová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení pro internacionalizaci
e-mail: lenka.satrapova@ujep.cz
Telefon: 47528 6231
Místnost: MFC-112
doc. PhDr. Vlastimil Chytrý Ph.D.
Pracoviště: REK - Rektorát - Útvary prorektora pro rozvoj a digitaliz
e-mail: vlastimil.chytry@ujep.cz
Telefon: 47528 6210
Místnost: MFC-4.10
Poznámka: Prorektor pro rozvoj a informační technologie
Dana Gruntová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení rozvoje a digitalizace
e-mail: dana.gruntova@ujep.cz
Telefon: 47528 6367
Místnost: MFC-4.09.2
Mgr. Radek Váša
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení rozvoje a digitalizace
e-mail: radek.vasa@ujep.cz
Telefon: 47528 6368
Místnost: PC-4.09
Mgr. Vladěna Zingová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení rozvoje a digitalizace
e-mail: vladena.zingova@ujep.cz
Telefon: 47528 5768
Místnost: PC-4.09
Poznámka: vedoucí Centra celoživotního vzdělávání
doc. RNDr. Martin Balej Ph.D.
Pracoviště: REK - Rektorát - Útvary prorektora pro projekty ESIF
e-mail: martin.balej@ujep.cz
Telefon: 47528 6214
Místnost: MFC-4.15
Poznámka: Prorektor pro projekty Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF)
Bc. Jakub Lank
Pracoviště: REK - Rektorát - Prorektor pro projekty ESIF
e-mail: jakub.lank@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Šárka Sajdlová
Pracoviště: REK - Rektorát - Centrum projektového servisu
e-mail: sarka.sajdlova@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 475 285 757
Místnost: MFC-4.14
Mgr. Lenka Stiborová
Pracoviště: REK - Rektorát - Centrum projektového servisu
e-mail: lenka.stiborova@ujep.cz
Telefon: 47528 6355
Další telefon: 702024915
Místnost: MFC-4.14
Poznámka: projektový manažer CRPS
Mgr. Jana Šantorová
Pracoviště: REK - Rektorát - Centrum projektového servisu
e-mail: jana.santorova@ujep.cz
Telefon: 47528 6120
Další telefon: 725329793
Místnost: MFC-4.14
RNDr. Alena Chvátalová Ph.D.
Pracoviště: REK - Rektorát - Útvar prorektora pro stud. a pedag. činn
e-mail: alena.chvatalova@ujep.cz
Telefon: 47528 6278
Místnost: MFC-4.13
Poznámka: Prorektorka pro studium
Ing. Lenka Babicová
Pracoviště: REK - Rektorát - Studijní oddělení Re
e-mail: lenka.babicova@ujep.cz
Telefon: 47528 6343
Místnost: MFC-4142
Mgr. Jana Bejdlová
Pracoviště: REK - Rektorát - Studijní oddělení Re
e-mail: jana.bejdlova@ujep.cz
Telefon: 47528 6343
Další telefon: 475286361
Místnost: MFC-4142
Mgr. Šárka Korfová
Pracoviště: REK - Rektorát - Studijní oddělení Re
e-mail: sarka.korfova@ujep.cz
Telefon: 47528 6343
Další telefon: 475286361
Místnost: MFC-4142
Bc. Dana Masopustová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení celoživotního vzdělávání UJEP
e-mail: dana.masopustova@ujep.cz
Telefon: 47528 6138
Další telefon: 727812381
Místnost: MFC-1.13
Poznámka: vedoucí oddělení OCV
Bc. Iveta Steklá
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení celoživotního vzdělávání UJEP
e-mail: iveta.stekla@ujep.cz
Telefon: 47528 6238
Místnost: MFC-113
Mgr. Frederik Velinský
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení celoživotního vzdělávání UJEP
e-mail: frederik.velinsky@ujep.cz
Telefon: 47528 5756
Mgr. Vladimír Řáha
Pracoviště: REK - Rektorát - Poradenské centrum
e-mail: vladimir.raha@ujep.cz
Telefon: 47528 5752
Ing. Stanislava Muláčková
Pracoviště: REK - Rektorát - Univ.centr.pro stud.se spec.potřebami
e-mail: Stanislava.Mulackova@ujep.cz
Telefon: 47528 5753
Mgr. Andrea Musilová
Pracoviště: REK - Rektorát - Referát kvality
e-mail: andrea.musilova@ujep.cz
Telefon: 47528 6365
Místnost: MFC-4.09.2
doc. Ing. Jan Slavík Ph.D.
