Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FF - Filozofická fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FF - Filozofická fakulta
Útvar děkana FF
prof. PhDr. Michaela Hrubá Ph.D. michaela.hruba@ujep.cz 47528 6445 FF - A 205
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Mgr. Monika Balatá Monika.Balata@ujep.cz beranova.mon@seznam.cz   731 915 020FF - A307PR pracovník
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Martina Beranová martina.beranova@ujep.cz 47528 6404 FF - A 314
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Mgr. Ilona Čádová ilona.cadova@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Bc. Eliška Černá eliska.cerna@ujep.cz 47528 6415 739 755 585FF - A 307PR
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Mgr. Tereza Jenšíková Tereza.Jensikova@ujep.cz 47528 6400
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Mgr. Kristina Koudelková kristina.koudelkova@ujep.cz 47528 6408 FF - A302Ediční referentka
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Mgr. Jana Macková jana.mackova@ujep.cz 47528 6525
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Jana Pecková jana.peckova@ujep.cz 47528 6403
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Mgr. Monika Stržínková monika.strzinkova@ujep.cz 475 2 86 4 475 286 400FF - A317
FF - Filozofická fakulta
Útvar tajemníka FF
Ing. Terezie Tahalová terezie.tahalova@ujep.cz 47528 6402 FF - A 316
FF - Filozofická fakulta
Útvar proděkana pro rozvoj a IT FF
Mgr. Stanislava Musilová Ph.D. stanislava.musilova@ujep.cz 47528 6454 FF - A 202
FF - Filozofická fakulta
Útvar proděkana pro studium FF
PhDr. Jiří Koumar Ph.D. jiri.koumar@ujep.cz 47528 6412 FF - A 304
FF - Filozofická fakulta
Útvar proděkana pro doktorské studium
doc. PhDr. Václav Drška Ph.D. vaclav.drska@ujep.cz 47528 6450 FF - A 221
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Martin Barus martin.barus@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Veronika Chalupová veronika.chalupova@ujep.cz 47528 6458
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Lucie Drmolová lucie.drmolova@ujep.cz 47528 6458
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
prof. PhDr. Radek Fukala Ph.D. radek.fukala@ujep.cz 47528 6429 FF - A 116
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Jan Grisa jan.grisa@ujep.cz 47528 6468
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Bc. Jakub Haviar  
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Bc. Milan Hes Ph.D. milan.hes@ujep.cz milan.hes@seznam.cz   773033140FF - 
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
prof. PhDr. Martin Holý Ph.D. Martin.Holy@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
PhDr. Vít Honys vit.honys@ujep.cz 47528 3287 CS - 121
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Jan Horák jan.horak@ujep.cz 47528 6458 725 836 293
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Vendula Hráčová vendula.hracova@ujep.cz 47528 6444 FF - A 206
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
PhDr. Filip Hrbek filip.hrbek@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
PhDr. Miloslav Krieger CSc. miloslav.krieger@ujep.cz 47528 6432 FF - A 101
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Josef Märc josef.marc@ujep.cz 47528 6452 FF - A 201
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Martin Myšička  
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Tomáš Okurka Ph.D. tomas.okurka@ujep.cz 47528 6456 FF - A 202
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Jakub Pátek Ph.D. jakub.patek@ujep.cz 47528 6451 FF - A 201
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Jan Peer jan.peer@ujep.cz 47528 6430 FF - A 120
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
doc. PhDr. Jiří Pernes Dr. pernes@volny.cz 47528 6456 FF - A 202
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
PhDr. Kamil Podroužek Ph.D. kamil.podrouzek@ujep.cz kamil.podrouzek@seznam.cz 47528 6459 725836413FF - A001odborný asistent, zástupce vedoucí Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
doc. PhDr. Jaroslav Rokoský Ph.D. jaroslav.rokosky@ujep.cz 47528 6435 FF - A 209
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
prof. PhDr. Ing. Jan Royt jan.royt@ujep.cz 47528 3287 CS - 121
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Bc. Gabriela Růžičková gabriela.ruzickova@ujep.cz 47528 6464 601594203FF - A021
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Monika Stará monika.stara@ujep.cz 47528 6458 725836164FF - A 020
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
PhDr. Anna Šerberová CSc. anna.serberova@ujep.cz 47528 6433 FF - A 101
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Táňa Šimková Ph.D. Tana.Simkova@ujep.cz 47528 6530 FF - A021
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Jiří Šlajsna  
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Tereza Šťastná tereza.stastna@ujep.cz 47528 6458 725836164FF - A 020
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Bc. David Šťastný david.stastny@ujep.cz 47528 6458 702237007FF - A 020
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. David Tomíček Ph.D. david.tomicek@ujep.cz 47528 6448 FF - A 221
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Dr. habil. PhDr. Martin Trefný Ph.D. martin.trefny@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
prof. Ing. arch. Petr Urlich CSc. petr.urlich@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
PhDr. Marek Vařeka Ph.D.  
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
doc. Mgr. Martin Veselý Ph.D. martin.vesely@ujep.cz 47528 6446 FF - A 208
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Vilém Zábranský Ph.D. vilem.zabransky@ujep.cz 47528 6418
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Marcela Zemanová Ph.D. marcela.zemanova@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Katedra germanistiky FF
doc. Hana Bergerová Dr. hana.bergerova@ujep.cz 47528 6489 475286475FF - B 105
FF - Filozofická fakulta
Katedra germanistiky FF
doc. Mgr. Renata Cornejo Ph.D. renata.cornejo@ujep.cz 47528 6473 FF - B 106
FF - Filozofická fakulta
Katedra germanistiky FF
Mgr. Andrea Frydrychová Andrea.Frydrychova@ujep.cz 47528 6485 FF - B 102
FF - Filozofická fakulta
Katedra germanistiky FF
Mgr. Petra Fuková Ph.D. Petra.Fukova@ujep.cz 47528 6477
FF - Filozofická fakulta
Katedra germanistiky FF
Mgr. Tereza Hrabcová Ph.D. tereza.hrabcova@ujep.cz 47528 6483 FF - B 112
FF - Filozofická fakulta
Katedra germanistiky FF
doc. Mgr. Jana Hrdličková Ph.D. jana.hrdlickova@ujep.cz 47528 6486 FF - B 101
FF - Filozofická fakulta
Katedra germanistiky FF
Annabelle Jänchen M.A.  
FF - Filozofická fakulta
Katedra germanistiky FF
Mgr. Veronika Jičínská Ph.D. veronika.jicinska@ujep.cz veronika.jicinska@gmail.com 47528 6487 +420733152890FF - B 101
FF - Filozofická fakulta
Katedra germanistiky FF
Manuel Kloibhofer M.A. manuel.kloibhofer@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Katedra germanistiky FF
doc. PhDr. Martin Lachout Ph.D. martin.lachout@ujep.cz 47528 6474 FF - B 111
FF - Filozofická fakulta
Katedra germanistiky FF
Pavlína Máčková pavlina.mackova@ujep.cz 47528 6490 FF - B 116
FF - Filozofická fakulta
Katedra germanistiky FF
doc. Dr. phil. Miroslav Němec miroslav.nemec@ujep.cz 47528 6488 FF - B 101
FF - Filozofická fakulta
Katedra germanistiky FF
Mgr. Lucie Obrová lucie.obrova@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Katedra germanistiky FF
prof. Dr. phil. Georg Schuppener georg.schuppener@t-online.de 47528 6476 CN - 642
FF - Filozofická fakulta
Katedra germanistiky FF
Mgr. Gabriela Šilhavá gabriela.silhava@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Ústav slovansko-germánských studií
doc. PhDr. Kristina Kaiserová CSc. kristina.kaiserova@ujep.cz 47528 6428 FF - A 115
FF - Filozofická fakulta
Jazykové centrum
Mgr. Martin Škvára martin.skvara@ujep.cz 47528 6522 FF - B 303
FF - Filozofická fakulta
Studijní oddělení FF
Mgr. Eva Grisová eva.grisova@ujep.cz 47528 6466
FF - Filozofická fakulta
Studijní oddělení FF
Mgr. Daniela Libichová daniela.libichova@ujep.cz 47528 6467 FF - A 002
FF - Filozofická fakulta
Oddělení pro vědu a zahr.vztahy FF
Mgr. Michaela Koumarová michaela.koumarova@ujep.cz 47528 6409 FF - A 302
FF - Filozofická fakulta
Katedra archivnictví a pomocných věd
PhDr. Mgr. Mikuláš Čtvrtník Ph.D. mikulas.ctvrtnik@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Katedra archivnictví a pomocných věd
doc. PhDr. Olga Fejtová Ph.D. olga.fejtova@ujep.cz 47528 3287 CS - 121
FF - Filozofická fakulta
Katedra archivnictví a pomocných věd
doc. PhDr. Václav Ledvinka CSc. vaclav.ledvinka@praha.eu vledvinkas@seznam.cz 47528 6417 603420304FF - A 104
FF - Filozofická fakulta
Katedra archivnictví a pomocných věd
PaedDr. Mgr. Petr Rak Ph.D. petr.rak@ujep.cz 47528 6421 FF - A 107
FF - Filozofická fakulta
Katedra archivnictví a pomocných věd
doc. PhDr. Ludmila Sulitková CSc. Ludmila.Sulitkova@ujep.cz 47528 6420 FF - A 105
FF - Filozofická fakulta
Katedra archivnictví a pomocných věd
Mgr. Tomáš Velička Ph.D. tomas.velicka@ujep.cz 47528 6420
FF - Filozofická fakulta
Katedra archivnictví a pomocných věd
PhDr. Václav Zeman Ph.D. vaclav.zeman@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie
Mgr. Petr Bláha Ph.D. petr.blahaml@ujep.cz 47528 6515 6498FF - B 218
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie
Mgr. Jakub Charvát Ph.D. Jakub.Charvat@ujep.cz 47528 6516 FF - B 218
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie
doc. Mgr. Pavel Maškarinec Ph.D. pavel.maskarinec@ujep.cz 47528 6413 FF - B206
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie
doc. Mgr. Lukáš Novotný Ph.D., M.A. lukas.novotny@ujep.cz 47528 6504 FF - B 206
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie
PhDr. Daniel Šárovec daniel.sarovec@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Katedra filozofie a humanitních studií
Mgr. Bc. Denisa Charvátová denisa.charvatova@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Katedra filozofie a humanitních studií
PhDr. Ing. Jiří Chotaš Ph.D. jiri.chotas@ujep.cz 47528 6509 FF - B 215
FF - Filozofická fakulta
Katedra filozofie a humanitních studií
doc. Mgr. Michaela Fišerová Ph.D. michaela.fiserova@ujep.cz michaelafiserova@yahoo.fr   475 286 517FF - 314docent
FF - Filozofická fakulta
Katedra filozofie a humanitních studií
Mgr. Ivana Havlínová Ph.D. ivana.havlinova@ujep.cz 47528 6501 FF - B 202
FF - Filozofická fakulta
Katedra filozofie a humanitních studií
doc. Mgr. Jiří Hoblík Ph.D. jiri.hoblik@ujep.cz 47528 6512 FF - B 312
FF - Filozofická fakulta
Katedra filozofie a humanitních studií
Mgr. Rudolf Kardoš Ph.D. rudolf.kardos@ujep.cz 47528 6514 FF - B313odborný asistent + tajemník Katedra politologie a filozofie
FF - Filozofická fakulta
Katedra filozofie a humanitních studií
prof. PhDr. Jiří Kocian CSc. jiri.kocian@ujep.cz 47528 6518 FF - B 314
FF - Filozofická fakulta
Katedra filozofie a humanitních studií
Mgr. Veronika Konrádová Ph.D. veronika.konradova@ujep.cz 47528 6519 FF - B 302
FF - Filozofická fakulta
Katedra filozofie a humanitních studií
Mgr. Daniel Kroupa Ph.D. daniel.kroupa@ujep.cz 47528 6502 FF - B 213
FF - Filozofická fakulta
Katedra filozofie a humanitních studií
doc. RNDr. Josef Moural CSc. josef.moural@ujep.cz 47528 6510 736 675 719FF - B 214
FF - Filozofická fakulta
Katedra filozofie a humanitních studií
doc. Mgr. Martin Nitsche Ph.D. martin.nitsche@ujep.cz 47528 6495 FF - B 216
FF - Filozofická fakulta
Katedra filozofie a humanitních studií
ThLic. David Peroutka Ph.D. david.peroutka@ujep.cz 47528 6493 FF - B 216
FF - Filozofická fakulta
Katedra filozofie a humanitních studií
Mgr. Vít Pokorný Ph.D. vit.pokorny@ujep.cz ptvok23@gmail.com 47528 6508 724574192FF - B215
FF - Filozofická fakulta
Katedra filozofie a humanitních studií
Mgr. Barbora Řebíková Ph.D. barbora.rebikova@ujep.cz 47528 6503 FF - B 205
FF - Filozofická fakulta
Katedra filozofie a humanitních studií
PhDr. Martin Šimsa Ph.D. martin.simsa@ujep.cz 47528 6492 FF - B 216
FF - Filozofická fakulta
Katedra filozofie a humanitních studií
Tamara Šitnerová tamara.sitnerova@ujep.cz 47528 6500 FF - B 201
FF - Filozofická fakulta
Katedra filozofie a humanitních studií
PhDr. Mgr. Jan Šmíd Ph.D. jan.smid@ujep.cz 47528 6498 +420603774727FF - B 313
FF - Filozofická fakulta
Katedra filozofie a humanitních studií
Mgr. Maria Cristina Vendra PhD. cristina.vendra@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Budova FF
Nikol Bouzková  
FF - Filozofická fakulta
Budova FF
Richard Černý richard.cerny@ujep.cz richard.cerny@ujep.cz 47528 6470 603250825FF - B009Správce budovy, řidič
FF - Filozofická fakulta
Budova FF
Dana Geletová  
FF - Filozofická fakulta
Budova FF
Klára Heltová  
prof. PhDr. Michaela Hrubá Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Útvar děkana FF
e-mail: michaela.hruba@ujep.cz
Telefon: 47528 6445
Místnost: FF-A 205
Mgr. Monika Balatá
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
e-mail: Monika.Balata@ujep.cz
Další e-mail: beranova.mon@seznam.cz
Telefon:  
Další telefon: 731 915 020
Místnost: FF-A307
Poznámka: PR pracovník
Martina Beranová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
e-mail: martina.beranova@ujep.cz
Telefon: 47528 6404
Místnost: FF-A 314
Mgr. Ilona Čádová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
