Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** REK - Rektorát ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
REK - Rektorát
Sekretariát rektora
Andrea Čebišová andrea.cebisova@ujep.cz 47528 6115
REK - Rektorát
Sekretariát rektora
Monika Jarošová monika.jarosova@ujep.cz 47528 6116 777350283sekretariát rektora
REK - Rektorát
Kancléř
Mgr. Jana Kasaničová jana.kasanicova@ujep.cz 47528 6117 tisková mluvčí
Andrea Čebišová
Pracoviště: REK - Rektorát - Sekretariát rektora
e-mail: andrea.cebisova@ujep.cz
Telefon: 47528 6115
Monika Jarošová
Pracoviště: REK - Rektorát - Sekretariát rektora
e-mail: monika.jarosova@ujep.cz
Telefon: 47528 6116
Další telefon: 777350283
Poznámka: sekretariát rektora
Mgr. Jana Kasaničová
Pracoviště: REK - Rektorát - Kancléř
e-mail: jana.kasanicova@ujep.cz
Telefon: 47528 6117
Poznámka: tisková mluvčí