Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FSE - Fakulta sociálně ekonomická ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Útvar proděkana pro rozvoj a IT FSE
Mgr. Ondřej Moc Ph.D. ondrej.moc@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Útvar proděkana pro rozvoj a IT FSE
Mgr. Ondřej Moc Ph.D. ondrej.moc@ujep.cz 47528 4808 MO - 308
Mgr. Ondřej Moc Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Útvar proděkana pro rozvoj a IT FSE
e-mail: ondrej.moc@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Ondřej Moc Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Útvar proděkana pro rozvoj a IT FSE
e-mail: ondrej.moc@ujep.cz
Telefon: 47528 4808
Místnost: MO-308