Pracoviště: REK - Rektorát - Útvar prorektora pro vědu a výzkum
e-mail: jan.slavik@ujep.cz
Telefon: 47528 6216
Místnost: MFC-4.08
Poznámka: Prorektor pro vědu a výzkum
Ing. Michal Pácal
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení vědy a výzkumu
e-mail: michal.pacal@ujep.cz
Telefon:  
Bc. Hanuš Petržílka
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení vědy a výzkumu
e-mail: hanus.petrzilka@ujep.cz
Telefon: 47528 6354
Místnost: MFC-2.20
Mgr. Magdaléna Zelená
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení vědy a výzkumu
e-mail: Magdalena.Zelena@ujep.cz
Telefon: 47528 6353
Další telefon: +420 720 978 448
Poznámka: referent VaV
Ing. Leoš Nergl
Pracoviště: REK - Rektorát - Útvary kvestora
e-mail: leos.nergl@ujep.cz
Telefon: 47528 6116
Místnost: MFC-4.16
Poznámka: Kvestor
Ing. Martina Kopřivová
Pracoviště: REK - Rektorát - Kvestor
e-mail: martina.koprivova@ujep.cz
Telefon: 47528 5833
Další telefon: 723411933
Ing. Petra Musilová
Pracoviště: REK - Rektorát - Kvestor
e-mail: petra.musilova@ujep.cz
Telefon: 47528 5824
Další telefon: 722937161
Místnost: L1-410
Poznámka: finanční manažer projektů
Ing. František Podrápský
Pracoviště: REK - Rektorát - Kvestor
e-mail: frantisek.podrapsky@ujep.cz
Telefon: 47528 5842
Ing. Lenka Suchá
Pracoviště: REK - Rektorát - Kvestor
e-mail: Lenka.Sucha@ujep.cz
Telefon: 47528 5834
Další telefon: 602133373
Místnost: L1-
Ing. Věra Výborná
Pracoviště: REK - Rektorát - Referát BOZP
e-mail: vera.vyborna@ujep.cz
Telefon: 47528 6320
Další telefon: 724272747
Místnost: MFC-3.25
Ing. Šárka Kremlíková DiS.
Pracoviště: REK - Rektorát - Ekonomický odbor
e-mail: sarka.kremlikova@ujep.cz
Telefon: 47528 6348
Místnost: MFC-3.17
Ing. Jiřina Zajíčková
Pracoviště: REK - Rektorát - Referát ekonomiky projektů
e-mail: jirina.zajickova@ujep.cz
Telefon: 47528 6347
Lenka Klomínková
Pracoviště: REK - Rektorát - Referát evidence majetku
e-mail: lenka.klominkova@ujep.cz
Telefon: 47528 6331
Místnost: MFC-311
Bc. Monika Trochtová
Pracoviště: REK - Rektorát - Referát evidence majetku
e-mail: monika.trochtova@ujep.cz
Telefon: 47528 6342
Další telefon: 607 276 250
Jana Bondorová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení účtáren
e-mail: jana.bondorova@ujep.cz
Telefon: 47528 6334
Místnost: MFC-308
Dagmar Brůhová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení účtáren
e-mail: dagmar.bruhova@ujep.cz
Telefon: 47528 6330
Místnost: MFC-315
Mgr. Martina Davídková
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení účtáren
e-mail: Martina.Davidkova@ujep.cz
Telefon: 47528 6345
Místnost: MFC-
Jana Hrdličková
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení účtáren
e-mail: j.hrdlickova@ujep.cz
Telefon: 47528 6306
Místnost: MFC-315
Bc. Lenka Jiráčková
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení účtáren
e-mail: lenka.jirackova@ujep.cz
Telefon: 47528 6338
Ivana Kulhavá
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení účtáren
e-mail: ivana.kulhava@ujep.cz
Telefon: 47528 6336
Další telefon: 724 812 814
Místnost: MFC-310
Mgr. Eva Tichá
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení účtáren
e-mail: eva.ticha@ujep.cz
Telefon: 47528 6128
Místnost: MFC-0111
Bc. Monika Ledvinová
Pracoviště: REK - Rektorát - Controlling a rozpočetnictví
e-mail: monika.ledvinova@ujep.cz
Telefon: 47528 6358
Ing. Mariana Medunová
Pracoviště: REK - Rektorát - Controlling a rozpočetnictví
e-mail: mariana.medunova@ujep.cz
Telefon: 47528 6352
Místnost: MFC-3.16
Ing. Denisa Skusová
Pracoviště: REK - Rektorát - Controlling a rozpočetnictví
e-mail: denisa.skusova@ujep.cz
Telefon: 47528 6357
Další telefon: +420 724 970 497
Místnost: MFC-3.17
Bc. Pavla Bendová DiS.
