Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FSE - Fakulta sociálně ekonomická ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu FSE
Ing. Lucie Povolná Ph.D. lucie.povolna@ujep.cz 47528 4716 MO - 219
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Referát pro rozvoj a kvalitu FSE
Ing. Tereza Glossová tereza.glossova@ujep.cz 47528 4708 MO - 209
Ing. Lucie Povolná Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu FSE
e-mail: lucie.povolna@ujep.cz
Telefon: 47528 4716
Místnost: MO-219
Ing. Tereza Glossová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Referát pro rozvoj a kvalitu FSE
e-mail: tereza.glossova@ujep.cz
Telefon: 47528 4708
Místnost: MO-209