Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FUD - Fakulta umění a designu ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Kresba a malba
doc. ak. mal. Ilja Bílek ilja.bilek@ujep.cz 47528 5126
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Kresba a malba
Mgr. Barbora Eisnerová barbora.eisnerova@ujep.cz 47528 5156
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Kresba a malba
doc. ak. mal. Svatopluk Klimeš svatopluk.klimes@ujep.cz 47528 5161
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Kresba a malba
MgA. Martin Kuriš Ph.D. martin.kuris@ujep.cz 47528 5226
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Kresba a malba
Jaromír Limr jaromir.limr@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Kresba a malba
MgA. Markéta Slejšková Váradiová ArtD. marketa.slejskova-varadiova@ujep.cz marketa.varadiova@seznam.cz 47528 5226 606 472 097
doc. ak. mal. Ilja Bílek
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Kresba a malba
e-mail: ilja.bilek@ujep.cz
Telefon: 47528 5126
Mgr. Barbora Eisnerová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Kresba a malba
e-mail: barbora.eisnerova@ujep.cz
Telefon: 47528 5156
doc. ak. mal. Svatopluk Klimeš
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Kresba a malba
e-mail: svatopluk.klimes@ujep.cz
Telefon: 47528 5161
MgA. Martin Kuriš Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Kresba a malba
e-mail: martin.kuris@ujep.cz
Telefon: 47528 5226
Jaromír Limr
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Kresba a malba
e-mail: jaromir.limr@ujep.cz
Telefon:  
MgA. Markéta Slejšková Váradiová ArtD.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Kresba a malba
e-mail: marketa.slejskova-varadiova@ujep.cz
Další e-mail: marketa.varadiova@seznam.cz
Telefon: 47528 5226
Další telefon: 606 472 097