Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FSE - Fakulta sociálně ekonomická ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Referát pro rozvoj a kvalitu FSE
Ing. Tereza Glossová tereza.glossova@ujep.cz 47528 4708 MO - 209
Ing. Tereza Glossová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Referát pro rozvoj a kvalitu FSE
e-mail: tereza.glossova@ujep.cz
Telefon: 47528 4708
Místnost: MO-209