Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FUD - Fakulta umění a designu ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FUD - Fakulta umění a designu
Útvar děkana FUD
prof. Mgr. Zdena Kolečková Ph.D. zdena.koleckova@ujep.cz 47528 5153 FU - 522
FUD - Fakulta umění a designu
sekretariát děkana FUD
Magdalena Gabčová  
FUD - Fakulta umění a designu
sekretariát děkana FUD
Ing. arch. Jiří Philipe Janda  
FUD - Fakulta umění a designu
sekretariát děkana FUD
Růžena Kolompárová  
FUD - Fakulta umění a designu
sekretariát děkana FUD
Bc. Monika Malchusová monika.malchusova@ujep.cz 47528 5131 FU - 230projektová manažerka
FUD - Fakulta umění a designu
sekretariát děkana FUD
Mgr. Barbora Podhradská barbora.podhradska@ujep.cz   475285131FU - 230
FUD - Fakulta umění a designu
sekretariát děkana FUD
Karin Pospíchalová  
FUD - Fakulta umění a designu
sekretariát děkana FUD
Šárka Stehlíková sarka.stehlikova@ujep.cz 47528 5124 FU - 230
FUD - Fakulta umění a designu
sekretariát děkana FUD
Mgr. Tomáš Suk tomas.suk@ujep.cz 47528 5131 775615515FU - 230PR a projektový manažer
FUD - Fakulta umění a designu
sekretariát děkana FUD
Zita Šauerová zita.sauerova@ujep.cz zita.sauerova@gmail.com 47528 5121 721513474FU - 232sekretariát děkana
FUD - Fakulta umění a designu
sekretariát děkana FUD
Ing. Adéla van Laanen adela.vanlaanen@ujep.cz   47528 5124FU - 230projektový management FUD
FUD - Fakulta umění a designu
sekretariát děkana FUD
MgA. Dana Zikmundová dana.zikmundova@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Studijní referát FUD
Ing. Markéta Chalupová MSc. marketa.chalupova@ujep.cz 47528 5224 FU - 325
FUD - Fakulta umění a designu
Studijní referát FUD
Markéta Diarra Marketa.Diarra@ujep.cz erasmus.fud@ujep.cz   +420 475 285 225FU - 230
FUD - Fakulta umění a designu
Studijní referát FUD
Mgr. Monika Matoušková monika.matouskova@ujep.cz 47528 5130 702202300FU - 324
FUD - Fakulta umění a designu
Studijní referát FUD
Veronika Sládková veronika.sladkova@ujep.cz 47528 5129 702202300FU - 324
FUD - Fakulta umění a designu
Edice FUD
Klára Mrkusová klara.mrkusova@ujep.cz 47528 5187 720 695 790FU - 248redakce edičního oddělení FUD
FUD - Fakulta umění a designu
Útvar tajemníka fakulty
Mgr. Miroslav Matoušek miroslav.matousek@ujep.cz 47528 5123 +420603878946FU - 233FUD
FUD - Fakulta umění a designu
Útvar proděkana pro studium
doc. Mgr. Michaela Thelenová michaela.thelenova@ujep.cz 47528 5153 FU - 522proděkanka pro studium; vedoucí ateliéru Digitální média; vedoucí Katedry elektronického obrazu
FUD - Fakulta umění a designu
Útvar proděkana pro rozvoj
MgA. Aleš Loziak ales.loziak@ujep.cz aloziak@gmail.com 47528 5154 777779001FU - 523
FUD - Fakulta umění a designu
Útvar proděkana pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost
prof. Mgr. Michal Koleček Ph.D. michal.kolecek@ujep.cz 47528 5186 FU - 209
FUD - Fakulta umění a designu
Útvar proděkana pro vnější vztahy a internacionalizaci
doc. Mgr. David Kořínek david.korinek@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Oděvní a textilní desing
MgA. Hana Coufalová Hana.Coufalova@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Oděvní a textilní desing
prof. ak. mal. Jaroslav Prášil jaroslav.prasil@ujep.cz 47528 5117 FU - 128
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Oděvní a textilní desing
MgA. BcA. Anežka Vítková  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Sklo
MgA. Stanislav Holý stanislav.holy@ujep.cz 47528 5126 FU - 136
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Sklo
MgA. Marcel Mochal marcel.mochal@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Přírodní materiály
MgA. Mgr. Jan Krtička Ph.D. jan.krticka@ujep.cz yankrticka@gmail.com   FU - 128
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Přírodní materiály
doc. MgA. Robert Vlasák robert.vlasak@ujep.cz 47528 5117 FU - 128
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra Designu
