Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** REK - Rektorát ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
REK - Rektorát
Útvary prorektora pro rozvoj a digitaliz
doc. PhDr. Vlastimil Chytrý Ph.D. vlastimil.chytry@ujep.cz 47528 6210 MFC - 4.10Prorektor pro rozvoj a informační technologie
REK - Rektorát
Oddělení rozvoje a digitalizace
Mgr. Radek Váša radek.vasa@ujep.cz 47528 6368 PC - 4.09
REK - Rektorát
Oddělení rozvoje a digitalizace
Mgr. Bohumila Vykouková bohumila.vykoukova@ujep.cz 47528 6367 MFC - 409-2
doc. PhDr. Vlastimil Chytrý Ph.D.
Pracoviště: REK - Rektorát - Útvary prorektora pro rozvoj a digitaliz
e-mail: vlastimil.chytry@ujep.cz
Telefon: 47528 6210
Místnost: MFC-4.10
Poznámka: Prorektor pro rozvoj a informační technologie
Mgr. Radek Váša
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení rozvoje a digitalizace
e-mail: radek.vasa@ujep.cz
Telefon: 47528 6368
Místnost: PC-4.09
Mgr. Bohumila Vykouková
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení rozvoje a digitalizace
e-mail: bohumila.vykoukova@ujep.cz
Telefon: 47528 6367
Místnost: MFC-409-2