Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FZS Fakulta zdravotnických studií ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar děkana FZS
doc. PhDr. Zdeněk Havel CSc. zdenek.havel@ujep.cz 47528 4233 HO - 213
FZS Fakulta zdravotnických studií
Sekretariát děkana FZS
Bc. Radka Gleindeková radka.gleindekova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Sekretariát děkana FZS
Kamila Machaloušová kamila.machalousova@ujep.cz 47528 4272
FZS Fakulta zdravotnických studií
Sekretariát děkana FZS
Andrea Šramotová andrea.sramotova@ujep.cz   47528 4231V1 - 27aasistentka děkana
FZS Fakulta zdravotnických studií
Studijní oddělení FZS
Ing. Andrea Fialová andrea.fialova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Studijní oddělení FZS
Bc. Radka Gleindeková radka.gleindekova@ujep.cz 47528 4214
FZS Fakulta zdravotnických studií
Studijní oddělení FZS
Kamila Machaloušová kamila.machalousova@ujep.cz 47528 4272 V1 - 27A
FZS Fakulta zdravotnických studií
Studijní oddělení FZS
Ing. Barbora Svobodová barbora.svobodova@ujep.cz   475284214referentka studijního oddělení
FZS Fakulta zdravotnických studií
Správa budov FZS
Milan Horejsek milan.horejsek@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Správa budov FZS
Milan Manycz milan.manycz@ujep.cz 47528 7244 725801132V1 - 16a
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar tajemníka FZS
Ing. Veronika Davídková veronika.davidkova@ujep.cz 47528 4288
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar tajemníka FZS
Ing. Miloš Němeček milos.nemecek@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar proděkana pro studium FZS
Ing. Lucie Pelikánová Lucie.Pelikanova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar proděkana pro studium FZS
PhDr. Mgr. Kateřina Tichá Ph.D. katerina.ticha@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar proděkana pro studium FZS
PhDr. Mgr. Kateřina Tichá Ph.D. katerina.ticha@ujep.cz 47528 4230 V1 - 35A
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar proděkana pro rozvoj a IT FZS
RNDr. Karel Hrach Ph.D. karel.hrach@ujep.cz 47528 4250 V1 - 29A
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar proděkana pro vědu a z.vztahy FZS
prof. RNDr. Stanislav Novák CSc. stanislav.novak@ujep.cz 47528 6641 CPTO - 217
FZS Fakulta zdravotnických studií
Referát vědy FZS
Mgr. Michaela Kotrba michaela.kotrba@ujep.cz   475284266V1 - K17bReferát vědy - FZS
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar proděkana pro výstavbu a vn.vztahy
Ing. Miloš Němeček milos.nemecek@ujep.cz 47528 4222 V1 - 29A
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar proděkana pro výstavbu a vn.vztahy
Miloš Petana milos.petana@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie
Mgr. Jaroslava Banýrová jaroslava.banyrova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie
Miroslava Bernášková miroslava.bernaskova@ujep.cz   475 284 251V2 - 4.02Sekretářka a tejemník katedry fyzioterapie
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie
PhDr. Eva Buchtelová Ph.D. eva.buchtelova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie
PhDr. Eva Buchtelová Ph.D. eva.buchtelova@ujep.cz 47528 4223 V1 - 34
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie
Mgr. Alena Charvátová Ph.D. alena.charvatova@ujep.cz 47528 4247
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie
MUDr. Ivan Humhej Ph.D. ivan.humhej@kzcr.eu  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie
Mgr. Marek Jelínek Ph.D. marek.jelinek@ujep.cz 47528 4246 724073054V2 - 2.04
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie
Ing. Andrea Ježková andrea.jezkova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie
Mgr. Ondřej Kališko ondrej.kalisko@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie
Mgr. Veronika Kvochová veronika.kvochova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie
Mgr. Zuzana Lhotská zuzana.lhotska@ujep.cz   V2 - 2.04
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie
MUDr. Pavel Maršálek pavel.marsalek@kzcr.eu  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
Mgr. Radka Beranová DiS. radka.beranova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
PhDr. Anna Chvalkovská PhD. anna.chvalkovska@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
MUDr. Karel Edelmann Ph.D. karel.edelmann@kzcr.eu  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
JUDr. Zdeněk Grus  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
doc. MUDr. Aleš Hejčl Ph.D.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
PhDr. Hana Kynštová Ph.D. hana.kynstova@ujep.cz hana.kynstova@ujep.cz 47528 4277 724008622V1 - 15b
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
Mgr. Petra Pecharová petra.pecharova@ujep.cz 47528 4243 V1 - 34
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
Mgr. Vratislava Postlová Ph.D. vratislava.postlova@ujep.cz   V1 - 
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
Mgr. Dana Šlechtová Ph.D.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
Mgr. Ivana Štolová ivana.drnkova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
Mgr. Ondřej Vacek ondrej.vacek@ujep.cz onvacek@gmail.com   603934414V1 - 15/15cOdbroný asistent KE
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
PhDr. Michal Vostrý Ph.D. Michal.Vostry@ujep.cz 47528 4264 V1 - 35odborný asistent KE FZS
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
