Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PřF - Přírodovědecká fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
PřF - Přírodovědecká fakulta
Odd.pro rozvoj
Ing. Kateřina Rašková katerina.raskova@ujep.cz   47528 5723Oddělení rozvoje a kvality PřF
Ing. Kateřina Rašková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Odd.pro rozvoj
e-mail: katerina.raskova@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 47528 5723
Poznámka: Oddělení rozvoje a kvality PřF