Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PřF - Přírodovědecká fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
RNDr. Jan Bobek Ph.D. Jan.Bobek@lf1.cuni.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
doc. Ing. Jan Čermák CSc. jan.cermak@ujep.cz 47528 6811
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
doc. RNDr. Vlastimil Dohnal Ph.D. vlastimil.dohnal@ujep.cz 47528 6805 777075285
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
Ilona Dolenská ilona.dolenska@ujep.cz 47528 6812 475283250
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
doc. Ing. Jaromír Havlica Ph.D. jaromir.havlica@ujep.cz 47528 6809
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
Ing. Jiří Henych Ph.D. jiri.henych@ujep.cz 47528 6804
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
doc. RNDr. Jan Jirsák Ph.D. jan.jirsak@ujep.cz 47528 6807
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
Ing. Ivana Kadlečková ivana.kadleckova@ujep.cz 47528 6826 725530925tajemník KCH
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
Mgr. Pavel Kaule pavel.kaule@ujep.cz 47528 6823
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
Ing. Pavel Krystyník Ph.D. pavel.krystynik@ujep.cz 47528 6810
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
doc. Ing. Jaromír Lederer CSc. jaromir.lederer@ujep.cz 47528 6804
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
Kamila Makovská kamila.makovska@ujep.cz 47528 6820
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
prof. RNDr. Ivo Nezbeda DrSc. IvoNez@icpf.cas.cz 47528 6821
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
RNDr. Thu Huong Nguyen Thi Ph.D. thu-huong.nguyen-thi@ujep.cz 47528 6801
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
Ing. Zuzana Petrusová Ph.D. zuzana.petrusova@ujep.cz 47528 6802
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
Michaela Svobodová michaela.svobodova@ujep.cz 47528 3381
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
RNDr. Václav Šícha Ph.D. vaclav.sicha@ujep.cz 47528 6803 +420607112703odborný asistent KCH
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
Ing. Magda Škvorová Ph.D. magda.skvorova@ujep.cz 47528 6808
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
RNDr. Milan Šmídl Ph.D. milan.smidl@ujep.cz 47528 6817
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
PharmDr. Markéta Švarcová Ph.D. marketa.svarcova@ujep.cz 47528 3382
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
RNDr. Ľuboš Vrtoch Ph.D. lubos.vrtoch@ujep.cz lubosvrtoch@gmail.com 47528 6816 +420 776 459 937Odborný asistent
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie PřF
doc. PharmDr. Jana Žďárová-Karasová Ph.D. karasova@pmfhk.cz  
RNDr. Jan Bobek Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: Jan.Bobek@lf1.cuni.cz
Telefon:  
doc. Ing. Jan Čermák CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: jan.cermak@ujep.cz
Telefon: 47528 6811
doc. RNDr. Vlastimil Dohnal Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: vlastimil.dohnal@ujep.cz
Telefon: 47528 6805
Další telefon: 777075285
Ilona Dolenská
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: ilona.dolenska@ujep.cz
Telefon: 47528 6812
Další telefon: 475283250
doc. Ing. Jaromír Havlica Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: jaromir.havlica@ujep.cz
Telefon: 47528 6809
Ing. Jiří Henych Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: jiri.henych@ujep.cz
Telefon: 47528 6804
doc. RNDr. Jan Jirsák Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: jan.jirsak@ujep.cz
Telefon: 47528 6807
Ing. Ivana Kadlečková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: ivana.kadleckova@ujep.cz
Telefon: 47528 6826
Další telefon: 725530925
Poznámka: tajemník KCH
Mgr. Pavel Kaule
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: pavel.kaule@ujep.cz
Telefon: 47528 6823
Ing. Pavel Krystyník Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: pavel.krystynik@ujep.cz
Telefon: 47528 6810
doc. Ing. Jaromír Lederer CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: jaromir.lederer@ujep.cz
Telefon: 47528 6804
Kamila Makovská
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: kamila.makovska@ujep.cz
Telefon: 47528 6820
prof. RNDr. Ivo Nezbeda DrSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: IvoNez@icpf.cas.cz
Telefon: 47528 6821
RNDr. Thu Huong Nguyen Thi Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: thu-huong.nguyen-thi@ujep.cz
Telefon: 47528 6801
Ing. Zuzana Petrusová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: zuzana.petrusova@ujep.cz
Telefon: 47528 6802
Michaela Svobodová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: michaela.svobodova@ujep.cz
Telefon: 47528 3381
RNDr. Václav Šícha Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: vaclav.sicha@ujep.cz
Telefon: 47528 6803
Další telefon: +420607112703
Poznámka: odborný asistent KCH
Ing. Magda Škvorová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: magda.skvorova@ujep.cz
Telefon: 47528 6808
RNDr. Milan Šmídl Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: milan.smidl@ujep.cz
Telefon: 47528 6817
PharmDr. Markéta Švarcová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: marketa.svarcova@ujep.cz
Telefon: 47528 3382
RNDr. Ľuboš Vrtoch Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: lubos.vrtoch@ujep.cz
Další e-mail: lubosvrtoch@gmail.com
Telefon: 47528 6816
Další telefon: +420 776 459 937
Poznámka: Odborný asistent
doc. PharmDr. Jana Žďárová-Karasová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra chemie PřF
e-mail: karasova@pmfhk.cz
Telefon: