Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** VK - Vědecká knihovna ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
VK - Vědecká knihovna
Oddělení zpracování fondů
Ivana Adamová ivana.adamova@ujep.cz 47528 6032 VK - 316
VK - Vědecká knihovna
Oddělení zpracování fondů
Mgr. Vítězslava Bobková vitezslava.bobkova@ujep.cz 47568 6038 VK - 314
VK - Vědecká knihovna
Oddělení zpracování fondů
Eva Chejnovská eva.chejnovska@ujep.cz 47528 6039 VK - 3.14
VK - Vědecká knihovna
Oddělení zpracování fondů
Marcela Hladíková marcela.hladikova@ujep.cz 47528 6033 606592299VK - 315
VK - Vědecká knihovna
Oddělení zpracování fondů
Mgr. Daniela Jiříková daniela.jirikova@ujep.cz 47528 6034 VK - 312
VK - Vědecká knihovna
Oddělení zpracování fondů
Mgr. Roman Opat roman.opat@ujep.cz 47528 6035 VK - 312
VK - Vědecká knihovna
Oddělení zpracování fondů
Štěpánka Petáková stepanka.petakova@ujep.cz 47528 6036 VK - 313
VK - Vědecká knihovna
Oddělení zpracování fondů
Michaela Veselá michaela.vesela@ujep.cz 47528 6037 VK - 313
Ivana Adamová
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení zpracování fondů
e-mail: ivana.adamova@ujep.cz
Telefon: 47528 6032
Místnost: VK-316
Mgr. Vítězslava Bobková
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení zpracování fondů
e-mail: vitezslava.bobkova@ujep.cz
Telefon: 47568 6038
Místnost: VK-314
Eva Chejnovská
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení zpracování fondů
e-mail: eva.chejnovska@ujep.cz
Telefon: 47528 6039
Místnost: VK-3.14
Marcela Hladíková
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení zpracování fondů
e-mail: marcela.hladikova@ujep.cz
Telefon: 47528 6033
Další telefon: 606592299
Místnost: VK-315
Mgr. Daniela Jiříková
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení zpracování fondů
e-mail: daniela.jirikova@ujep.cz
Telefon: 47528 6034
Místnost: VK-312
Mgr. Roman Opat
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení zpracování fondů
e-mail: roman.opat@ujep.cz
Telefon: 47528 6035
Místnost: VK-312
Štěpánka Petáková
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení zpracování fondů
e-mail: stepanka.petakova@ujep.cz
Telefon: 47528 6036
Místnost: VK-313
Michaela Veselá
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení zpracování fondů
e-mail: michaela.vesela@ujep.cz
Telefon: 47528 6037
Místnost: VK-313