doc. MUDr. Jiří Votava CSc. jiri.votava@ujep.cz 47528 4250 V1 - 25
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ergoterapie
Jana Vytisková jana.vytiskova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
Mgr. Vlasta Čejnová  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
prof. MUDr. Vladimír Černý Ph.D.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
PharmDr. Lucie Hauschke Ph.D.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
Mgr. Aneta Hujová aneta.hujova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
MUDr. Jozef Jakabčin Ph.D.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
PhDr. Oľga Jarabicová PhD. olga.jarabicova@ujep.cz olga.jarabicova@gmail.com   702033683odborný asistent
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
Vladimíra Kofroňová vladimira.kofronova@ujep.cz 47528 4263 V1 - 37
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
Mgr. Ivana Lamková Ph.D. ivana.lamkova@ujep.cz 47528 4220 702282737V1 - 36A
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
Mgr. Lucie Libešová lucie.libesova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
MUDr. Josef Liehne Josef.Liehne@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
Mgr. Marie Lulková marie.lulkova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
MUDr. Tomáš Novotný Ph.D.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
Mgr. Martina Paulíková martina.paulikova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
MUDr. Tereza Pinkasová tereza.pinkasova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
Mgr. Bc. Michaela Rothová michaela.rothova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
Mgr. Daša Stupková dasa.stupkova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
MUDr. Josef Škola josef.skola@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
doc. MUDr. Roman Škulec Ph.D.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
MUDr. Jaroslav Škvor CSc. jaroslav.skvor@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
Mgr. Barbora Váverková barbora.vaverkova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství
Mgr. Miroslava Zemanová Ph.D. miroslava.zemanova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
Mgr. Petra Abrahamová Petra.Abrahamova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
doc. MUDr. Tomáš Binder CSc. tomas.binder@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
Mgr. Kamila Bitalová kamila.bitalova@ujep.cz kamila.bitalova@seznam.cz   730 549 938
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
Mgr. Ladislava Našincová ladislava.nasincova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
Ing. Šárka Nováková sarka.novakova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
Mgr. Iveta Ospalíková iveta.ospalikova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
Mgr. Eva Puhlová eva.puhlova@ujep.cz   776778179V1 - 44Odborný asistent, FZS UJEP, Katedry Porodní asistence a specifických disciplín
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
Mgr. Alena Rosezínová Ph.D. alena.hamanova@ujep.cz 47528 4261
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
doc. MUDr. Blanka Vavřinková CSc.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra záchranářství a radiologie
Mgr. Bc. Petr Bureš MBA petr.bures@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra záchranářství a radiologie
MUDr. Filip Cihlář Ph.D. filip.cihlar@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra záchranářství a radiologie
PhDr. Mgr. Patrik Christian Cmorej PhD. patrik.cmorej@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra záchranářství a radiologie
PhDr. Otakar Fleischmann Ph.D. otakar.fleischmann@ujep.cz 47528 2325 HO - 306
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra záchranářství a radiologie
Ing. Radek Honzátko Ph.D. radek.honzatko@ujep.cz 47528 5545 KH - 129
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra záchranářství a radiologie
Mgr. Alena Kohlová alena.kohlova@ujep.cz    - 35b
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra záchranářství a radiologie
Mgr. Regina Langová regina.langova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra záchranářství a radiologie
MUDr. Lucie Lejnarová lucie.lejnarova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra záchranářství a radiologie
MUDr. PhDr. Marcel Nesvadba PhD. marcel.nesvadba@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra záchranářství a radiologie
RNDr. Drahomíra Pecinová Ph.D.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra záchranářství a radiologie
MUDr. Laura Sucharovová laura.sucharovova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra záchranářství a radiologie
MUDr. Jan Terč jan.terc@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra záchranářství a radiologie
Ing. Anna Tietzová anna.tietzova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Odd.magister.stud.programů
Ing. Lenka Borkovcová lenka.borkovcova@ujep.cz 47528 4236 V1 - 
FZS Fakulta zdravotnických studií
Odd.magister.stud.programů
prof. MUDr. Pavel Červinka Ph.D.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Odd.magister.stud.programů
Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Odd.magister.stud.programů
PhDr. Ing. Lucia Mičíková lucia.micikova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Odd.magister.stud.programů
prof. MUDr. Martin Sameš CSc.  
FZS Fakulta zdravotnických studií
CENTRUM IT
David Bárta david.barta@ujep.cz   +420475284244
FZS Fakulta zdravotnických studií
CENTRUM IT
Mgr. Nela Kubová Ph.D. nela.kubova@ujep.cz kubova.nela@seznam.cz   47528 4244, 725351552V1 - 18biomedicínský technik
FZS Fakulta zdravotnických studií
CENTRUM IT
Mgr. Nela Kubová Ph.D. nela.kubova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
CENTRUM IT
Ing. Jan Povolný jan.povolny@ujep.cz 47528 4245 V1 - 37ASprávce informačních technologií
FZS Fakulta zdravotnických studií
Budova Velká hradební 13
Jana Ficencová jana.ficencova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Budova Velká hradební 15
Milan Horejsek milan.horejsek@ujep.cz  
doc. PhDr. Zdeněk Havel CSc.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar děkana FZS
e-mail: zdenek.havel@ujep.cz
Telefon: 47528 4233
Místnost: HO-213
Bc. Radka Gleindeková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Sekretariát děkana FZS
e-mail: radka.gleindekova@ujep.cz
Telefon:  
Kamila Machaloušová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Sekretariát děkana FZS
e-mail: kamila.machalousova@ujep.cz
Telefon: 47528 4272
Andrea Šramotová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Sekretariát děkana FZS
e-mail: andrea.sramotova@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 47528 4231
Místnost: V1-27a
Poznámka: asistentka děkana
Ing. Andrea Fialová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Studijní oddělení FZS
e-mail: andrea.fialova@ujep.cz
Telefon:  
Bc. Radka Gleindeková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Studijní oddělení FZS
e-mail: radka.gleindekova@ujep.cz
Telefon: 47528 4214
Kamila Machaloušová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Studijní oddělení FZS
e-mail: kamila.machalousova@ujep.cz
Telefon: 47528 4272
Místnost: V1-27A
Ing. Barbora Svobodová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Studijní oddělení FZS
e-mail: barbora.svobodova@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 475284214
Poznámka: referentka studijního oddělení
Milan Horejsek
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Správa budov FZS
e-mail: milan.horejsek@ujep.cz
Telefon:  
Milan Manycz
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Správa budov FZS
e-mail: milan.manycz@ujep.cz
Telefon: 47528 7244
Další telefon: 725801132
Místnost: V1-16a
Ing. Veronika Davídková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar tajemníka FZS
e-mail: veronika.davidkova@ujep.cz
Telefon: 47528 4288
Ing. Miloš Němeček
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar tajemníka FZS
e-mail: milos.nemecek@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Lucie Pelikánová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar proděkana pro studium FZS
e-mail: Lucie.Pelikanova@ujep.cz
Telefon:  
PhDr. Mgr. Kateřina Tichá Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar proděkana pro studium FZS
e-mail: katerina.ticha@ujep.cz
Telefon:  
PhDr. Mgr. Kateřina Tichá Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar proděkana pro studium FZS
e-mail: katerina.ticha@ujep.cz
Telefon: 47528 4230
Místnost: V1-35A
RNDr. Karel Hrach Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar proděkana pro rozvoj a IT FZS
e-mail: karel.hrach@ujep.cz
Telefon: 47528 4250
Místnost: V1-29A
prof. RNDr. Stanislav Novák CSc.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar proděkana pro vědu a z.vztahy FZS
e-mail: stanislav.novak@ujep.cz
Telefon: 47528 6641
Místnost: CPTO-217
Mgr. Michaela Kotrba
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Referát vědy FZS
e-mail: michaela.kotrba@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 475284266
Místnost: V1-K17b
Poznámka: Referát vědy - FZS
Ing. Miloš Němeček
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar proděkana pro výstavbu a vn.vztahy
e-mail: milos.nemecek@ujep.cz
Telefon: 47528 4222
Místnost: V1-29A
Miloš Petana
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar proděkana pro výstavbu a vn.vztahy
e-mail: milos.petana@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Jaroslava Banýrová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra fyzioterapie
e-mail: jaroslava.banyrova@ujep.cz
Telefon:  
Miroslava Bernášková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra fyzioterapie
e-mail: miroslava.bernaskova@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 475 284 251
Místnost: V2-4.02
Poznámka: Sekretářka a tejemník katedry fyzioterapie
PhDr. Eva Buchtelová Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra fyzioterapie
e-mail: eva.buchtelova@ujep.cz
Telefon:  
PhDr. Eva Buchtelová Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra fyzioterapie
e-mail: eva.buchtelova@ujep.cz
Telefon: 47528 4223
Místnost: V1-34
Mgr. Alena Charvátová Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra fyzioterapie
e-mail: alena.charvatova@ujep.cz
Telefon: 47528 4247
MUDr. Ivan Humhej Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra fyzioterapie
e-mail: ivan.humhej@kzcr.eu
Telefon:  
Mgr. Marek Jelínek Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra fyzioterapie
e-mail: marek.jelinek@ujep.cz
Telefon: 47528 4246
Další telefon: 724073054
Místnost: V2-2.04
Ing. Andrea Ježková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra fyzioterapie
e-mail: andrea.jezkova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Ondřej Kališko
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra fyzioterapie
e-mail: ondrej.kalisko@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Veronika Kvochová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra fyzioterapie
e-mail: veronika.kvochova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Zuzana Lhotská
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra fyzioterapie
e-mail: zuzana.lhotska@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: V2-2.04
MUDr. Pavel Maršálek
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra fyzioterapie
e-mail: pavel.marsalek@kzcr.eu
Telefon:  
Mgr. Radka Beranová DiS.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: radka.beranova@ujep.cz
Telefon:  
PhDr. Anna Chvalkovská PhD.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: anna.chvalkovska@ujep.cz
Telefon:  
MUDr. Karel Edelmann Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: karel.edelmann@kzcr.eu
Telefon:  
JUDr. Zdeněk Grus
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
Telefon:  
doc. MUDr. Aleš Hejčl Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
Telefon:  
PhDr. Hana Kynštová Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: hana.kynstova@ujep.cz
Další e-mail: hana.kynstova@ujep.cz
Telefon: 47528 4277
Další telefon: 724008622
Místnost: V1-15b
Mgr. Petra Pecharová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: petra.pecharova@ujep.cz
Telefon: 47528 4243
Místnost: V1-34
Mgr. Vratislava Postlová Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: vratislava.postlova@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: V1-
Mgr. Dana Šlechtová Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
Telefon:  
Mgr. Ivana Štolová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: ivana.drnkova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Ondřej Vacek
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: ondrej.vacek@ujep.cz
Další e-mail: onvacek@gmail.com
Telefon:  
Další telefon: 603934414
Místnost: V1-15/15c
Poznámka: Odbroný asistent KE
PhDr. Michal Vostrý Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: Michal.Vostry@ujep.cz
Telefon: 47528 4264
Místnost: V1-35
Poznámka: odborný asistent KE FZS
doc. MUDr. Jiří Votava CSc.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: jiri.votava@ujep.cz
Telefon: 47528 4250
Místnost: V1-25
Jana Vytisková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ergoterapie
e-mail: jana.vytiskova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Vlasta Čejnová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
Telefon:  
prof. MUDr. Vladimír Černý Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
Telefon:  
PharmDr. Lucie Hauschke Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
Telefon:  
Mgr. Aneta Hujová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: aneta.hujova@ujep.cz
Telefon:  
MUDr. Jozef Jakabčin Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
Telefon:  
PhDr. Oľga Jarabicová PhD.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: olga.jarabicova@ujep.cz
Další e-mail: olga.jarabicova@gmail.com
Telefon:  
Další telefon: 702033683
Poznámka: odborný asistent
Vladimíra Kofroňová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: vladimira.kofronova@ujep.cz
Telefon: 47528 4263
Místnost: V1-37
Mgr. Ivana Lamková Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: ivana.lamkova@ujep.cz
Telefon: 47528 4220
Další telefon: 702282737
Místnost: V1-36A
Mgr. Lucie Libešová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: lucie.libesova@ujep.cz
Telefon:  
MUDr. Josef Liehne
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: Josef.Liehne@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Marie Lulková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: marie.lulkova@ujep.cz
Telefon:  
MUDr. Tomáš Novotný Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
Telefon:  
Mgr. Martina Paulíková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: martina.paulikova@ujep.cz
Telefon:  
MUDr. Tereza Pinkasová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: tereza.pinkasova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Bc. Michaela Rothová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: michaela.rothova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Daša Stupková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: dasa.stupkova@ujep.cz
Telefon:  
MUDr. Josef Škola
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: josef.skola@ujep.cz
Telefon:  
doc. MUDr. Roman Škulec Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
Telefon:  
MUDr. Jaroslav Škvor CSc.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: jaroslav.skvor@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Barbora Váverková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: barbora.vaverkova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Miroslava Zemanová Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
e-mail: miroslava.zemanova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Petra Abrahamová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: Petra.Abrahamova@ujep.cz
Telefon:  
doc. MUDr. Tomáš Binder CSc.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: tomas.binder@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Kamila Bitalová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: kamila.bitalova@ujep.cz
Další e-mail: kamila.bitalova@seznam.cz
Telefon:  
Další telefon: 730 549 938
Mgr. Ladislava Našincová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: ladislava.nasincova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Šárka Nováková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: sarka.novakova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Iveta Ospalíková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: iveta.ospalikova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Eva Puhlová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: eva.puhlova@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 776778179
Místnost: V1-44
Poznámka: Odborný asistent, FZS UJEP, Katedry Porodní asistence a specifických disciplín
Mgr. Alena Rosezínová Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: alena.hamanova@ujep.cz
Telefon: 47528 4261
doc. MUDr. Blanka Vavřinková CSc.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
Telefon:  
Mgr. Bc. Petr Bureš MBA
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra záchranářství a radiologie
e-mail: petr.bures@ujep.cz
Telefon:  
MUDr. Filip Cihlář Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra záchranářství a radiologie
e-mail: filip.cihlar@ujep.cz
Telefon:  
PhDr. Mgr. Patrik Christian Cmorej PhD.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra záchranářství a radiologie
e-mail: patrik.cmorej@ujep.cz
Telefon:  
PhDr. Otakar Fleischmann Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra záchranářství a radiologie
e-mail: otakar.fleischmann@ujep.cz
Telefon: 47528 2325
Místnost: HO-306
Ing. Radek Honzátko Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra záchranářství a radiologie
e-mail: radek.honzatko@ujep.cz
Telefon: 47528 5545
Místnost: KH-129
Mgr. Alena Kohlová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra záchranářství a radiologie
e-mail: alena.kohlova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Regina Langová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra záchranářství a radiologie
e-mail: regina.langova@ujep.cz
Telefon:  
MUDr. Lucie Lejnarová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra záchranářství a radiologie
e-mail: lucie.lejnarova@ujep.cz
Telefon:  
MUDr. PhDr. Marcel Nesvadba PhD.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra záchranářství a radiologie
e-mail: marcel.nesvadba@ujep.cz
Telefon:  
RNDr. Drahomíra Pecinová Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra záchranářství a radiologie
Telefon:  
MUDr. Laura Sucharovová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra záchranářství a radiologie
e-mail: laura.sucharovova@ujep.cz
Telefon:  
MUDr. Jan Terč
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra záchranářství a radiologie
e-mail: jan.terc@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Anna Tietzová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra záchranářství a radiologie
e-mail: anna.tietzova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Lenka Borkovcová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Odd.magister.stud.programů
e-mail: lenka.borkovcova@ujep.cz
Telefon: 47528 4236
Místnost: V1-
prof. MUDr. Pavel Červinka Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Odd.magister.stud.programů
Telefon:  
Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Odd.magister.stud.programů
Telefon:  
PhDr. Ing. Lucia Mičíková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Odd.magister.stud.programů
e-mail: lucia.micikova@ujep.cz
Telefon:  
prof. MUDr. Martin Sameš CSc.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Odd.magister.stud.programů
Telefon:  
David Bárta
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - CENTRUM IT
e-mail: david.barta@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: +420475284244
Mgr. Nela Kubová Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - CENTRUM IT
e-mail: nela.kubova@ujep.cz
Další e-mail: kubova.nela@seznam.cz
Telefon:  
Další telefon: 47528 4244, 725351552
Místnost: V1-18
Poznámka: biomedicínský technik
Mgr. Nela Kubová Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - CENTRUM IT
e-mail: nela.kubova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Jan Povolný
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - CENTRUM IT
e-mail: jan.povolny@ujep.cz
Telefon: 47528 4245
Místnost: V1-37A
Poznámka: Správce informačních technologií
Jana Ficencová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Budova Velká hradební 13
e-mail: jana.ficencova@ujep.cz
Telefon:  
Milan Horejsek
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Budova Velká hradební 15
e-mail: milan.horejsek@ujep.cz
Telefon: