Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** REK - Rektorát ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
REK - Rektorát
Útvary prorektora pro rozvoj a kvalitu
PhDr. Jaroslav Zukerstein Ph.D. jaroslav.zukerstein@ujep.cz 47528 6210
REK - Rektorát
Prorektor pro rozvoj a kvalitu
PhDr. Jaroslav Zukerstein Ph.D. jaroslav.zukerstein@ujep.cz 47528 6210
REK - Rektorát
Oddělení rozvoje a kvality
Ing. Helena Kovalová Helena.Kovalova@ujep.cz   475286365
REK - Rektorát
Oddělení rozvoje a kvality
Dana Lehmanová Dana.Lehmanova@ujep.cz 47528 6366
REK - Rektorát
Oddělení rozvoje a kvality
Mgr. Andrea Musilová andrea.musilova@ujep.cz 47528 6365
REK - Rektorát
Oddělení rozvoje a kvality
Mgr. Bohumila Vykouková bohumila.vykoukova@ujep.cz 47528 6367
PhDr. Jaroslav Zukerstein Ph.D.
Pracoviště: REK - Rektorát - Útvary prorektora pro rozvoj a kvalitu
e-mail: jaroslav.zukerstein@ujep.cz
Telefon: 47528 6210
PhDr. Jaroslav Zukerstein Ph.D.
Pracoviště: REK - Rektorát - Prorektor pro rozvoj a kvalitu
e-mail: jaroslav.zukerstein@ujep.cz
Telefon: 47528 6210
Ing. Helena Kovalová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení rozvoje a kvality
e-mail: Helena.Kovalova@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 475286365
Dana Lehmanová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení rozvoje a kvality
e-mail: Dana.Lehmanova@ujep.cz
Telefon: 47528 6366
Mgr. Andrea Musilová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení rozvoje a kvality
e-mail: andrea.musilova@ujep.cz
Telefon: 47528 6365
Mgr. Bohumila Vykouková
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení rozvoje a kvality
e-mail: bohumila.vykoukova@ujep.cz
Telefon: 47528 6367