Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FUD - Fakulta umění a designu ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Vizuální design
doc. ak. mal. Pavel Beneš pavel.benes@ujep.cz pavelbenes1960@gmail.com 47528 5324 603371883
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Vizuální design
MgA. Michaela Labudová michaela.labudova@ujep.cz  
doc. ak. mal. Pavel Beneš
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Vizuální design
e-mail: pavel.benes@ujep.cz
Další e-mail: pavelbenes1960@gmail.com
Telefon: 47528 5324
Další telefon: 603371883
MgA. Michaela Labudová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Vizuální design
e-mail: michaela.labudova@ujep.cz
Telefon: