Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** VK - Vědecká knihovna ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
VK - Vědecká knihovna
Oddělení služeb VK
Eva Chejnovská eva.chejnovska@ujep.cz 47528 6026
VK - Vědecká knihovna
Oddělení služeb VK
Michaela Grussová michaela.grussova@ujep.cz 47528 6026
VK - Vědecká knihovna
Oddělení služeb VK
Ivana Kubešová ivana.kubesova@ujep.cz 47528 6026
VK - Vědecká knihovna
Oddělení služeb VK
Bc. Jiří Mašek jiri.masek@ujep.cz 47528 6013
VK - Vědecká knihovna
Oddělení služeb VK
Michaela Mittelbachová michaela.mittelbachova@ujep.cz 47528 6026
VK - Vědecká knihovna
Oddělení služeb VK
Jana Nezbedová jana.nezbedova@ujep.cz 47528 6023
VK - Vědecká knihovna
Oddělení služeb VK
Bc. Dagmar Nováková dagmar.novakova@ujep.cz 47528 6022 606810154
VK - Vědecká knihovna
Oddělení služeb VK
Gabriela Třebínová gabriela.trebinova@ujep.cz 47528 6026
VK - Vědecká knihovna
Oddělení služeb VK
Bc. Jana Uhmanová jana.uhmanova@ujep.cz 47528 6026
VK - Vědecká knihovna
Oddělení služeb VK
Mgr. Denisa Vrábľová denisa.vrablova@ujep.cz 47528 6014
Eva Chejnovská
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení služeb VK
e-mail: eva.chejnovska@ujep.cz
Telefon: 47528 6026
Michaela Grussová
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení služeb VK
e-mail: michaela.grussova@ujep.cz
Telefon: 47528 6026
Ivana Kubešová
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení služeb VK
e-mail: ivana.kubesova@ujep.cz
Telefon: 47528 6026
Bc. Jiří Mašek
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení služeb VK
e-mail: jiri.masek@ujep.cz
Telefon: 47528 6013
Michaela Mittelbachová
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení služeb VK
e-mail: michaela.mittelbachova@ujep.cz
Telefon: 47528 6026
Jana Nezbedová
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení služeb VK
e-mail: jana.nezbedova@ujep.cz
Telefon: 47528 6023
Bc. Dagmar Nováková
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení služeb VK
e-mail: dagmar.novakova@ujep.cz
Telefon: 47528 6022
Další telefon: 606810154
Gabriela Třebínová
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení služeb VK
e-mail: gabriela.trebinova@ujep.cz
Telefon: 47528 6026
Bc. Jana Uhmanová
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení služeb VK
e-mail: jana.uhmanova@ujep.cz
Telefon: 47528 6026
Mgr. Denisa Vrábľová
Pracoviště: VK - Vědecká knihovna - Oddělení služeb VK
e-mail: denisa.vrablova@ujep.cz
Telefon: 47528 6014