MgA. Jiří Bartoš jiri.bartos@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra Designu
MgA. Jan Löbl Ph.D. jan.c.lobl@seznam.cz   FU - 225vedoucí Ateliéru Oděvní a textilní design
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra Designu
MgA. Lenka Němcová lena.nemcova@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Desing interiéru
MgA. Kateřina Bartošová katerina.bartosova@ujep.cz 47528 5135 FU - 235
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Desing interiéru
MgA. Tomáš Bém tomas.bem@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Desing interiéru
prof. akad. arch. Jan Fišer jan.fiser@ujep.cz 47528 5135 FU - 235
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Desing keramiky
MgA. Jana Linhartová Jana.Linhartova@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Desing keramiky
doc. MgA. Antonín Tomášek antonin.tomasek@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Desing keramiky
MgA. Šárka Zíková  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Produktový design
MgA. Jan Čapek jc@jancapek.net  
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra dějin a teorií umění
doc. Mgr. Kateřina Dytrtová Ph.D. katerina.dytrtova@ujep.cz 47528 5134 FU - 131
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra dějin a teorií umění
Mgr. Barbora Eisnerová barbora.eisnerova@ujep.cz 47528 5156 FU - 423
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra dějin a teorií umění
Mgr. Eva Imr Mráziková Ph.D. Eva.Mrazikova@ujep.cz 47528 5156 FU - 423
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra dějin a teorií umění
Mgr. Gabriela Kadlecová gabriela.kadlecova@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra dějin a teorií umění
Mgr. Martin Kolář Ph.D. martin.kolar@ujep.cz 47528 5165 FU - 25
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra dějin a teorií umění
MgA. Adéla Machová Ph.D. adela.machova@ujep.cz machovaa@g.ujep.cz   +420601385504FU - 323odborná asistentka KDTU, vedoucí katedry
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra dějin a teorií umění
doc. Mgr. Martin Nitsche Ph.D. martin.nitsche@ujep.cz 47528 6495 FF - B 216
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra dějin a teorií umění
doc. PhDr. Tomáš Pavlíček Ph.D. tomas.pavlicek@ujep.cz 47528 5125 FU - 322
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra dějin a teorií umění
PhDr. Jaroslav Polanecký Ph.D. jaroslav.polanecky@ujep.cz 47528 5116 FU - 227
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra dějin a teorií umění
Mgr. Lenka Stolárová lenka.stolarova@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra dějin a teorií umění
doc. Mgr. Lenka Sýkorová Ph.D. lenka.sykorova@ujep.cz lenka.sykor@email.cz 47528 5124 731574777FU - 322
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra dějin a teorií umění
János György Szoboszlai PhD., M.A. janos.szoboszlai@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra dějin a teorií umění
Mgr. Adam Štěch adam.stech@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra dějin a teorií umění
doc. Mgr. Anna Vartecká Ph.D. anna.vartecka@ujep.cz 47528 5139 FU - 328
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra vizuální komunikace
Mgr. Tomáš Jurkovič tomas.jurkovic@ujep.cz 47528 5141 FU - 330
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra vizuální komunikace
MgA. Michaela Labudová Ph.D. michaela.labudova@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra vizuální komunikace
MgA. Přemysl Zajíček DiS. premysl.zajicek@gmail.com  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Grafický design I.
MgA. Marek Fanta marek.fanta@ujep.cz 47528 5326 FU - 318
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Grafický design I.
MgA. Adam Uchytil adam.uchytil@ujep.cz 47528 5326 FU - 318
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Grafický design II.
MgA. Juliána Chomová juliana.chomova@ujep.cz j.chomova@gmail.com 47528 5325 775 486 890FU - 332Odborný asistent GD2
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Grafický design II.
doc. ak. mal. Michal Slejška michal.slejska@ujep.cz 47528 5325 FU - 332
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Vizuální design
MgA. Pavel Frič pavel.fric@ujep.cz 47528 5325 605 97 34 98FU - 332
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra výtvarného umění
MgA. Zdeněk Svejkovský Ph.D. zdenek.svejkovsky@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Fotografie
Lukáš Jasanský lukas.jasansky@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Fotografie
MgA. Silvie Milková Ph.D. silvie.milkova@ujep.cz silvie.milkova@gmail.com 47528 5118 FU - 419
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Reklamní fotografie
MgA. Jiří Dvořák jiridvorak@outlook.com   FU - 
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Reklamní fotografie
MgA. Václav Kopecký Ph.D. Vaclav.Kopecky@ujep.cz   723645457FU - 408
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Reklamní fotografie
MgA. Jáchym Myslivec  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Reklamní fotografie
MgA. Štěpánka Piskáčková  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Reklamní fotografie
MgA. Jiří Thýn Jiri.Thyn@ujep.cz   775140709FU - 408
FUD - Fakulta umění a designu
Atelier Photography
MgA. Barbora Hájková DiS. barbora.hajkova@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Atelier Photography
MgA. Martin Krupa martin.krupa@ujep.cz   FU - 523
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra všeobecné průpravy
MgA. Lenka Kahuda Klokočková Ph.D. lenka.kahuda@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Kresba a malba
MgA. Adéla Bierbaumer Adela.Bierbaumer@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Kresba a malba
doc. MgA. Martin Kuriš Ph.D. martin.kuris@ujep.cz 47528 5226 ST - 424
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Kresba a malba
MgA. Markéta Slejšková Váradiová ArtD. marketa.slejskova-varadiova@ujep.cz marketa.varadiova@seznam.cz 47528 5226 606 472 097FU - 424
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Prostorová tvorba
MgA. Miroslav Lörincz DiS. miroslav.lorincz@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Prostorová tvorba
doc. MgA. Lada Semecká lada.semecka@ujep.cz ladasemecka@yahoo.com   FU - 013Vedoucí ateliéru Prostorová tvorba
FUD - Fakulta umění a designu
Grafická dílna
doc. PhDr. Martin Raudenský Ph.D. Martin.Raudensky@ujep.cz martin_raudensky@yahoo.com 47528 5155 grafická dílnaFU - 033docent
FUD - Fakulta umění a designu
Dílny FUD
MgA. Jiří Bartoš jiri.bartos@ujep.cz 47528 5165 FU - 25
FUD - Fakulta umění a designu
Dílny FUD
Roman Šimek roman.simek@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Digitální media
MgA. Radek Jandera Ph.D. radek.jandera@ujep.cz 47528 5154 FU - 523
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Interaktivní média
doc. Mgr.A. Pavel Kopřiva Ph.D. pavel.kopriva@ujep.cz 47528 5328 604402853FU - 519Vedoucí ateliéru interaktivní média
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Interaktivní média
MgA. Jan Prošek Ph.D. jan.prosek@ujep.cz 47528 5328 FU - 519
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Objekt-Prostor-Akce
doc. Jiří Kovanda jiri.kovanda@ujep.cz 47528 5323 FU - 307
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Objekt-Prostor-Akce
MgA. Jiří Pitrmuc 47528 5323 FU - 307
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Time-based Media
doc. Mgr.A. Daniel Hanzlík daniel.hanzlik@ujep.cz 47528 5160 FU - 520
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Time-based Media
doc. Mgr.A. Pavel Mrkus pavel.mrkus@ujep.cz 47528 5122 FU - 230
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Time-based Media
MgA. Karim Tarakji karim.tarakji@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Budova Pasteurova 9 FUD
Jaroslava Červená cervena.j@seznam.cz   FU - 109
FUD - Fakulta umění a designu
Budova Pasteurova 9 FUD
Žaneta Gabčová  
FUD - Fakulta umění a designu
Budova Pasteurova 9 FUD
Daniel Gröschell daniel.groschell@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Budova Pasteurova 9 FUD
Václava Kormaníková 47528 5511 NO - 217
FUD - Fakulta umění a designu
Budova Pasteurova 9 FUD
Hana Obalilová hana.obalilova@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Budova Pasteurova 9 FUD
Vlasta Schmidtová  
FUD - Fakulta umění a designu
Dům umění Ústí nad Labem
BcA. Kristýna Císařová kristyna.cisarova@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Dům umění Ústí nad Labem
MgA. Zuzana Doleželová zuzana.dolezelova@ujep.cz   723 607 255M1 - kancelářDům umění Ústí nad Labem
FUD - Fakulta umění a designu
Dům umění Ústí nad Labem
BcA. Dominik Kobeda dominik.kobeda@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Dům umění Ústí nad Labem
Markéta Müllerová marketa.mullerova@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Dům umění Ústí nad Labem
Lenka Nogolová lenka.nogolova@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Dům umění Ústí nad Labem
MgA. Petra Widžová petra.widzova@ujep.cz  
prof. Mgr. Zdena Kolečková Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Útvar děkana FUD
e-mail: zdena.koleckova@ujep.cz
Telefon: 47528 5153
Místnost: FU-522
Magdalena Gabčová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - sekretariát děkana FUD
Telefon:  
Ing. arch. Jiří Philipe Janda
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - sekretariát děkana FUD
Telefon:  
Růžena Kolompárová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - sekretariát děkana FUD
Telefon:  
Bc. Monika Malchusová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - sekretariát děkana FUD
e-mail: monika.malchusova@ujep.cz
Telefon: 47528 5131
Místnost: FU-230
Poznámka: projektová manažerka
Mgr. Barbora Podhradská
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - sekretariát děkana FUD
e-mail: barbora.podhradska@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 475285131
Místnost: FU-230
Karin Pospíchalová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - sekretariát děkana FUD
Telefon:  
Šárka Stehlíková
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - sekretariát děkana FUD
e-mail: sarka.stehlikova@ujep.cz
Telefon: 47528 5124
Místnost: FU-230
Mgr. Tomáš Suk
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - sekretariát děkana FUD
e-mail: tomas.suk@ujep.cz
Telefon: 47528 5131
Další telefon: 775615515
Místnost: FU-230
Poznámka: PR a projektový manažer
Zita Šauerová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - sekretariát děkana FUD
e-mail: zita.sauerova@ujep.cz
Další e-mail: zita.sauerova@gmail.com
Telefon: 47528 5121
Další telefon: 721513474
Místnost: FU-232
Poznámka: sekretariát děkana
Ing. Adéla van Laanen
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - sekretariát děkana FUD
e-mail: adela.vanlaanen@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 47528 5124
Místnost: FU-230
Poznámka: projektový management FUD
MgA. Dana Zikmundová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - sekretariát děkana FUD
e-mail: dana.zikmundova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Markéta Chalupová MSc.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Studijní referát FUD
e-mail: marketa.chalupova@ujep.cz
Telefon: 47528 5224
Místnost: FU-325
Markéta Diarra
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Studijní referát FUD
e-mail: Marketa.Diarra@ujep.cz
Další e-mail: erasmus.fud@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: +420 475 285 225
Místnost: FU-230
Mgr. Monika Matoušková
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Studijní referát FUD
e-mail: monika.matouskova@ujep.cz
Telefon: 47528 5130
Další telefon: 702202300
Místnost: FU-324
Veronika Sládková
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Studijní referát FUD
e-mail: veronika.sladkova@ujep.cz
Telefon: 47528 5129
Další telefon: 702202300
Místnost: FU-324
Klára Mrkusová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Edice FUD
e-mail: klara.mrkusova@ujep.cz
Telefon: 47528 5187
Další telefon: 720 695 790
Místnost: FU-248
Poznámka: redakce edičního oddělení FUD
Mgr. Miroslav Matoušek
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Útvar tajemníka fakulty
e-mail: miroslav.matousek@ujep.cz
Telefon: 47528 5123
Další telefon: +420603878946
Místnost: FU-233
Poznámka: FUD
doc. Mgr. Michaela Thelenová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Útvar proděkana pro studium
e-mail: michaela.thelenova@ujep.cz
Telefon: 47528 5153
Místnost: FU-522
Poznámka: proděkanka pro studium; vedoucí ateliéru Digitální média; vedoucí Katedry elektronického obrazu
