Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FUD - Fakulta umění a designu ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Desing interiéru
prof. akad. arch. Jan Fišer jan.fiser@ujep.cz 47528 5135 FU - 235
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Desing interiéru
MgA. Štěpán Rous Ph.D. stepan.rous@ujep.cz 47528 5135 FU - 235
prof. akad. arch. Jan Fišer
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Desing interiéru
e-mail: jan.fiser@ujep.cz
Telefon: 47528 5135
Místnost: FU-235
MgA. Štěpán Rous Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Desing interiéru
e-mail: stepan.rous@ujep.cz
Telefon: 47528 5135
Místnost: FU-235