Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FZS Fakulta zdravotnických studií ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar děkana FZS
doc. PhDr. Zdeněk Havel CSc. zdenek.havel@ujep.cz 47528 4233
FZS Fakulta zdravotnických studií
Sekretariát děkana FZS
Bc. Radka Gleindeková radka.gleindekova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Sekretariát děkana FZS
Kamila Machaloušová kamila.machalousova@ujep.cz 47528 4272
FZS Fakulta zdravotnických studií
Sekretariát děkana FZS
Ing. Šárka Nováková sarka.novakova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Sekretariát děkana FZS
Ing. Lucie Pelikánová Lucie.Pelikanova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Sekretariát děkana FZS
Andrea Šramotová andrea.sramotova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Studijní oddělení FZS
Bc. Radka Gleindeková radka.gleindekova@ujep.cz 47528 4214
FZS Fakulta zdravotnických studií
Studijní oddělení FZS
Kamila Machaloušová kamila.machalousova@ujep.cz 47528 4272
FZS Fakulta zdravotnických studií
Studijní oddělení FZS
Bc. Barbora Svobodová barbora.svobodova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Správa budov FZS
Milan Horejsek milan.horejsek@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Správa budov FZS
Milan Manycz milan.manycz@ujep.cz 47528 7244 725801132
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar tajemníka FZS
Miroslava Bernášková miroslava.bernaskova@ujep.cz   475 284 251
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar tajemníka FZS
Ing. Veronika Davídková veronika.davidkova@ujep.cz 47528 4288
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar tajemníka FZS
Mgr. Nela Kubová Ph.D. nela.kubova@ujep.cz kubova.nela@seznam.cz   725351552biomedicínský technik
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar tajemníka FZS
Ing. Miloš Němeček milos.nemecek@ujep.cz 47528 4222
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar tajemníka FZS
Ing. Jan Povolný jan.povolny@ujep.cz 47528 4244 Správce informačních technologií
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar tajemníka FZS
Jana Vytisková jana.vytiskova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar proděkana pro studium FZS
PhDr. Mgr. Kateřina Tichá Ph.D. katerina.ticha@ujep.cz 47528 4230
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar proděkana pro rozvoj a IT FZS
RNDr. Karel Hrach Ph.D. karel.hrach@ujep.cz 47528 4250
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar proděkana pro vědu a z.vztahy FZS
prof. RNDr. Stanislav Novák CSc. stanislav.novak@ujep.cz 47528 3315
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie
Mgr. Jaroslava Banýrová jaroslava.banyrova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie
PhDr. Eva Buchtelová Ph.D. eva.buchtelova@ujep.cz 47528 4223
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie
Mgr. Alena Charvátová Ph.D. alena.charvatova@ujep.cz 47528 4247
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie
MUDr. Ivan Humhej Ph.D.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie
Mgr. Marek Jelínek Ph.D. marek.jelinek@ujep.cz 47528 4246 724073054
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie
Ing. Andrea Ježková andrea.jezkova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie
Mgr. Ondřej Kališko ondrej.kalisko@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie
Mgr. Zuzana Lhotská zuzana.lhotska@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie
MUDr. Pavel Maršálek pavel.marsalek@kzcr.eu  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
Mgr. Radka Beranová DiS. radka.beranova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
PhDr. Anna Chvalkovská PhD. anna.chvalkovska@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
Mgr. Ivana Drnková ivana.drnkova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
MUDr. Karel Edelmann Ph.D. karel.edelmann@kzcr.eu  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
JUDr. Zdeněk Grus  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
doc. MUDr. Aleš Hejčl Ph.D.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
PhDr. Hana Kynštová Ph.D. hana.kynstova@ujep.cz hana.kynstova@ujep.cz 47528 4277 724008622
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
Mgr. Petra Pecharová petra.pecharova@ujep.cz 47528 4243
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
Mgr. Vratislava Postlová vratislava.postlova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
Mgr. Dana Šlechtová Ph.D.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
PhDr. Michal Vostrý Ph.D. Michal.Vostry@ujep.cz   odborný asistent
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
doc. MUDr. Jiří Votava CSc. jiri.votava@ujep.cz 47528 4250
FZS Fakulta zdravotnických studií
Laboratoř pro studium pohybu
Mgr. Marek Jelínek Ph.D. marek.jelinek@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
Mgr. Vlasta Čejnová  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
prof. MUDr. Vladimír Černý Ph.D.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
PharmDr. Lucie Hauschke Ph.D.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
MUDr. Jozef Jakabčin Ph.D.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
PhDr. Oĺga Jarabicová PhD. olga.jarabicova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
Vladimíra Kofroňová vladimira.kofronova@ujep.cz 47528 4141
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
Mgr. Alena Kohlová alena.kohlova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
Mgr. Lucie Libešová lucie.libesova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
MUDr. Josef Liehne Josef.Liehne@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
Mgr. Kamila Madarová Kamila.Madarova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