Pracoviště: REK - Rektorát - Odbor hospodářské správy
e-mail: pavla.bendova@ujep.cz
Telefon: 47528 6375
Další telefon: 725540657
Místnost: MFC-01.13
Ing. Luboš Eliáš
Pracoviště: REK - Rektorát - Investiční oddělení
e-mail: lubos.elias@ujep.cz
Telefon: 47528 6371
Místnost: MFC-312
Bc. František Hájek
Pracoviště: REK - Rektorát - Investiční oddělení
e-mail: frantisek.hajek@ujep.cz
Telefon: 47528 6370
Další telefon: 601585663
Místnost: MFC-323
Poznámka: Referent na úseku investičním
Ing. Pavel Klapálek Ph.D.
Pracoviště: REK - Rektorát - Investiční oddělení
e-mail: pavel.klapalek@ujep.cz
Telefon: 47528 6374
Další telefon: 601585661
Místnost: MFC-3.23
Poznámka: Referent na úseku investičním
Ing. Vendula Poslední
Pracoviště: REK - Rektorát - Investiční oddělení
e-mail: vendula.posledni@ujep.cz
Telefon: 47528 6372
Místnost: MFC-312
Ing. Daša Šimčišinová
Pracoviště: REK - Rektorát - Investiční oddělení
e-mail: dasa.simcisinova@ujep.cz
Telefon: 47528 6374
Další telefon: 720 069 704
Místnost: MFC-
Mgr. Vladimír Bauštein
Pracoviště: REK - Rektorát - Referát energetiky
e-mail: vladimir.baustein@ujep.cz
Telefon: 47528 6288
Místnost: MFC-320
Ing. Adam Klíma
Pracoviště: REK - Rektorát - Referát energetiky
e-mail: adam.klima@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 47528 6289
Místnost: L1-404
Eliška Bázlerová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení služeb
Telefon:  
Pavla Beranová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení služeb
Telefon:  
Dana Janstová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení služeb
Telefon:  
Maryna Kravchenko
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení služeb
Telefon:  
Renata Miškovská
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení služeb
Telefon:  
Zdenka Moučková
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení služeb
Telefon:  
Iveta Nanarová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení služeb
Telefon:  
Milan Pácal
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení služeb
Telefon:  
Darina Pástorová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení služeb
Telefon:  
Drahoslava Přenosilová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení služeb
Telefon:  
Luboš Reis
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení služeb
e-mail: Lubos.Reis@ujep.cz
Telefon:  
Dana Rusínová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení služeb
Telefon:  
Iveta Ševčíková
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení služeb
Telefon:  
Miluše Špičková
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení služeb
Telefon:  
Pavlína Vágnerová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení služeb
Telefon:  
Gabriela Vopálenská
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení služeb
Telefon:  
Roman Kučaba
Pracoviště: REK - Rektorát - Referát údržby
e-mail: roman.kucaba@ujep.cz
Telefon: 47528 3807
Martin Mádlík
Pracoviště: REK - Rektorát - Referát údržby
e-mail: martin.madlik@ujep.cz
Telefon: 47528 6376
Místnost: MFC-01.13
Walter Rittig
Pracoviště: REK - Rektorát - Referát údržby
Telefon:  
Pavel Šnajdr
Pracoviště: REK - Rektorát - Referát údržby
e-mail: pavel.snajdr@ujep.cz
Telefon:  
David Hrubec
Pracoviště: REK - Rektorát - Údržba areálu Kampus
e-mail: david.hrubec@ujep.cz
Telefon: 47528 3808
Další telefon: 734410034
Místnost: VIKS-11
Jan Štamec
Pracoviště: REK - Rektorát - Údržba areálu Kampus
e-mail: jan.stamec@ujep.cz
Telefon: 47528 3808
Další telefon: 722563441
Místnost: MN-
Karol Zajac
Pracoviště: REK - Rektorát - Údržba areálu Kampus
Telefon:  
Patrik Zajac
Pracoviště: REK - Rektorát - Údržba areálu Kampus
Telefon:  
Marek Žiga
Pracoviště: REK - Rektorát - Údržba areálu Kampus
Telefon:  
Ing. Zdenka Černá MBA
Pracoviště: REK - Rektorát - Zaměstnanecký odbor
e-mail: zdenka.cerna@ujep.cz
Další e-mail: zamo@rt.ujep.cz
Telefon: 47528 6311
Další telefon: +420 724 902 780
Místnost: MFC-1.18
Poznámka: vedoucí Zaměstnaneckého odboru
Ing. Lenka Kurucová
Pracoviště: REK - Rektorát - Zaměstnanecký odbor
e-mail: lenka.kurucova@ujep.cz
Telefon: 47528 6341
Místnost: MFC-1.18
Poznámka: referentka Zaměstnaneckého odboru
Hana Havlová
Pracoviště: REK - Rektorát - Personální oddělení
e-mail: Hana.Havlova@ujep.cz
Telefon: 47528 6318
Místnost: MFC-1.10
Poznámka: personalistka
Bc. Lenka Karásková
Pracoviště: REK - Rektorát - Personální oddělení
e-mail: lenka.karaskova@ujep.cz
Telefon: 47528 6315
Místnost: MFC-1.09
Poznámka: vedoucí personálního oddělení (PER)
Bc. Hana Krchovová
Pracoviště: REK - Rektorát - Personální oddělení
e-mail: hana.krchovova@ujep.cz
Telefon: 47528 6317
Místnost: MFC-1.10
Poznámka: personalistka
Radka Krumplová
Pracoviště: REK - Rektorát - Personální oddělení
e-mail: Radka.Krumplova@ujep.cz
Telefon: 47528 6316
Místnost: MFC-1.09
Poznámka: personalistka
Mgr. Petra Dušková
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení práce a mezd
e-mail: petra.duskova@ujep.cz
Telefon: 47528 6310
Místnost: MFC-1.11 (1.patro)
Poznámka: Referentka oddělení práce a mezd, Zaměstnecký odbor
Lenka Hauzerová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení práce a mezd
e-mail: lenka.hauzerova@ujep.cz
Telefon: 47528 6314
Místnost: MFC-1.11
Poznámka: Referentka oddělení práce a mezd, Zaměstnanecký odbor
Mgr. Veronika Klapálková Ph.D.
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení práce a mezd
e-mail: veronika.klapalkova@ujep.cz
Další e-mail: pam@rt.ujep.cz
Telefon: 47528 6312
Místnost: MFC-1.11 (1.patro)
Poznámka: Referentka oddělení práce a mezd, Zaměstnanecký odbor
Mgr. Ilona Sýkorová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení práce a mezd
e-mail: ilona.sykorova@ujep.cz
Telefon: 47528 6340
Místnost: MFC-1.11
Poznámka: vedoucí oddělení práce a mezd (PAM)
Bc. Eva Šírová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení práce a mezd
e-mail: eva.sirova@ujep.cz
Telefon:  
Poznámka: Referentka oddělení práce a mezd
Zdeněk Bárta
Pracoviště: REK - Rektorát - Správa Bukoviny
e-mail: zdenek.barta@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 602169101
Místnost: BU-
Poznámka: správce VRS Bukovina
Jana Bártová
Pracoviště: REK - Rektorát - Správa Bukoviny
Telefon:  
Místnost: BU-
Poznámka: pokojská, VRS Bukovina
Veronika Benešová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení veřejných zakázek
e-mail: Veronika.Benesova@ujep.cz
Telefon: 47528 6393
Poznámka: referent oddělení veřejných zakázek
Mgr. Kateřina Drozdová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení veřejných zakázek
e-mail: katerina.drozdova@ujep.cz
Telefon: 47528 6392
Místnost: MFC-324
Simona Ježková
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení veřejných zakázek
e-mail: Simona.Jezkova@ujep.cz
Telefon: 47528 6392
Místnost: MFC-
Ing. Lukáš Potměšil
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení veřejných zakázek
e-mail: lukas.potmesil@ujep.cz
Další e-mail: Lukas.Potmesil@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 475 286 391
Poznámka: referent oddělení veřejných zakázek
Zbyněk Tichý
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení veřejných zakázek
e-mail: zbynek.tichy@ujep.cz
Další e-mail: zbynek.tichy@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 475 286 356
Místnost: MFC-3.22
Poznámka: vedoucí oddělení veřejných zakázek
Jarmila Barylíková
Pracoviště: REK - Rektorát - Univerzitní prodejna
e-mail: jarmila.barylikova@ujep.cz
Telefon: 47528 6044
Místnost: VK-116
Pavla Turčínová
Pracoviště: REK - Rektorát - Univerzitní prodejna
e-mail: pavla.turcinova@ujep.cz
Telefon: 47528 6044
Místnost: VK-116