Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FZS Fakulta zdravotnických studií ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
doc. MUDr. Tomáš Binder CSc. tomas.binder@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
Mgr. Tomáš Edl tomas.edl@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
Mgr. Ladislava Našincová ladislava.nasincova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
Mgr. Iveta Ospalíková iveta.ospalikova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
Mgr. Alena Rosezínová alena.hamanova@ujep.cz 47528 4261
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
Mgr. Eva Šalanská eva.salanska@ujep.cz   776778179Odborný asistent, FZS UJEP, Katedry Porodní asistence a specifických disciplín
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
doc. MUDr. Blanka Vavřinková CSc.  
doc. MUDr. Tomáš Binder CSc.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: tomas.binder@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Tomáš Edl
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: tomas.edl@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Ladislava Našincová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: ladislava.nasincova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Iveta Ospalíková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: iveta.ospalikova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Alena Rosezínová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: alena.hamanova@ujep.cz
Telefon: 47528 4261
Mgr. Eva Šalanská
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: eva.salanska@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 776778179
Poznámka: Odborný asistent, FZS UJEP, Katedry Porodní asistence a specifických disciplín
doc. MUDr. Blanka Vavřinková CSc.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
Telefon: