Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FZS Fakulta zdravotnických studií ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
FZS Fakulta zdravotnických studií
Studijní oddělení FZS
Kamila Machaloušová kamila.machalousova@ujep.cz 47528 4272
FZS Fakulta zdravotnických studií
Studijní oddělení FZS
Bc. Radka Vodáková radka.vodakova@ujep.cz 47528 4214
Kamila Machaloušová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Studijní oddělení FZS
e-mail: kamila.machalousova@ujep.cz
Telefon: 47528 4272
Bc. Radka Vodáková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Studijní oddělení FZS
e-mail: radka.vodakova@ujep.cz
Telefon: 47528 4214