Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FSE - Fakulta sociálně ekonomická ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra cizích jazyků
Mgr. Jaroslav Holas jaroslav.holas@ujep.cz 47528 4917
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra cizích jazyků
Mgr. Jaroslav Izavčuk jaroslav.izavcuk@ujep.cz 47528 4917
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra cizích jazyků
Mgr. Vratislava Postlová vratislava.postlova@ujep.cz 47528 4918
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra cizích jazyků
PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová Ph.D. katerina.smejkalova@ujep.cz 47528 4918
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra cizích jazyků
PhDr. Hana Suchánková Ph.D. hana.suchankova@ujep.cz 47528 4916
Mgr. Jaroslav Holas
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra cizích jazyků
e-mail: jaroslav.holas@ujep.cz
Telefon: 47528 4917
Mgr. Jaroslav Izavčuk
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra cizích jazyků
e-mail: jaroslav.izavcuk@ujep.cz
Telefon: 47528 4917
Mgr. Vratislava Postlová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra cizích jazyků
e-mail: vratislava.postlova@ujep.cz
Telefon: 47528 4918
PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra cizích jazyků
e-mail: katerina.smejkalova@ujep.cz
Telefon: 47528 4918
PhDr. Hana Suchánková Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra cizích jazyků
e-mail: hana.suchankova@ujep.cz
Telefon: 47528 4916