e-mail: ilona.cadova@ujep.cz
Telefon:  
Bc. Eliška Černá
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
e-mail: eliska.cerna@ujep.cz
Telefon: 47528 6415
Další telefon: 739 755 585
Místnost: FF-A 307
Poznámka: PR
Mgr. Tereza Jenšíková
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
e-mail: Tereza.Jensikova@ujep.cz
Telefon: 47528 6400
Mgr. Kristina Koudelková
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
e-mail: kristina.koudelkova@ujep.cz
Telefon: 47528 6408
Místnost: FF-A302
Poznámka: Ediční referentka
Mgr. Jana Macková
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
e-mail: jana.mackova@ujep.cz
Telefon: 47528 6525
Jana Pecková
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
e-mail: jana.peckova@ujep.cz
Telefon: 47528 6403
Mgr. Monika Stržínková
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
e-mail: monika.strzinkova@ujep.cz
Telefon: 475 2 86 4
Další telefon: 475 286 400
Místnost: FF-A317
Ing. Terezie Tahalová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Útvar tajemníka FF
e-mail: terezie.tahalova@ujep.cz
Telefon: 47528 6402
Místnost: FF-A 316
Mgr. Stanislava Musilová Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Útvar proděkana pro rozvoj a IT FF
e-mail: stanislava.musilova@ujep.cz
Telefon: 47528 6454
Místnost: FF-A 202
PhDr. Jiří Koumar Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Útvar proděkana pro studium FF
e-mail: jiri.koumar@ujep.cz
Telefon: 47528 6412
Místnost: FF-A 304
doc. PhDr. Václav Drška Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Útvar proděkana pro doktorské studium
e-mail: vaclav.drska@ujep.cz
Telefon: 47528 6450
Místnost: FF-A 221
Mgr. Martin Barus
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: martin.barus@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Veronika Chalupová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: veronika.chalupova@ujep.cz
Telefon: 47528 6458
Mgr. Lucie Drmolová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: lucie.drmolova@ujep.cz
Telefon: 47528 6458
prof. PhDr. Radek Fukala Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: radek.fukala@ujep.cz
Telefon: 47528 6429
Místnost: FF-A 116
Mgr. Jan Grisa
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: jan.grisa@ujep.cz
Telefon: 47528 6468
Mgr. Bc. Jakub Haviar
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
Telefon:  
Mgr. Bc. Milan Hes Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: milan.hes@ujep.cz
Další e-mail: milan.hes@seznam.cz
Telefon:  
Další telefon: 773033140
Místnost: FF-
prof. PhDr. Martin Holý Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: Martin.Holy@ujep.cz
Telefon:  
PhDr. Vít Honys
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: vit.honys@ujep.cz
Telefon: 47528 3287
Místnost: CS-121
Mgr. Jan Horák
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: jan.horak@ujep.cz
Telefon: 47528 6458
Další telefon: 725 836 293
Vendula Hráčová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: vendula.hracova@ujep.cz
Telefon: 47528 6444
Místnost: FF-A 206
PhDr. Filip Hrbek
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: filip.hrbek@ujep.cz
Telefon:  
PhDr. Miloslav Krieger CSc.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: miloslav.krieger@ujep.cz
Telefon: 47528 6432
Místnost: FF-A 101
Mgr. Josef Märc
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: josef.marc@ujep.cz
Telefon: 47528 6452
Místnost: FF-A 201
Mgr. Martin Myšička
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
Telefon:  
Mgr. Tomáš Okurka Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: tomas.okurka@ujep.cz
Telefon: 47528 6456
Místnost: FF-A 202
Mgr. Jakub Pátek Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: jakub.patek@ujep.cz
Telefon: 47528 6451
Místnost: FF-A 201
Mgr. Jan Peer
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: jan.peer@ujep.cz
Telefon: 47528 6430
Místnost: FF-A 120
doc. PhDr. Jiří Pernes Dr.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: pernes@volny.cz
Telefon: 47528 6456
Místnost: FF-A 202
PhDr. Kamil Podroužek Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: kamil.podrouzek@ujep.cz
Další e-mail: kamil.podrouzek@seznam.cz
Telefon: 47528 6459
Další telefon: 725836413
Místnost: FF-A001
Poznámka: odborný asistent, zástupce vedoucí Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví
doc. PhDr. Jaroslav Rokoský Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: jaroslav.rokosky@ujep.cz
Telefon: 47528 6435
Místnost: FF-A 209
prof. PhDr. Ing. Jan Royt
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: jan.royt@ujep.cz
Telefon: 47528 3287
Místnost: CS-121
Bc. Gabriela Růžičková
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: gabriela.ruzickova@ujep.cz
Telefon: 47528 6464
Další telefon: 601594203
Místnost: FF-A021
Mgr. Monika Stará
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: monika.stara@ujep.cz
Telefon: 47528 6458
Další telefon: 725836164
Místnost: FF-A 020
PhDr. Anna Šerberová CSc.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: anna.serberova@ujep.cz
Telefon: 47528 6433
Místnost: FF-A 101
Mgr. Táňa Šimková Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: Tana.Simkova@ujep.cz
Telefon: 47528 6530
Místnost: FF-A021
Mgr. Jiří Šlajsna
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
Telefon:  
Mgr. Tereza Šťastná
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: tereza.stastna@ujep.cz
Telefon: 47528 6458
Další telefon: 725836164
Místnost: FF-A 020
Bc. David Šťastný
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: david.stastny@ujep.cz
Telefon: 47528 6458
Další telefon: 702237007
Místnost: FF-A 020
Mgr. David Tomíček Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: david.tomicek@ujep.cz
Telefon: 47528 6448
Místnost: FF-A 221
Dr. habil. PhDr. Martin Trefný Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: martin.trefny@ujep.cz
Telefon:  
prof. Ing. arch. Petr Urlich CSc.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: petr.urlich@ujep.cz
Telefon:  
PhDr. Marek Vařeka Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
Telefon:  
doc. Mgr. Martin Veselý Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: martin.vesely@ujep.cz
Telefon: 47528 6446
Místnost: FF-A 208
Mgr. Vilém Zábranský Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: vilem.zabransky@ujep.cz
Telefon: 47528 6418
Mgr. Marcela Zemanová Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: marcela.zemanova@ujep.cz
Telefon:  
doc. Hana Bergerová Dr.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra germanistiky FF
e-mail: hana.bergerova@ujep.cz
Telefon: 47528 6489
Další telefon: 475286475
Místnost: FF-B 105
doc. Mgr. Renata Cornejo Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra germanistiky FF
e-mail: renata.cornejo@ujep.cz
Telefon: 47528 6473
Místnost: FF-B 106
Mgr. Andrea Frydrychová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra germanistiky FF
e-mail: Andrea.Frydrychova@ujep.cz
Telefon: 47528 6485
Místnost: FF-B 102
Mgr. Petra Fuková Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra germanistiky FF
e-mail: Petra.Fukova@ujep.cz
Telefon: 47528 6477
Mgr. Tereza Hrabcová Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra germanistiky FF
e-mail: tereza.hrabcova@ujep.cz
Telefon: 47528 6483
Místnost: FF-B 112
doc. Mgr. Jana Hrdličková Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra germanistiky FF
e-mail: jana.hrdlickova@ujep.cz
Telefon: 47528 6486
Místnost: FF-B 101
Annabelle Jänchen M.A.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra germanistiky FF
Telefon:  
Mgr. Veronika Jičínská Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra germanistiky FF
e-mail: veronika.jicinska@ujep.cz
Další e-mail: veronika.jicinska@gmail.com
Telefon: 47528 6487
Další telefon: +420733152890
Místnost: FF-B 101
Manuel Kloibhofer M.A.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra germanistiky FF
e-mail: manuel.kloibhofer@ujep.cz
Telefon:  
doc. PhDr. Martin Lachout Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra germanistiky FF
e-mail: martin.lachout@ujep.cz
Telefon: 47528 6474
Místnost: FF-B 111
Pavlína Máčková
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra germanistiky FF
e-mail: pavlina.mackova@ujep.cz
Telefon: 47528 6490
Místnost: FF-B 116
doc. Dr. phil. Miroslav Němec
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra germanistiky FF
e-mail: miroslav.nemec@ujep.cz
Telefon: 47528 6488
Místnost: FF-B 101
Mgr. Lucie Obrová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra germanistiky FF
e-mail: lucie.obrova@ujep.cz
Telefon:  
prof. Dr. phil. Georg Schuppener
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra germanistiky FF
e-mail: georg.schuppener@t-online.de
Telefon: 47528 6476
Místnost: CN-642
Mgr. Gabriela Šilhavá
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra germanistiky FF
e-mail: gabriela.silhava@ujep.cz
Telefon:  
doc. PhDr. Kristina Kaiserová CSc.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Ústav slovansko-germánských studií
e-mail: kristina.kaiserova@ujep.cz
Telefon: 47528 6428
Místnost: FF-A 115
Mgr. Martin Škvára
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Jazykové centrum
e-mail: martin.skvara@ujep.cz
Telefon: 47528 6522
Místnost: FF-B 303
Mgr. Eva Grisová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Studijní oddělení FF
e-mail: eva.grisova@ujep.cz
Telefon: 47528 6466
Mgr. Daniela Libichová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Studijní oddělení FF
e-mail: daniela.libichova@ujep.cz
Telefon: 47528 6467
Místnost: FF-A 002
Mgr. Michaela Koumarová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Oddělení pro vědu a zahr.vztahy FF
e-mail: michaela.koumarova@ujep.cz
Telefon: 47528 6409
Místnost: FF-A 302
PhDr. Mgr. Mikuláš Čtvrtník Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra archivnictví a pomocných věd
e-mail: mikulas.ctvrtnik@ujep.cz
Telefon:  
doc. PhDr. Olga Fejtová Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra archivnictví a pomocných věd
e-mail: olga.fejtova@ujep.cz
Telefon: 47528 3287
Místnost: CS-121
doc. PhDr. Václav Ledvinka CSc.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra archivnictví a pomocných věd
e-mail: vaclav.ledvinka@praha.eu
Další e-mail: vledvinkas@seznam.cz
Telefon: 47528 6417
Další telefon: 603420304
Místnost: FF-A 104
PaedDr. Mgr. Petr Rak Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra archivnictví a pomocných věd
e-mail: petr.rak@ujep.cz
Telefon: 47528 6421
Místnost: FF-A 107
doc. PhDr. Ludmila Sulitková CSc.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra archivnictví a pomocných věd
e-mail: Ludmila.Sulitkova@ujep.cz
Telefon: 47528 6420
Místnost: FF-A 105
Mgr. Tomáš Velička Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra archivnictví a pomocných věd
e-mail: tomas.velicka@ujep.cz
Telefon: 47528 6420
PhDr. Václav Zeman Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra archivnictví a pomocných věd
e-mail: vaclav.zeman@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Petr Bláha Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie
e-mail: petr.blahaml@ujep.cz
Telefon: 47528 6515
Další telefon: 6498
Místnost: FF-B 218
Mgr. Jakub Charvát Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie
e-mail: Jakub.Charvat@ujep.cz
Telefon: 47528 6516
Místnost: FF-B 218
doc. Mgr. Pavel Maškarinec Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie
e-mail: pavel.maskarinec@ujep.cz
Telefon: 47528 6413
Místnost: FF-B206
doc. Mgr. Lukáš Novotný Ph.D., M.A.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie
e-mail: lukas.novotny@ujep.cz
Telefon: 47528 6504
Místnost: FF-B 206
PhDr. Daniel Šárovec
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie
e-mail: daniel.sarovec@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Bc. Denisa Charvátová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra filozofie a humanitních studií
e-mail: denisa.charvatova@ujep.cz
Telefon:  
PhDr. Ing. Jiří Chotaš Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra filozofie a humanitních studií
e-mail: jiri.chotas@ujep.cz
Telefon: 47528 6509
Místnost: FF-B 215
doc. Mgr. Michaela Fišerová Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra filozofie a humanitních studií
e-mail: michaela.fiserova@ujep.cz
Další e-mail: michaelafiserova@yahoo.fr
Telefon:  
Další telefon: 475 286 517
Místnost: FF-314
Poznámka: docent
Mgr. Ivana Havlínová Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra filozofie a humanitních studií
e-mail: ivana.havlinova@ujep.cz
Telefon: 47528 6501
Místnost: FF-B 202
doc. Mgr. Jiří Hoblík Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra filozofie a humanitních studií
e-mail: jiri.hoblik@ujep.cz
Telefon: 47528 6512
Místnost: FF-B 312
Mgr. Rudolf Kardoš Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra filozofie a humanitních studií
e-mail: rudolf.kardos@ujep.cz
Telefon: 47528 6514
Místnost: FF-B313
Poznámka: odborný asistent + tajemník Katedra politologie a filozofie
prof. PhDr. Jiří Kocian CSc.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra filozofie a humanitních studií
e-mail: jiri.kocian@ujep.cz
Telefon: 47528 6518
Místnost: FF-B 314
Mgr. Veronika Konrádová Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra filozofie a humanitních studií
e-mail: veronika.konradova@ujep.cz
Telefon: 47528 6519
Místnost: FF-B 302
Mgr. Daniel Kroupa Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra filozofie a humanitních studií
e-mail: daniel.kroupa@ujep.cz
Telefon: 47528 6502
Místnost: FF-B 213
doc. RNDr. Josef Moural CSc.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra filozofie a humanitních studií
e-mail: josef.moural@ujep.cz
Telefon: 47528 6510
Další telefon: 736 675 719
Místnost: FF-B 214
doc. Mgr. Martin Nitsche Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra filozofie a humanitních studií
e-mail: martin.nitsche@ujep.cz
Telefon: 47528 6495
Místnost: FF-B 216
ThLic. David Peroutka Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra filozofie a humanitních studií
e-mail: david.peroutka@ujep.cz
Telefon: 47528 6493
Místnost: FF-B 216
Mgr. Vít Pokorný Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra filozofie a humanitních studií
e-mail: vit.pokorny@ujep.cz
Další e-mail: ptvok23@gmail.com
Telefon: 47528 6508
Další telefon: 724574192
Místnost: FF-B215
Mgr. Barbora Řebíková Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra filozofie a humanitních studií
e-mail: barbora.rebikova@ujep.cz
Telefon: 47528 6503
Místnost: FF-B 205
PhDr. Martin Šimsa Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra filozofie a humanitních studií
e-mail: martin.simsa@ujep.cz
Telefon: 47528 6492
Místnost: FF-B 216
Tamara Šitnerová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra filozofie a humanitních studií
e-mail: tamara.sitnerova@ujep.cz
Telefon: 47528 6500
Místnost: FF-B 201
PhDr. Mgr. Jan Šmíd Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra filozofie a humanitních studií
e-mail: jan.smid@ujep.cz
Telefon: 47528 6498
Další telefon: +420603774727
Místnost: FF-B 313
Mgr. Maria Cristina Vendra PhD.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra filozofie a humanitních studií
e-mail: cristina.vendra@ujep.cz
Telefon:  
Nikol Bouzková
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Budova FF
Telefon:  
Richard Černý
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Budova FF
e-mail: richard.cerny@ujep.cz
Další e-mail: richard.cerny@ujep.cz
Telefon: 47528 6470
Další telefon: 603250825
Místnost: FF-B009
Poznámka: Správce budovy, řidič
Dana Geletová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Budova FF
Telefon:  
Klára Heltová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Budova FF
Telefon: