Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FSI - Fakulta strojního inženýrství ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Útvar proděkana pro vnější vztahy FSI
Mgr. Klára Caisová Ph.D. klara.caisova@ujep.cz 47528 5558 KH - 217
Mgr. Klára Caisová Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Útvar proděkana pro vnější vztahy FSI
e-mail: klara.caisova@ujep.cz
Telefon: 47528 5558
Místnost: KH-217