Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FSE - Fakulta sociálně ekonomická ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
PhDr. Miroslav Barták Ph.D. miroslav.bartak@ujep.cz 47528 3873 MN - 206
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
PhDr. Kateřina Bernardová katerina.bernardova@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
doc. PhDr. Jiří Buriánek CSc. jiri.burianek@ff.cuni.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
Mgr. Jan Hrubeš Ph.D. jan.hrubes@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková PhD. slavka.karkoskova@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
doc. PhDr. Pavel Kuchař CSc. pavel.kuchar@ujep.cz kuchar1425@gmail.com 47528 3889 702200473MN - 209
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
Mgr. Alexandra Petrů alexandra.petru@ujep.cz 47528 3875 MN - 207
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
Mgr. Benjamin Petruželka Ph.D. benjamin.petruzelka@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
Ing. Dita Štyvarová dita.styvarova@ujep.cz 47528 3883 776080558MN - 208odborná asistentka
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
prof. PhDr. Ladislav Vaska Ph.D. ladislav.vaska@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
Mgr. Jan Vašat Ph.D. jan.vasat@ujep.cz 47528 3873 MN - 206
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
Hana Vašíčková hana.vasickova@ujep.cz 47528 3883 MN - 208
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
PhDr. Michaela Veselá Hiekischová Ph.D. Michaela.Hiekischova@ujep.cz  
PhDr. Miroslav Barták Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: miroslav.bartak@ujep.cz
Telefon: 47528 3873
Místnost: MN-206
PhDr. Kateřina Bernardová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: katerina.bernardova@ujep.cz
Telefon:  
doc. PhDr. Jiří Buriánek CSc.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: jiri.burianek@ff.cuni.cz
Telefon:  
Mgr. Jan Hrubeš Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: jan.hrubes@ujep.cz
Telefon:  
doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková PhD.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: slavka.karkoskova@ujep.cz
Telefon:  
doc. PhDr. Pavel Kuchař CSc.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: pavel.kuchar@ujep.cz
Další e-mail: kuchar1425@gmail.com
Telefon: 47528 3889
Další telefon: 702200473
Místnost: MN-209
Mgr. Alexandra Petrů
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: alexandra.petru@ujep.cz
Telefon: 47528 3875
Místnost: MN-207
Mgr. Benjamin Petruželka Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: benjamin.petruzelka@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Dita Štyvarová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: dita.styvarova@ujep.cz
Telefon: 47528 3883
Další telefon: 776080558
Místnost: MN-208
Poznámka: odborná asistentka
prof. PhDr. Ladislav Vaska Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: ladislav.vaska@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Jan Vašat Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: jan.vasat@ujep.cz
Telefon: 47528 3873
Místnost: MN-206
Hana Vašíčková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: hana.vasickova@ujep.cz
Telefon: 47528 3883
Místnost: MN-208
PhDr. Michaela Veselá Hiekischová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: Michaela.Hiekischova@ujep.cz
Telefon: