Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** REK - Rektorát ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
REK - Rektorát
Útvary prorektora pro rozvoj a kvalitu
doc. PhDr. Vlastimil Chytrý Ph.D. vlastimil.chytry@ujep.cz 47528 6210 MFC - 4.10Prorektor pro rozvoj a informační technologie
REK - Rektorát
Oddělení rozvoje a kvality
Mgr. Andrea Musilová andrea.musilova@ujep.cz 47528 6365 MFC - 4.09.2
REK - Rektorát
Oddělení rozvoje a kvality
Mgr. Martina Petrusová martina.petrusova@ujep.cz 47528 6368
REK - Rektorát
Oddělení rozvoje a kvality
Mgr. Bohumila Vykouková bohumila.vykoukova@ujep.cz 47528 6367 MFC - 409-2
doc. PhDr. Vlastimil Chytrý Ph.D.
Pracoviště: REK - Rektorát - Útvary prorektora pro rozvoj a kvalitu
e-mail: vlastimil.chytry@ujep.cz
Telefon: 47528 6210
Místnost: MFC-4.10
Poznámka: Prorektor pro rozvoj a informační technologie
Mgr. Andrea Musilová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení rozvoje a kvality
e-mail: andrea.musilova@ujep.cz
Telefon: 47528 6365
Místnost: MFC-4.09.2
Mgr. Martina Petrusová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení rozvoje a kvality
e-mail: martina.petrusova@ujep.cz
Telefon: 47528 6368
Mgr. Bohumila Vykouková
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení rozvoje a kvality
e-mail: bohumila.vykoukova@ujep.cz
Telefon: 47528 6367
Místnost: MFC-409-2