MgA. Aleš Loziak
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Útvar proděkana pro rozvoj
e-mail: ales.loziak@ujep.cz
Další e-mail: aloziak@gmail.com
Telefon: 47528 5154
Další telefon: 777779001
Místnost: FU-523
prof. Mgr. Michal Koleček Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Útvar proděkana pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost
e-mail: michal.kolecek@ujep.cz
Telefon: 47528 5186
Místnost: FU-209
doc. Mgr. David Kořínek
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Útvar proděkana pro vnější vztahy a internacionalizaci
e-mail: david.korinek@ujep.cz
Telefon:  
MgA. Hana Coufalová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Oděvní a textilní desing
e-mail: Hana.Coufalova@ujep.cz
Telefon:  
prof. ak. mal. Jaroslav Prášil
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Oděvní a textilní desing
e-mail: jaroslav.prasil@ujep.cz
Telefon: 47528 5117
Místnost: FU-128
MgA. BcA. Anežka Vítková
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Oděvní a textilní desing
Telefon:  
MgA. Stanislav Holý
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Sklo
e-mail: stanislav.holy@ujep.cz
Telefon: 47528 5126
Místnost: FU-136
MgA. Marcel Mochal
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Sklo
e-mail: marcel.mochal@ujep.cz
Telefon:  
MgA. Mgr. Jan Krtička Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Přírodní materiály
e-mail: jan.krticka@ujep.cz
Další e-mail: yankrticka@gmail.com
Telefon:  
Místnost: FU-128
doc. MgA. Robert Vlasák
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Přírodní materiály
e-mail: robert.vlasak@ujep.cz
Telefon: 47528 5117
Místnost: FU-128
MgA. Jiří Bartoš
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra Designu
e-mail: jiri.bartos@ujep.cz
Telefon:  
MgA. Jan Löbl Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra Designu
e-mail: jan.c.lobl@seznam.cz
Telefon:  
Místnost: FU-225
Poznámka: vedoucí Ateliéru Oděvní a textilní design
MgA. Lenka Němcová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra Designu
e-mail: lena.nemcova@ujep.cz
Telefon:  
MgA. Kateřina Bartošová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Desing interiéru
e-mail: katerina.bartosova@ujep.cz
Telefon: 47528 5135
Místnost: FU-235
MgA. Tomáš Bém
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Desing interiéru
e-mail: tomas.bem@ujep.cz
Telefon:  
prof. akad. arch. Jan Fišer
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Desing interiéru
e-mail: jan.fiser@ujep.cz
Telefon: 47528 5135
Místnost: FU-235
MgA. Jana Linhartová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Desing keramiky
e-mail: Jana.Linhartova@ujep.cz
Telefon:  
doc. MgA. Antonín Tomášek
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Desing keramiky
e-mail: antonin.tomasek@ujep.cz
Telefon:  
MgA. Šárka Zíková
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Desing keramiky
Telefon:  
MgA. Jan Čapek
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Produktový design
e-mail: jc@jancapek.net
Telefon:  
doc. Mgr. Kateřina Dytrtová Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra dějin a teorií umění
e-mail: katerina.dytrtova@ujep.cz
Telefon: 47528 5134
Místnost: FU-131
Mgr. Barbora Eisnerová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra dějin a teorií umění
e-mail: barbora.eisnerova@ujep.cz
Telefon: 47528 5156
Místnost: FU-423
Mgr. Eva Imr Mráziková Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra dějin a teorií umění
e-mail: Eva.Mrazikova@ujep.cz
Telefon: 47528 5156
Místnost: FU-423
Mgr. Gabriela Kadlecová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra dějin a teorií umění
e-mail: gabriela.kadlecova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Martin Kolář Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra dějin a teorií umění
e-mail: martin.kolar@ujep.cz
Telefon: 47528 5165
Místnost: FU-25
MgA. Adéla Machová Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra dějin a teorií umění
e-mail: adela.machova@ujep.cz
Další e-mail: machovaa@g.ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: +420601385504
Místnost: FU-323
Poznámka: odborná asistentka KDTU, vedoucí katedry
doc. Mgr. Martin Nitsche Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra dějin a teorií umění
e-mail: martin.nitsche@ujep.cz
Telefon: 47528 6495
Místnost: FF-B 216
doc. PhDr. Tomáš Pavlíček Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra dějin a teorií umění
e-mail: tomas.pavlicek@ujep.cz
Telefon: 47528 5125
Místnost: FU-322
PhDr. Jaroslav Polanecký Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra dějin a teorií umění
e-mail: jaroslav.polanecky@ujep.cz
Telefon: 47528 5116
Místnost: FU-227
Mgr. Lenka Stolárová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra dějin a teorií umění
e-mail: lenka.stolarova@ujep.cz
Telefon:  
doc. Mgr. Lenka Sýkorová Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra dějin a teorií umění
e-mail: lenka.sykorova@ujep.cz
Další e-mail: lenka.sykor@email.cz
Telefon: 47528 5124
Další telefon: 731574777
Místnost: FU-322
János György Szoboszlai PhD., M.A.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra dějin a teorií umění
e-mail: janos.szoboszlai@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Adam Štěch
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra dějin a teorií umění
e-mail: adam.stech@ujep.cz
Telefon:  
doc. Mgr. Anna Vartecká Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra dějin a teorií umění
e-mail: anna.vartecka@ujep.cz
Telefon: 47528 5139
Místnost: FU-328
Mgr. Tomáš Jurkovič
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra vizuální komunikace
e-mail: tomas.jurkovic@ujep.cz
Telefon: 47528 5141
Místnost: FU-330
MgA. Michaela Labudová Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra vizuální komunikace
e-mail: michaela.labudova@ujep.cz
Telefon:  
MgA. Přemysl Zajíček DiS.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra vizuální komunikace
e-mail: premysl.zajicek@gmail.com
Telefon:  
MgA. Marek Fanta
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Grafický design I.
e-mail: marek.fanta@ujep.cz
Telefon: 47528 5326
Místnost: FU-318
MgA. Adam Uchytil
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Grafický design I.
e-mail: adam.uchytil@ujep.cz
Telefon: 47528 5326
Místnost: FU-318
MgA. Juliána Chomová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Grafický design II.
e-mail: juliana.chomova@ujep.cz
Další e-mail: j.chomova@gmail.com
Telefon: 47528 5325
Další telefon: 775 486 890
Místnost: FU-332
Poznámka: Odborný asistent GD2
doc. ak. mal. Michal Slejška
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Grafický design II.
e-mail: michal.slejska@ujep.cz
Telefon: 47528 5325
Místnost: FU-332
MgA. Pavel Frič
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Vizuální design
e-mail: pavel.fric@ujep.cz
Telefon: 47528 5325
Další telefon: 605 97 34 98
Místnost: FU-332
MgA. Zdeněk Svejkovský Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra výtvarného umění
e-mail: zdenek.svejkovsky@ujep.cz
Telefon:  
Lukáš Jasanský
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Fotografie
e-mail: lukas.jasansky@ujep.cz
Telefon:  
MgA. Silvie Milková Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Fotografie
e-mail: silvie.milkova@ujep.cz
Další e-mail: silvie.milkova@gmail.com
Telefon: 47528 5118
Místnost: FU-419
MgA. Jiří Dvořák
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Reklamní fotografie
e-mail: jiridvorak@outlook.com
Telefon:  
Místnost: FU-
MgA. Václav Kopecký Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Reklamní fotografie
e-mail: Vaclav.Kopecky@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 723645457
Místnost: FU-408
MgA. Jáchym Myslivec
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Reklamní fotografie
Telefon:  
MgA. Štěpánka Piskáčková
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Reklamní fotografie
Telefon:  
MgA. Jiří Thýn
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Reklamní fotografie
e-mail: Jiri.Thyn@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 775140709
Místnost: FU-408
MgA. Barbora Hájková DiS.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Atelier Photography
e-mail: barbora.hajkova@ujep.cz
Telefon:  
MgA. Martin Krupa
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Atelier Photography
e-mail: martin.krupa@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: FU-523
MgA. Lenka Kahuda Klokočková Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra všeobecné průpravy
e-mail: lenka.kahuda@ujep.cz
Telefon:  
MgA. Adéla Bierbaumer
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Kresba a malba
e-mail: Adela.Bierbaumer@ujep.cz
Telefon:  
doc. MgA. Martin Kuriš Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Kresba a malba
e-mail: martin.kuris@ujep.cz
Telefon: 47528 5226
Místnost: ST-424
MgA. Markéta Slejšková Váradiová ArtD.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Kresba a malba
e-mail: marketa.slejskova-varadiova@ujep.cz
Další e-mail: marketa.varadiova@seznam.cz
Telefon: 47528 5226
Další telefon: 606 472 097
Místnost: FU-424
MgA. Miroslav Lörincz DiS.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Prostorová tvorba
e-mail: miroslav.lorincz@ujep.cz
Telefon:  
doc. MgA. Lada Semecká
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Prostorová tvorba
e-mail: lada.semecka@ujep.cz
Další e-mail: ladasemecka@yahoo.com
Telefon:  
Místnost: FU-013
Poznámka: Vedoucí ateliéru Prostorová tvorba
doc. PhDr. Martin Raudenský Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Grafická dílna
e-mail: Martin.Raudensky@ujep.cz
Další e-mail: martin_raudensky@yahoo.com
Telefon: 47528 5155
Další telefon: grafická dílna
Místnost: FU-033
Poznámka: docent
MgA. Jiří Bartoš
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Dílny FUD
e-mail: jiri.bartos@ujep.cz
Telefon: 47528 5165
Místnost: FU-25
Roman Šimek
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Dílny FUD
e-mail: roman.simek@ujep.cz
Telefon:  
MgA. Radek Jandera Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Digitální media
e-mail: radek.jandera@ujep.cz
Telefon: 47528 5154
Místnost: FU-523
doc. Mgr.A. Pavel Kopřiva Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Interaktivní média
e-mail: pavel.kopriva@ujep.cz
Telefon: 47528 5328
Další telefon: 604402853
Místnost: FU-519
Poznámka: Vedoucí ateliéru interaktivní média
MgA. Jan Prošek Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Interaktivní média
e-mail: jan.prosek@ujep.cz
Telefon: 47528 5328
Místnost: FU-519
doc. Jiří Kovanda
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Objekt-Prostor-Akce
e-mail: jiri.kovanda@ujep.cz
Telefon: 47528 5323
Místnost: FU-307
MgA. Jiří Pitrmuc
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Objekt-Prostor-Akce
Telefon: 47528 5323
Místnost: FU-307
doc. Mgr.A. Daniel Hanzlík
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Time-based Media
e-mail: daniel.hanzlik@ujep.cz
Telefon: 47528 5160
Místnost: FU-520
doc. Mgr.A. Pavel Mrkus
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Time-based Media
e-mail: pavel.mrkus@ujep.cz
Telefon: 47528 5122
Místnost: FU-230
MgA. Karim Tarakji
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Time-based Media
e-mail: karim.tarakji@ujep.cz
Telefon:  
Jaroslava Červená
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Budova Pasteurova 9 FUD
Další e-mail: cervena.j@seznam.cz
Telefon:  
Místnost: FU-109
Žaneta Gabčová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Budova Pasteurova 9 FUD
Telefon:  
Daniel Gröschell
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Budova Pasteurova 9 FUD
e-mail: daniel.groschell@ujep.cz
Telefon:  
Václava Kormaníková
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Budova Pasteurova 9 FUD
Telefon: 47528 5511
Místnost: NO-217
Hana Obalilová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Budova Pasteurova 9 FUD
e-mail: hana.obalilova@ujep.cz
Telefon:  
Vlasta Schmidtová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Budova Pasteurova 9 FUD
Telefon:  
BcA. Kristýna Císařová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Dům umění Ústí nad Labem
e-mail: kristyna.cisarova@ujep.cz
Telefon:  
MgA. Zuzana Doleželová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Dům umění Ústí nad Labem
e-mail: zuzana.dolezelova@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 723 607 255
Místnost: M1-kancelář
Poznámka: Dům umění Ústí nad Labem
BcA. Dominik Kobeda
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Dům umění Ústí nad Labem
e-mail: dominik.kobeda@ujep.cz
Telefon:  
Markéta Müllerová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Dům umění Ústí nad Labem
e-mail: marketa.mullerova@ujep.cz
Telefon:  
Lenka Nogolová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Dům umění Ústí nad Labem
e-mail: lenka.nogolova@ujep.cz
Telefon:  
MgA. Petra Widžová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Dům umění Ústí nad Labem
e-mail: petra.widzova@ujep.cz
Telefon: