Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** REK - Rektorát ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
REK - Rektorát
Útvary prorektora pro projekty ESIF
doc. RNDr. Martin Balej Ph.D. martin.balej@ujep.cz 47528 6214 MFC - 4.15Prorektor pro projekty Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF)
REK - Rektorát
Prorektor pro projekty ESIF
Bc. Jakub Lank jakub.lank@ujep.cz  
REK - Rektorát
Centrum projektového servisu
Ing. Šárka Sajdlová sarka.sajdlova@ujep.cz   475 285 757MFC - 4.14
REK - Rektorát
Centrum projektového servisu
Mgr. Lenka Stiborová lenka.stiborova@ujep.cz 47528 6355 702024915MFC - 4.14projektový manažer CRPS
REK - Rektorát
Centrum projektového servisu
Mgr. Jana Šantorová jana.santorova@ujep.cz 47528 6120 725329793MFC - 4.14
doc. RNDr. Martin Balej Ph.D.
Pracoviště: REK - Rektorát - Útvary prorektora pro projekty ESIF
e-mail: martin.balej@ujep.cz
Telefon: 47528 6214
Místnost: MFC-4.15
Poznámka: Prorektor pro projekty Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF)
Bc. Jakub Lank
Pracoviště: REK - Rektorát - Prorektor pro projekty ESIF
e-mail: jakub.lank@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Šárka Sajdlová
Pracoviště: REK - Rektorát - Centrum projektového servisu
e-mail: sarka.sajdlova@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 475 285 757
Místnost: MFC-4.14
Mgr. Lenka Stiborová
Pracoviště: REK - Rektorát - Centrum projektového servisu
e-mail: lenka.stiborova@ujep.cz
Telefon: 47528 6355
Další telefon: 702024915
Místnost: MFC-4.14
Poznámka: projektový manažer CRPS
Mgr. Jana Šantorová
Pracoviště: REK - Rektorát - Centrum projektového servisu
e-mail: jana.santorova@ujep.cz
Telefon: 47528 6120
Další telefon: 725329793
Místnost: MFC-4.14