Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FZS Fakulta zdravotnických studií ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
Mgr. Radka Beranová DiS. radka.beranova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
MUDr. Karel Edelmann Ph.D. karel.edelmann@kzcr.eu  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
JUDr. Zdeněk Grus  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
doc. MUDr. Aleš Hejčl Ph.D.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
PhDr. Hana Kynštová Ph.D. hana.kynstova@ujep.cz hana.kynstova@ujep.cz 47528 4277 724008622MN - 3.12
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
MUDr. Alberto Malucelli Ph.D. Alberto.Malucelli@kzcr.eu  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
Mgr. Petra Pecharová petra.pecharova@ujep.cz 47528 4243 V1 - 34
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
Mgr. Vratislava Postlová Ph.D. vratislava.postlova@ujep.cz   V1 - 
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
Mgr. Dana Šlechtová Ph.D.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
Mgr. Ivana Štolová ivana.drnkova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
MUDr. Jiří Urban  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
Mgr. Ondřej Vacek ondrej.vacek@ujep.cz onvacek@gmail.com   603934414V1 - 15/15cOdbroný asistent KE
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
doc. MUDr. Jiří Votava CSc. jiri.votava@ujep.cz 47528 4250 V1 - 25
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
Jana Vytisková jana.vytiskova@ujep.cz  
Mgr. Radka Beranová DiS.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: radka.beranova@ujep.cz
Telefon:  
MUDr. Karel Edelmann Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: karel.edelmann@kzcr.eu
Telefon:  
JUDr. Zdeněk Grus
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
Telefon:  
doc. MUDr. Aleš Hejčl Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
Telefon:  
PhDr. Hana Kynštová Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: hana.kynstova@ujep.cz
Další e-mail: hana.kynstova@ujep.cz
Telefon: 47528 4277
Další telefon: 724008622
Místnost: MN-3.12
MUDr. Alberto Malucelli Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: Alberto.Malucelli@kzcr.eu
Telefon:  
Mgr. Petra Pecharová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: petra.pecharova@ujep.cz
Telefon: 47528 4243
Místnost: V1-34
Mgr. Vratislava Postlová Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: vratislava.postlova@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: V1-
Mgr. Dana Šlechtová Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
Telefon:  
Mgr. Ivana Štolová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: ivana.drnkova@ujep.cz
Telefon:  
MUDr. Jiří Urban
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
Telefon:  
Mgr. Ondřej Vacek
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: ondrej.vacek@ujep.cz
Další e-mail: onvacek@gmail.com
Telefon:  
Další telefon: 603934414
Místnost: V1-15/15c
Poznámka: Odbroný asistent KE
doc. MUDr. Jiří Votava CSc.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: jiri.votava@ujep.cz
Telefon: 47528 4250
Místnost: V1-25
Jana Vytisková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: jana.vytiskova@ujep.cz
Telefon: