Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FZS Fakulta zdravotnických studií ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar děkana FZS
doc. PhDr. Michal Vostrý Ph.D. Michal.Vostry@ujep.cz 47528 2164 HO - 203odborný asistent KSSP PF
FZS Fakulta zdravotnických studií
Sekretariát děkana FZS
Andrea Šramotová andrea.sramotova@ujep.cz   47528 4231 - 4.11asistentka děkana
FZS Fakulta zdravotnických studií
Studijní oddělení FZS
Mgr. Klára Gasserová klara.gasserova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Studijní oddělení FZS
Bc. Radka Gleindeková radka.gleindekova@ujep.cz 47528 4214
FZS Fakulta zdravotnických studií
Studijní oddělení FZS
Ing. Barbora Kučerová barbora.kucerova@ujep.cz   475284214referentka studijního oddělení
FZS Fakulta zdravotnických studií
Studijní oddělení FZS
Kamila Machaloušová kamila.machalousova@ujep.cz 47528 4272 V1 - 27A
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar tajemníka FZS
Ing. Veronika Davídková veronika.davidkova@ujep.cz 47528 4288
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar tajemníka FZS
Petra Drbalová petra.drbalova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar tajemníka FZS
Luděk Hájek ludek.hajek@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar tajemníka FZS
Miloš Petana milos.petana@ujep.cz    - 4.22Technik TZB - správce objektu
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar proděkana pro studium FZS
PhDr. Mgr. Kateřina Tichá Ph.D. katerina.ticha@ujep.cz 47528 4230 V1 - 35A
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar proděkana pro rozvoj a IT FZS
RNDr. Karel Hrach Ph.D. karel.hrach@ujep.cz 47528 4250 KZ - 4.09Proděkan pro rozvoj a kvalitu
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar proděkana pro vědy a zahraniční vztahy FZS
PhDr. Mgr. Patrik Christian Cmorej Ph.D. patrik.cmorej@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Referát vědy FZS
PhDr. Miroslav Barták Ph.D. miroslav.bartak@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Referát vědy FZS
Mgr. Michaela Kotrba michaela.kotrba@ujep.cz   475284266MN - 4.04.Referát vědy - FZS
FZS Fakulta zdravotnických studií
Referát vědy FZS
Ing. Helena Kovalová Helena.Kovalova@ujep.cz 47528 4266 MN - 4.04referentka na odd. VV
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie
Miroslava Bernášková miroslava.bernaskova@ujep.cz   475 284 251KZ - 3.16Sekretářka a tejemník katedry fyzioterapie
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie
Mgr. Alena Charvátová Ph.D. alena.charvatova@ujep.cz 47528 4315 KZ - 3.15odborná asistentka
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie
MUDr. Ivan Humhej Ph.D. ivan.humhej@kzcr.eu  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie
Mgr. Marek Jelínek Ph.D. marek.jelinek@ujep.cz 47528 4246 724073054V2 - 2.04
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie
Ing. Andrea Ježková andrea.jezkova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie
Mgr. Ondřej Kališko ondrej.kalisko@ujep.cz   KZ - 3.17Vedoucí katedry fyzioterapie
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie
Mgr. Bc. Pavel Křivan pavel.krivan@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie
Mgr. Veronika Kvochová veronika.kvochova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie
Mgr. Zuzana Lhotská zuzana.lhotska@ujep.cz   V2 - 2.04
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie
MUDr. Jan Lodin jan.lodin@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie
MUDr. Pavel Maršálek pavel.marsalek@kzcr.eu  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie
MUDr. Michaela Svobodová  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie
MUDr. Marta Vachová marta.vachova@kzcr.eu  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie
MUDr. Hynek Zítek hynek.zitek@gmail.com  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
Mgr. Radka Beranová DiS. radka.beranova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
MUDr. Karel Edelmann Ph.D. karel.edelmann@kzcr.eu  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
JUDr. Zdeněk Grus  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
doc. MUDr. Aleš Hejčl Ph.D.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
PhDr. Hana Kynštová Ph.D. hana.kynstova@ujep.cz hana.kynstova@ujep.cz 47528 4277 724008622MN - 3.12
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
MUDr. Alberto Malucelli Ph.D. Alberto.Malucelli@kzcr.eu  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
Mgr. Petra Pecharová petra.pecharova@ujep.cz 47528 4243 V1 - 34
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
Mgr. Vratislava Postlová Ph.D. vratislava.postlova@ujep.cz   V1 - 
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
Mgr. Dana Šlechtová Ph.D.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
Mgr. Ivana Štolová ivana.drnkova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
MUDr. Jiří Urban  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
Mgr. Ondřej Vacek ondrej.vacek@ujep.cz onvacek@gmail.com   603934414V1 - 15/15cOdbroný asistent KE
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
doc. MUDr. Jiří Votava CSc. jiri.votava@ujep.cz 47528 4250 V1 - 25
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
Jana Vytisková jana.vytiskova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
MUDr. Jakub Albrecht Ph.D. jakub.albrecht@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
Mgr. Vlasta Čejnová  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
prof. MUDr. Vladimír Černý Ph.D.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
Mgr. Aneta Hujová aneta.hujova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
MUDr. Jozef Jakabčin Ph.D.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
PhDr. Oľga Jarabicová PhD. olga.jarabicova@ujep.cz olga.jarabicova@gmail.com   702033683odborný asistent
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
PharmDr. Jakub Kernal jakub.kernal@ujep.cz jakub.kernal@kzcr.eu  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
Vladimíra Kofroňová vladimira.kofronova@ujep.cz 47528 4263 V1 - 37
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
Mgr. Ivana Lamková Ph.D. ivana.lamkova@ujep.cz 47528 4220 602 784 773V1 - 36A
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
Mgr. Lucie Libešová lucie.libesova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
MUDr. Josef Liehne Josef.Liehne@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
Mgr. Marie Lulková marie.lulkova@ujep.cz marie.lulkova@kzcr.eu   733756630KZ - odborný asistent
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
MUDr. Tomáš Novotný Ph.D.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
Mgr. Martina Paulíková martina.paulikova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
MUDr. Tereza Pinkasová tereza.pinkasova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
Mgr. Pavla Povolná Ph.D. pavla.povolna@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
Mgr. Bc. Michaela Rothová michaela.rothova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
Mgr. Daša Stupková dasa.stupkova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
doc. MUDr. Roman Škulec Ph.D.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
MUDr. Jaroslav Škvor CSc. jaroslav.skvor@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
Mgr. Barbora Váverková barbora.vaverkova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
Mgr. Iva Volešová iva.volesova@ujep.cz   MN - 2.32
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
Mgr. Miroslava Zemanová Ph.D. miroslava.zemanova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
Mgr. Petra Abrahamová Petra.Abrahamova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
doc. MUDr. Tomáš Binder CSc. tomas.binder@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
Mgr. Kamila Bitalová kamila.bitalova@ujep.cz kamila.bitalova@seznam.cz   730 549 938
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
Mgr. Ladislava Našincová ladislava.nasincova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
Ing. Šárka Nováková sarka.novakova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
Mgr. Iveta Ospalíková iveta.ospalikova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
Mgr. Pavel Prchal pavel.prchal@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
Mgr. Eva Puhlová Ph.D. eva.puhlova@ujep.cz   776778179V1 - 44Odborný asistent, FZS UJEP, Katedry Porodní asistence a specifických disciplín
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
Mgr. Alena Rosezínová Ph.D. alena.hamanova@ujep.cz 47528 4261
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
doc. MUDr. Blanka Vavřinková CSc.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky
Mgr. Bc. Petr Bureš MBA petr.bures@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky
MUDr. Filip Cihlář Ph.D. filip.cihlar@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky
Mgr. Kamila Egermaierová kamila.egermaierova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky
PhDr. Otakar Fleischmann Ph.D. otakar.fleischmann@ujep.cz 47528 2325 HO - 306
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky
MUDr. Jaroslav Halamka  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky
Ing. Radek Honzátko Ph.D. radek.honzatko@ujep.cz 47528 5545 KH - 129
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky
RNDr. Ing. Mgr. Petr Kelbich Ph.D.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky
Mgr. Alena Kohlová alena.kohlova@ujep.cz    - 35b
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky
Mgr. Martin Kubát DiS.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky
Mgr. Bc. Nela Kubová Ph.D. nela.kubova@ujep.cz   47528 4247KZ - 4.20odborný asistent
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky
Mgr. Regina Langová regina.langova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky
MUDr. Lucie Lejnarová lucie.lejnarova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky
prof. RNDr. Stanislav Novák CSc. stanislav.novak@ujep.cz 47528 6641 CPTO - 2.17
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky
RNDr. Drahomíra Pecinová Ph.D.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky
MUDr. Laura Sucharovová laura.sucharovova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky
MUDr. Jan Terč jan.terc@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky
Ing. Anna Tietzová anna.tietzova@ujep.cz anna.tietzova@ujep.cz   475284321MN - 2.19Katedra záchranářství a radiologie
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky
Mgr. et Mgr. Jan Trpišovský jan.trpisovsky@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Odd.magister.stud.programů
Ing. Lenka Borkovcová lenka.borkovcova@ujep.cz 47528 4236  - 4.05Oddělení magisterských studijních programů
FZS Fakulta zdravotnických studií
Odd.magister.stud.programů
prof. MUDr. Pavel Červinka Ph.D.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Odd.magister.stud.programů
Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Odd.magister.stud.programů
doc. Ing. Kateřina Kovářová Ph.D. katerina.kovarova@ujep.cz 47528 4725 MO - 225
FZS Fakulta zdravotnických studií
Odd.magister.stud.programů
PhDr. Ing. Lucia Mičíková lucia.micikova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Odd.magister.stud.programů
doc. MUDr. Alena Petráková CSc.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Odd.magister.stud.programů
prof. MUDr. Martin Sameš CSc.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
CENTRUM IT
Lukáš Kadlec lukas.kadlec@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
CENTRUM IT
Mgr. Bc. Nela Kubová Ph.D. nela.kubova@ujep.cz kubova.nela@seznam.cz   47528 4247, 725351552KZ - 4.20odborný asistent
FZS Fakulta zdravotnických studií
CENTRUM IT
Ing. Jan Povolný jan.povolny@ujep.cz 47528 4245 +420 774 726 601 - 4.19Vedoucí Centra informačních technologií FZS
FZS Fakulta zdravotnických studií
Budova FZS MN Sociální péče
Milan Horejsek milan.horejsek@ujep.cz  
doc. PhDr. Michal Vostrý Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar děkana FZS
e-mail: Michal.Vostry@ujep.cz
Telefon: 47528 2164
Místnost: HO-203
Poznámka: odborný asistent KSSP PF
Andrea Šramotová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Sekretariát děkana FZS
e-mail: andrea.sramotova@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 47528 4231
Poznámka: asistentka děkana
Mgr. Klára Gasserová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Studijní oddělení FZS
e-mail: klara.gasserova@ujep.cz
Telefon:  
Bc. Radka Gleindeková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Studijní oddělení FZS
e-mail: radka.gleindekova@ujep.cz
Telefon: 47528 4214
Ing. Barbora Kučerová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Studijní oddělení FZS
e-mail: barbora.kucerova@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 475284214
Poznámka: referentka studijního oddělení
Kamila Machaloušová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Studijní oddělení FZS
e-mail: kamila.machalousova@ujep.cz
Telefon: 47528 4272
Místnost: V1-27A
Ing. Veronika Davídková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar tajemníka FZS
e-mail: veronika.davidkova@ujep.cz
Telefon: 47528 4288
Petra Drbalová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar tajemníka FZS
e-mail: petra.drbalova@ujep.cz
Telefon:  
Luděk Hájek
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar tajemníka FZS
e-mail: ludek.hajek@ujep.cz
Telefon:  
Miloš Petana
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar tajemníka FZS
e-mail: milos.petana@ujep.cz
Telefon:  
Poznámka: Technik TZB - správce objektu
PhDr. Mgr. Kateřina Tichá Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar proděkana pro studium FZS
e-mail: katerina.ticha@ujep.cz
Telefon: 47528 4230
Místnost: V1-35A
RNDr. Karel Hrach Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar proděkana pro rozvoj a IT FZS
e-mail: karel.hrach@ujep.cz
Telefon: 47528 4250
Místnost: KZ-4.09
Poznámka: Proděkan pro rozvoj a kvalitu
PhDr. Mgr. Patrik Christian Cmorej Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar proděkana pro vědy a zahraniční vztahy FZS
e-mail: patrik.cmorej@ujep.cz
Telefon:  
PhDr. Miroslav Barták Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Referát vědy FZS
e-mail: miroslav.bartak@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Michaela Kotrba
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Referát vědy FZS
e-mail: michaela.kotrba@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 475284266
Místnost: MN-4.04.
Poznámka: Referát vědy - FZS
Ing. Helena Kovalová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Referát vědy FZS
e-mail: Helena.Kovalova@ujep.cz
Telefon: 47528 4266
Místnost: MN-4.04
Poznámka: referentka na odd. VV
Miroslava Bernášková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra fyzioterapie
e-mail: miroslava.bernaskova@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 475 284 251
Místnost: KZ-3.16
Poznámka: Sekretářka a tejemník katedry fyzioterapie
Mgr. Alena Charvátová Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra fyzioterapie
e-mail: alena.charvatova@ujep.cz
Telefon: 47528 4315
Místnost: KZ-3.15
Poznámka: odborná asistentka
MUDr. Ivan Humhej Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra fyzioterapie
e-mail: ivan.humhej@kzcr.eu
Telefon:  
Mgr. Marek Jelínek Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra fyzioterapie
e-mail: marek.jelinek@ujep.cz
Telefon: 47528 4246
Další telefon: 724073054
Místnost: V2-2.04
Ing. Andrea Ježková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra fyzioterapie
e-mail: andrea.jezkova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Ondřej Kališko
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra fyzioterapie
e-mail: ondrej.kalisko@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: KZ-3.17
Poznámka: Vedoucí katedry fyzioterapie
Mgr. Bc. Pavel Křivan
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra fyzioterapie
e-mail: pavel.krivan@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Veronika Kvochová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra fyzioterapie
e-mail: veronika.kvochova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Zuzana Lhotská
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra fyzioterapie
e-mail: zuzana.lhotska@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: V2-2.04
MUDr. Jan Lodin
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra fyzioterapie
e-mail: jan.lodin@ujep.cz
Telefon:  
MUDr. Pavel Maršálek
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra fyzioterapie
e-mail: pavel.marsalek@kzcr.eu
Telefon:  
MUDr. Michaela Svobodová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra fyzioterapie
Telefon:  
MUDr. Marta Vachová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra fyzioterapie
e-mail: marta.vachova@kzcr.eu
Telefon:  
MUDr. Hynek Zítek
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra fyzioterapie
e-mail: hynek.zitek@gmail.com
Telefon:  
Mgr. Radka Beranová DiS.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: radka.beranova@ujep.cz
Telefon:  
MUDr. Karel Edelmann Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: karel.edelmann@kzcr.eu
Telefon:  
JUDr. Zdeněk Grus
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
Telefon:  
doc. MUDr. Aleš Hejčl Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
Telefon:  
PhDr. Hana Kynštová Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: hana.kynstova@ujep.cz
Další e-mail: hana.kynstova@ujep.cz
Telefon: 47528 4277
Další telefon: 724008622
Místnost: MN-3.12
MUDr. Alberto Malucelli Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: Alberto.Malucelli@kzcr.eu
Telefon:  
Mgr. Petra Pecharová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: petra.pecharova@ujep.cz
Telefon: 47528 4243
Místnost: V1-34
Mgr. Vratislava Postlová Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: vratislava.postlova@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: V1-
Mgr. Dana Šlechtová Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
Telefon:  
Mgr. Ivana Štolová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: ivana.drnkova@ujep.cz
Telefon:  
MUDr. Jiří Urban
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
Telefon:  
Mgr. Ondřej Vacek
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: ondrej.vacek@ujep.cz
Další e-mail: onvacek@gmail.com
Telefon:  
Další telefon: 603934414
Místnost: V1-15/15c
Poznámka: Odbroný asistent KE
doc. MUDr. Jiří Votava CSc.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: jiri.votava@ujep.cz
Telefon: 47528 4250
Místnost: V1-25
Jana Vytisková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: jana.vytiskova@ujep.cz
Telefon:  
MUDr. Jakub Albrecht Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: jakub.albrecht@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Vlasta Čejnová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
Telefon:  
prof. MUDr. Vladimír Černý Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
Telefon:  
Mgr. Aneta Hujová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: aneta.hujova@ujep.cz
Telefon:  
MUDr. Jozef Jakabčin Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
Telefon:  
PhDr. Oľga Jarabicová PhD.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: olga.jarabicova@ujep.cz
Další e-mail: olga.jarabicova@gmail.com
Telefon:  
Další telefon: 702033683
Poznámka: odborný asistent
PharmDr. Jakub Kernal
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: jakub.kernal@ujep.cz
Další e-mail: jakub.kernal@kzcr.eu
Telefon:  
Vladimíra Kofroňová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: vladimira.kofronova@ujep.cz
Telefon: 47528 4263
Místnost: V1-37
Mgr. Ivana Lamková Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: ivana.lamkova@ujep.cz
Telefon: 47528 4220
Další telefon: 602 784 773
Místnost: V1-36A
Mgr. Lucie Libešová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: lucie.libesova@ujep.cz
Telefon:  
MUDr. Josef Liehne
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: Josef.Liehne@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Marie Lulková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: marie.lulkova@ujep.cz
Další e-mail: marie.lulkova@kzcr.eu
Telefon:  
Další telefon: 733756630
Místnost: KZ-
Poznámka: odborný asistent
MUDr. Tomáš Novotný Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
Telefon:  
Mgr. Martina Paulíková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: martina.paulikova@ujep.cz
Telefon:  
MUDr. Tereza Pinkasová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: tereza.pinkasova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Pavla Povolná Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: pavla.povolna@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Bc. Michaela Rothová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: michaela.rothova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Daša Stupková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: dasa.stupkova@ujep.cz
Telefon:  
doc. MUDr. Roman Škulec Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
Telefon:  
MUDr. Jaroslav Škvor CSc.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: jaroslav.skvor@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Barbora Váverková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: barbora.vaverkova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Iva Volešová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: iva.volesova@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: MN-2.32
Mgr. Miroslava Zemanová Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: miroslava.zemanova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Petra Abrahamová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: Petra.Abrahamova@ujep.cz
Telefon:  
doc. MUDr. Tomáš Binder CSc.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: tomas.binder@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Kamila Bitalová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: kamila.bitalova@ujep.cz
Další e-mail: kamila.bitalova@seznam.cz
Telefon:  
Další telefon: 730 549 938
Mgr. Ladislava Našincová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: ladislava.nasincova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Šárka Nováková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: sarka.novakova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Iveta Ospalíková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: iveta.ospalikova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Pavel Prchal
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: pavel.prchal@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Eva Puhlová Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: eva.puhlova@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 776778179
Místnost: V1-44
Poznámka: Odborný asistent, FZS UJEP, Katedry Porodní asistence a specifických disciplín
Mgr. Alena Rosezínová Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: alena.hamanova@ujep.cz
Telefon: 47528 4261
doc. MUDr. Blanka Vavřinková CSc.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
Telefon:  
Mgr. Bc. Petr Bureš MBA
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky
e-mail: petr.bures@ujep.cz
Telefon:  
MUDr. Filip Cihlář Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky
e-mail: filip.cihlar@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Kamila Egermaierová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky
e-mail: kamila.egermaierova@ujep.cz
Telefon:  
PhDr. Otakar Fleischmann Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky
e-mail: otakar.fleischmann@ujep.cz
Telefon: 47528 2325
Místnost: HO-306
MUDr. Jaroslav Halamka
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky
Telefon:  
Ing. Radek Honzátko Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky
e-mail: radek.honzatko@ujep.cz
Telefon: 47528 5545
Místnost: KH-129
RNDr. Ing. Mgr. Petr Kelbich Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky
Telefon:  
Mgr. Alena Kohlová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky
e-mail: alena.kohlova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Martin Kubát DiS.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky
Telefon:  
Mgr. Bc. Nela Kubová Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky
e-mail: nela.kubova@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 47528 4247
Místnost: KZ-4.20
Poznámka: odborný asistent
Mgr. Regina Langová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky
e-mail: regina.langova@ujep.cz
Telefon:  
MUDr. Lucie Lejnarová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky
e-mail: lucie.lejnarova@ujep.cz
Telefon:  
prof. RNDr. Stanislav Novák CSc.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky
e-mail: stanislav.novak@ujep.cz
Telefon: 47528 6641
Místnost: CPTO-2.17
RNDr. Drahomíra Pecinová Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky
Telefon:  
MUDr. Laura Sucharovová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky
e-mail: laura.sucharovova@ujep.cz
Telefon:  
MUDr. Jan Terč
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky
e-mail: jan.terc@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Anna Tietzová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky
e-mail: anna.tietzova@ujep.cz
Další e-mail: anna.tietzova@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 475284321
Místnost: MN-2.19
Poznámka: Katedra záchranářství a radiologie
Mgr. et Mgr. Jan Trpišovský
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra zachranářství,radiologie a biomedicínské techniky
e-mail: jan.trpisovsky@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Lenka Borkovcová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Odd.magister.stud.programů
e-mail: lenka.borkovcova@ujep.cz
Telefon: 47528 4236
Poznámka: Oddělení magisterských studijních programů
prof. MUDr. Pavel Červinka Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Odd.magister.stud.programů
Telefon:  
Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Odd.magister.stud.programů
Telefon:  
doc. Ing. Kateřina Kovářová Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Odd.magister.stud.programů
e-mail: katerina.kovarova@ujep.cz
Telefon: 47528 4725
Místnost: MO-225
PhDr. Ing. Lucia Mičíková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Odd.magister.stud.programů
e-mail: lucia.micikova@ujep.cz
Telefon:  
doc. MUDr. Alena Petráková CSc.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Odd.magister.stud.programů
Telefon:  
prof. MUDr. Martin Sameš CSc.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Odd.magister.stud.programů
Telefon:  
Lukáš Kadlec
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - CENTRUM IT
e-mail: lukas.kadlec@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Bc. Nela Kubová Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - CENTRUM IT
e-mail: nela.kubova@ujep.cz
Další e-mail: kubova.nela@seznam.cz
Telefon:  
Další telefon: 47528 4247, 725351552
Místnost: KZ-4.20
Poznámka: odborný asistent
Ing. Jan Povolný
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - CENTRUM IT
e-mail: jan.povolny@ujep.cz
Telefon: 47528 4245
Další telefon: +420 774 726 601
Poznámka: Vedoucí Centra informačních technologií FZS
Milan Horejsek
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Budova FZS MN Sociální péče
e-mail: milan.horejsek@ujep.cz
Telefon: