Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** VK - Vědecká knihovna ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
VK - Vědecká knihovna
Oddělení zpracování fondů
Ivana Adamová ivana.adamova@ujep.cz 47528 6032
VK - Vědecká knihovna
Oddělení zpracování fondů
Mgr. Vítězslava Bobková vitezslava.bobkova@ujep.cz 47568 6038
VK - Vědecká knihovna
Oddělení zpracování fondů
Marcela Hladíková marcela.hladikova@ujep.cz 47528 6033 606592299
VK - Vědecká knihovna
Oddělení zpracování fondů
Mgr. Daniela Jiříková daniela.jirikova@ujep.cz 47528 6034
VK - Vědecká knihovna
Oddělení zpracování fondů
Anna Novotná anna.novotna@ujep.cz 47528 6039
VK - Vědecká knihovna
Oddělení zpracování fondů
Mgr. Roman Opat roman.opat@ujep.cz 47528 6035
VK - Vědecká knihovna
Oddělení zpracování fondů
Štěpánka Petáková stepanka.petakova@ujep.cz 47528 6036
VK - Vědecká knihovna
Oddělení zpracování fondů
Michaela Veselá michaela.vesela@ujep.cz 47528 6037
Ivana Adamová
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení zpracování fondů
e-mail: ivana.adamova@ujep.cz
Telefon: 47528 6032
Mgr. Vítězslava Bobková
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení zpracování fondů
e-mail: vitezslava.bobkova@ujep.cz
Telefon: 47568 6038
Marcela Hladíková
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení zpracování fondů
e-mail: marcela.hladikova@ujep.cz
Telefon: 47528 6033
Další telefon: 606592299
Mgr. Daniela Jiříková
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení zpracování fondů
e-mail: daniela.jirikova@ujep.cz
Telefon: 47528 6034
Anna Novotná
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení zpracování fondů
e-mail: anna.novotna@ujep.cz
Telefon: 47528 6039
Mgr. Roman Opat
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení zpracování fondů
e-mail: roman.opat@ujep.cz
Telefon: 47528 6035
Štěpánka Petáková
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení zpracování fondů
e-mail: stepanka.petakova@ujep.cz
Telefon: 47528 6036
Michaela Veselá
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení zpracování fondů
e-mail: michaela.vesela@ujep.cz
Telefon: 47528 6037