MUDr. Tomáš Novotný Ph.D.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
Mgr. Daša Stupková dasa.stupkova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
doc. MUDr. Roman Škulec Ph.D.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
prof. MUDr. Margareta Šulcová CSc. margareta.sulcova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
doc. MUDr. Tomáš Binder CSc. tomas.binder@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
Mgr. Tomáš Edl tomas.edl@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
Mgr. Ladislava Našincová ladislava.nasincova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
Mgr. Iveta Ospalíková iveta.ospalikova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
Mgr. Alena Rosezínová alena.hamanova@ujep.cz 47528 4261
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
Mgr. Eva Šalanská eva.salanska@ujep.cz   776778179Odborný asistent, FZS UJEP, Katedry Porodní asistence a specifických disciplín
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
doc. MUDr. Blanka Vavřinková CSc.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra záchranářství a radiologie
MUDr. Filip Cihlář Ph.D.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra záchranářství a radiologie
PhDr. Mgr. Patrik Christian Cmorej PhD. patrik.cmorej@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra záchranářství a radiologie
Bc. Barbora Svobodová barbora.svobodova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Odd.magister.stud.programů
Ing. Lenka Borkovcová lenka.borkovcova@ujep.cz 47528 4236
FZS Fakulta zdravotnických studií
Odd.magister.stud.programů
prof. MUDr. Pavel Červinka Ph.D.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Odd.magister.stud.programů
prof. MUDr. Martin Sameš CSc.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Budova Velká hradební 13
Jana Ficencová jana.ficencova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Budova Velká hradební 15
Milan Horejsek milan.horejsek@ujep.cz  
doc. PhDr. Zdeněk Havel CSc.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar děkana FZS
e-mail: zdenek.havel@ujep.cz
Telefon: 47528 4233
Bc. Radka Gleindeková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Sekretariát děkana FZS
e-mail: radka.gleindekova@ujep.cz
Telefon:  
Kamila Machaloušová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Sekretariát děkana FZS
e-mail: kamila.machalousova@ujep.cz
Telefon: 47528 4272
Ing. Šárka Nováková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Sekretariát děkana FZS
e-mail: sarka.novakova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Lucie Pelikánová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Sekretariát děkana FZS
e-mail: Lucie.Pelikanova@ujep.cz
Telefon:  
Andrea Šramotová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Sekretariát děkana FZS
e-mail: andrea.sramotova@ujep.cz
Telefon:  
Bc. Radka Gleindeková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Studijní oddělení FZS
e-mail: radka.gleindekova@ujep.cz
Telefon: 47528 4214
Kamila Machaloušová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Studijní oddělení FZS
e-mail: kamila.machalousova@ujep.cz
Telefon: 47528 4272
Bc. Barbora Svobodová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Studijní oddělení FZS
e-mail: barbora.svobodova@ujep.cz
Telefon:  
Milan Horejsek
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Správa budov FZS
e-mail: milan.horejsek@ujep.cz
Telefon:  
Milan Manycz
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Správa budov FZS
e-mail: milan.manycz@ujep.cz
Telefon: 47528 7244
Další telefon: 725801132
Miroslava Bernášková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar tajemníka FZS
e-mail: miroslava.bernaskova@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 475 284 251
Ing. Veronika Davídková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar tajemníka FZS
e-mail: veronika.davidkova@ujep.cz
Telefon: 47528 4288
Mgr. Nela Kubová Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar tajemníka FZS
e-mail: nela.kubova@ujep.cz
Další e-mail: kubova.nela@seznam.cz
Telefon:  
Další telefon: 725351552
Poznámka: biomedicínský technik
Ing. Miloš Němeček
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar tajemníka FZS
e-mail: milos.nemecek@ujep.cz
Telefon: 47528 4222
Ing. Jan Povolný
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar tajemníka FZS
e-mail: jan.povolny@ujep.cz
Telefon: 47528 4244
Poznámka: Správce informačních technologií
Jana Vytisková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar tajemníka FZS
e-mail: jana.vytiskova@ujep.cz
Telefon:  
PhDr. Mgr. Kateřina Tichá Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar proděkana pro studium FZS
e-mail: katerina.ticha@ujep.cz
Telefon: 47528 4230
RNDr. Karel Hrach Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar proděkana pro rozvoj a IT FZS
e-mail: karel.hrach@ujep.cz
Telefon: 47528 4250
prof. RNDr. Stanislav Novák CSc.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar proděkana pro vědu a z.vztahy FZS
e-mail: stanislav.novak@ujep.cz
Telefon: 47528 3315
Mgr. Jaroslava Banýrová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra fyzioterapie
e-mail: jaroslava.banyrova@ujep.cz
Telefon:  
PhDr. Eva Buchtelová Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra fyzioterapie
e-mail: eva.buchtelova@ujep.cz
Telefon: 47528 4223
Mgr. Alena Charvátová Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra fyzioterapie
e-mail: alena.charvatova@ujep.cz
Telefon: 47528 4247
MUDr. Ivan Humhej Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra fyzioterapie
Telefon:  
Mgr. Marek Jelínek Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra fyzioterapie
e-mail: marek.jelinek@ujep.cz
Telefon: 47528 4246
Další telefon: 724073054
Ing. Andrea Ježková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra fyzioterapie
e-mail: andrea.jezkova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Ondřej Kališko
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra fyzioterapie
e-mail: ondrej.kalisko@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Zuzana Lhotská
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra fyzioterapie
e-mail: zuzana.lhotska@ujep.cz
Telefon:  
MUDr. Pavel Maršálek
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra fyzioterapie
e-mail: pavel.marsalek@kzcr.eu
Telefon:  
Mgr. Radka Beranová DiS.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: radka.beranova@ujep.cz
Telefon:  
PhDr. Anna Chvalkovská PhD.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: anna.chvalkovska@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Ivana Drnková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: ivana.drnkova@ujep.cz
Telefon:  
MUDr. Karel Edelmann Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: karel.edelmann@kzcr.eu
Telefon:  
JUDr. Zdeněk Grus
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
Telefon:  
doc. MUDr. Aleš Hejčl Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
Telefon:  
PhDr. Hana Kynštová Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: hana.kynstova@ujep.cz
Další e-mail: hana.kynstova@ujep.cz
Telefon: 47528 4277
Další telefon: 724008622
Mgr. Petra Pecharová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: petra.pecharova@ujep.cz
Telefon: 47528 4243
Mgr. Vratislava Postlová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: vratislava.postlova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Dana Šlechtová Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
Telefon:  
PhDr. Michal Vostrý Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: Michal.Vostry@ujep.cz
Telefon:  
Poznámka: odborný asistent
doc. MUDr. Jiří Votava CSc.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: jiri.votava@ujep.cz
Telefon: 47528 4250
Mgr. Marek Jelínek Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Laboratoř pro studium pohybu
e-mail: marek.jelinek@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Vlasta Čejnová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
Telefon:  
prof. MUDr. Vladimír Černý Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
Telefon:  
PharmDr. Lucie Hauschke Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
Telefon:  
MUDr. Jozef Jakabčin Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
Telefon:  
PhDr. Oĺga Jarabicová PhD.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: olga.jarabicova@ujep.cz
Telefon:  
Vladimíra Kofroňová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: vladimira.kofronova@ujep.cz
Telefon: 47528 4141
Mgr. Alena Kohlová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: alena.kohlova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Lucie Libešová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: lucie.libesova@ujep.cz
Telefon:  
MUDr. Josef Liehne
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: Josef.Liehne@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Kamila Madarová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: Kamila.Madarova@ujep.cz
Telefon:  
MUDr. Tomáš Novotný Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
Telefon:  
Mgr. Daša Stupková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: dasa.stupkova@ujep.cz
Telefon:  
doc. MUDr. Roman Škulec Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
Telefon:  
prof. MUDr. Margareta Šulcová CSc.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: margareta.sulcova@ujep.cz
Telefon:  
doc. MUDr. Tomáš Binder CSc.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: tomas.binder@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Tomáš Edl
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: tomas.edl@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Ladislava Našincová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: ladislava.nasincova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Iveta Ospalíková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: iveta.ospalikova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Alena Rosezínová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: alena.hamanova@ujep.cz
Telefon: 47528 4261
Mgr. Eva Šalanská
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: eva.salanska@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 776778179
Poznámka: Odborný asistent, FZS UJEP, Katedry Porodní asistence a specifických disciplín
doc. MUDr. Blanka Vavřinková CSc.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
Telefon:  
MUDr. Filip Cihlář Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra záchranářství a radiologie
Telefon:  
PhDr. Mgr. Patrik Christian Cmorej PhD.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra záchranářství a radiologie
e-mail: patrik.cmorej@ujep.cz
Telefon:  
Bc. Barbora Svobodová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra záchranářství a radiologie
e-mail: barbora.svobodova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Lenka Borkovcová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Odd.magister.stud.programů
e-mail: lenka.borkovcova@ujep.cz
Telefon: 47528 4236
prof. MUDr. Pavel Červinka Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Odd.magister.stud.programů
Telefon:  
prof. MUDr. Martin Sameš CSc.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Odd.magister.stud.programů
Telefon:  
Jana Ficencová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Budova Velká hradební 13
e-mail: jana.ficencova@ujep.cz
Telefon:  
Milan Horejsek
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Budova Velká hradební 15
e-mail: milan.horejsek@ujep.cz
Telefon: