Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FZS Fakulta zdravotnických studií ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
Mgr. Petra Abrahamová Petra.Abrahamova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
doc. MUDr. Tomáš Binder CSc. tomas.binder@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
Mgr. Kamila Bitalová kamila.bitalova@ujep.cz kamila.bitalova@seznam.cz   730 549 938
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
Mgr. Ladislava Našincová ladislava.nasincova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
Ing. Šárka Nováková sarka.novakova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
Mgr. Iveta Ospalíková iveta.ospalikova@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
Mgr. Pavel Prchal pavel.prchal@ujep.cz  
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
Mgr. Eva Puhlová Ph.D. eva.puhlova@ujep.cz   776778179V1 - 44Odborný asistent, FZS UJEP, Katedry Porodní asistence a specifických disciplín
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
Mgr. Alena Rosezínová Ph.D. alena.hamanova@ujep.cz 47528 4261
FZS Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a spec.discipl
doc. MUDr. Blanka Vavřinková CSc.  
Mgr. Petra Abrahamová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: Petra.Abrahamova@ujep.cz
Telefon:  
doc. MUDr. Tomáš Binder CSc.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: tomas.binder@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Kamila Bitalová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: kamila.bitalova@ujep.cz
Další e-mail: kamila.bitalova@seznam.cz
Telefon:  
Další telefon: 730 549 938
Mgr. Ladislava Našincová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: ladislava.nasincova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Šárka Nováková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: sarka.novakova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Iveta Ospalíková
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: iveta.ospalikova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Pavel Prchal
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: pavel.prchal@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Eva Puhlová Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: eva.puhlova@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 776778179
Místnost: V1-44
Poznámka: Odborný asistent, FZS UJEP, Katedry Porodní asistence a specifických disciplín
Mgr. Alena Rosezínová Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
e-mail: alena.hamanova@ujep.cz
Telefon: 47528 4261
doc. MUDr. Blanka Vavřinková CSc.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Katedra porodní asistence a spec.discipl
Telefon: