Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FSI - Fakulta strojního inženýrství ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Petra Barochová petra.barochova@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Bc. Martin Bárta martin.barta@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
prof. Dr. Ing. Libor Beneš IWE libor.benes@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Helena Brejchová helena.brejchova@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Ing. Taťjana Brovdyová CSc. tatjana.brovdyova@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Ing. Jaromír Cais Ph.D. jaromir.cais@ujep.cz 47528 5545
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Mgr. Klára Caisová klara.caisova@ujep.cz 47528 5551
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
doc. Ing. Milan Chalupa CSc. milan.chalupa@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Bc. Šárka Fockeová sarka.fockeova@ujep.cz 47528 5538
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
prof. Ing. František Holešovský Dr. frantisek.holesovsky@ujep.cz 47528 5535
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Ing. Pavel Houška pavel.houska@ujep.cz 47528 5548 607102013tajemník FSI
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Jan Janočko jan.janocko@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
prof. Ing. Jozef Janovec DrSc.  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Ing. Martin Kantor Ph.D. martin.kantor@ujep.cz 47528 5531
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Ing. Miloš Kašpárek milos.kasparek@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Ing. František Klimenda Ph.D. klimenda@fvtm.ujep.cz 47528 5561
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Karolína Kolaříková Karolina.Kolarikova@ujep.cz 47528 5551 607082575
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
doc. Ing. Zdeňka Kolská Ph.D. zdenka.kolska@ujep.cz 47528 6643
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Ing. Pavel Kraus pavel.kraus@ujep.cz 47528 5525
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Ing. Irena Lysoňková irena.lysonkova@ujep.cz 47528 5547
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Ing. Václav Machek  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Ing. Jelena Medunová jelena.medunova@ujep.cz   475285560
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Ing. Lucie Melničáková lucie.melnicakova@ujep.cz 47528 5555
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Ing. Lenka Michnová lenka.michnova@ujep.cz   475285546odborný asistent
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
doc. Ing. Ludmila Nováková Ph.D. ludmila.novakova@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
doc. Ing. Jan Novotný Ph.D. novotny.jan@ujep.cz 47528 5531 475285531Zástupce vedoucího ústavu pro tvůrčí činnost
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
PhDr. Jan Novotný Ph.D. jan.novotny@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Ing. Bc. Vladislav Síťař Ph.D. vladislav.sitar@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Ing. Elena Střihavková Ph.D. elena.strihavkova@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Ing. Jaroslava Svobodová Ph.D. jaroslava.svobodova@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Mgr. Dita Šimáčková dita.simackova@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Jiří Šubrt jiri.subrt@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
prof. Ing. Václav Švorčík DrSc.  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Ing. Tomáš Vysloužil Ph.D. tomas.vyslouzil@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Ing. Daniela Vysloužilová Ph.D. daniela.vyslouzilova@ujep.cz 47528 5536
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Stanislava Zindulková Prošková stanislava.proskova@ujep.cz 47528 5518 Referentka vědy a výzkumu FSI
Petra Barochová
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: petra.barochova@ujep.cz
Telefon:  
Bc. Martin Bárta
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: martin.barta@ujep.cz
Telefon:  
prof. Dr. Ing. Libor Beneš IWE
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: libor.benes@ujep.cz
Telefon:  
Helena Brejchová
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: helena.brejchova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Taťjana Brovdyová CSc.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: tatjana.brovdyova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Jaromír Cais Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: jaromir.cais@ujep.cz
Telefon: 47528 5545
Mgr. Klára Caisová
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: klara.caisova@ujep.cz
Telefon: 47528 5551
doc. Ing. Milan Chalupa CSc.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: milan.chalupa@ujep.cz
Telefon:  
Bc. Šárka Fockeová
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: sarka.fockeova@ujep.cz
Telefon: 47528 5538
prof. Ing. František Holešovský Dr.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: frantisek.holesovsky@ujep.cz
Telefon: 47528 5535
Ing. Pavel Houška
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: pavel.houska@ujep.cz
Telefon: 47528 5548
Další telefon: 607102013
Poznámka: tajemník FSI
Jan Janočko
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: jan.janocko@ujep.cz
Telefon:  
prof. Ing. Jozef Janovec DrSc.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
Telefon:  
Ing. Martin Kantor Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: martin.kantor@ujep.cz
Telefon: 47528 5531
Ing. Miloš Kašpárek
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: milos.kasparek@ujep.cz
Telefon:  
Ing. František Klimenda Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: klimenda@fvtm.ujep.cz
Telefon: 47528 5561
Karolína Kolaříková
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: Karolina.Kolarikova@ujep.cz
Telefon: 47528 5551
Další telefon: 607082575
doc. Ing. Zdeňka Kolská Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: zdenka.kolska@ujep.cz
Telefon: 47528 6643
Ing. Pavel Kraus
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: pavel.kraus@ujep.cz
Telefon: 47528 5525
Ing. Irena Lysoňková
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: irena.lysonkova@ujep.cz
Telefon: 47528 5547
Ing. Václav Machek
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
Telefon:  
Ing. Jelena Medunová
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: jelena.medunova@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 475285560
Ing. Lucie Melničáková
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: lucie.melnicakova@ujep.cz
Telefon: 47528 5555
Ing. Lenka Michnová
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: lenka.michnova@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 475285546
Poznámka: odborný asistent
doc. Ing. Ludmila Nováková Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: ludmila.novakova@ujep.cz
Telefon:  
doc. Ing. Jan Novotný Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: novotny.jan@ujep.cz
Telefon: 47528 5531
Další telefon: 475285531
Poznámka: Zástupce vedoucího ústavu pro tvůrčí činnost
PhDr. Jan Novotný Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: jan.novotny@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Bc. Vladislav Síťař Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: vladislav.sitar@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Elena Střihavková Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: elena.strihavkova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Jaroslava Svobodová Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: jaroslava.svobodova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Dita Šimáčková
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: dita.simackova@ujep.cz
Telefon:  
Jiří Šubrt
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: jiri.subrt@ujep.cz
Telefon:  
prof. Ing. Václav Švorčík DrSc.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
Telefon:  
Ing. Tomáš Vysloužil Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: tomas.vyslouzil@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Daniela Vysloužilová Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: daniela.vyslouzilova@ujep.cz
Telefon: 47528 5536
Stanislava Zindulková Prošková
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: stanislava.proskova@ujep.cz
Telefon: 47528 5518
Poznámka: Referentka vědy a výzkumu FSI