Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FSE - Fakulta sociálně ekonomická ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Studijní oddělení FSE
Romana Havlová romana.havlova@ujep.cz 47528 4608 MO - 108
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Studijní oddělení FSE
Mgr. Lenka Petláková lenka.petlakova@ujep.cz 47528 4608 MO - 
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Studijní oddělení FSE
Alena Podlesná alena.podlesna@ujep.cz 47528 4603 MO - 
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Studijní oddělení FSE
Vladislava Vitáková vladislava.vitakova@ujep.cz 47528 4603 MO - 
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Útvar proděkana pro studium FSE
Ing. Miroslav Kopáček miroslav.kopacek@ujep.cz 47528 4912 MO - 412
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Referát pro studium
Ing. Lenka Dvořáčková lenka.dvorackova@ujep.cz 47528 4666
Romana Havlová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Studijní oddělení FSE
e-mail: romana.havlova@ujep.cz
Telefon: 47528 4608
Místnost: MO-108
Mgr. Lenka Petláková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Studijní oddělení FSE
e-mail: lenka.petlakova@ujep.cz
Telefon: 47528 4608
Místnost: MO-
Alena Podlesná
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Studijní oddělení FSE
e-mail: alena.podlesna@ujep.cz
Telefon: 47528 4603
Místnost: MO-
Vladislava Vitáková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Studijní oddělení FSE
e-mail: vladislava.vitakova@ujep.cz
Telefon: 47528 4603
Místnost: MO-
Ing. Miroslav Kopáček
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Útvar proděkana pro studium FSE
e-mail: miroslav.kopacek@ujep.cz
Telefon: 47528 4912
Místnost: MO-412
Ing. Lenka Dvořáčková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Referát pro studium
e-mail: lenka.dvorackova@ujep.cz
Telefon: 47528 4666