Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FSI - Fakulta strojního inženýrství ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Petra Barochová petra.barochova@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Helena Brejchová helena.brejchova@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Ing. Jaromír Cais Ph.D. cais@fvtm.ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Mgr. Klára Caisová klara.caisova@ujep.cz 47528 5551
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Bc. Šárka Fockeová sarka.fockeova@ujep.cz 47528 5538
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
prof. Ing. František Holešovský Dr. holesovsky@fvtm.ujep.cz 47528 5535
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Mgr. Iryna Hren iryna.hren@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
prof. Ing. Jozef Janovec DrSc.  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Ing. Martin Jaskevič martin.jaskevic@ujep.cz   607874125
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Karolína Kolaříková Karolina.Kolarikova@ujep.cz 47528 5551 475 285 551
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Ing. Pavel Kraus pavel.kraus@ujep.cz 47528 5525
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
doc. Ing. Sylvia Kuśmierczak PhD. sylvia.kusmierczak@ujep.cz 47528 5513
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Ing. Jelena Medunová jelena.medunova@ujep.cz 47528 5555
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Ing. Lucie Melničáková lucie.melnicakova@ujep.cz 47528 5555
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
doc. Ing. Nataša Náprstková Ph.D. natasa.naprstkova@ujep.cz 47528 5513
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Ing. Blanka Skočilasová Ph.D. blanka.skocilasova@ujep.cz 47528 5533
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
doc. Ing. Josef Soukup CSc. josef.soukup@ujep.cz 47528 5539
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Ing. Martin Svoboda Ph.D. martin.svoboda@ujep.cz 47528 5544
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Ing. Jaroslava Svobodová Ph.D. jaroslava.svobodova@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
prof. Ing. Václav Švorčík DrSc.  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Ing. Tomáš Vysloužil Ph.D. tomas.vyslouzil@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Oddělení děkana FSI
Stanislava Zindulková Prošková stanislava.proskova@ujep.cz 47528 5518 Referentka vědy a výzkumu
Petra Barochová
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: petra.barochova@ujep.cz
Telefon:  
Helena Brejchová
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: helena.brejchova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Jaromír Cais Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: cais@fvtm.ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Klára Caisová
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: klara.caisova@ujep.cz
Telefon: 47528 5551
Bc. Šárka Fockeová
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: sarka.fockeova@ujep.cz
Telefon: 47528 5538
prof. Ing. František Holešovský Dr.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: holesovsky@fvtm.ujep.cz
Telefon: 47528 5535
Mgr. Iryna Hren
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: iryna.hren@ujep.cz
Telefon:  
prof. Ing. Jozef Janovec DrSc.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
Telefon:  
Ing. Martin Jaskevič
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: martin.jaskevic@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 607874125
Karolína Kolaříková
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: Karolina.Kolarikova@ujep.cz
Telefon: 47528 5551
Další telefon: 475 285 551
Ing. Pavel Kraus
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: pavel.kraus@ujep.cz
Telefon: 47528 5525
doc. Ing. Sylvia Kuśmierczak PhD.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: sylvia.kusmierczak@ujep.cz
Telefon: 47528 5513
Ing. Jelena Medunová
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: jelena.medunova@ujep.cz
Telefon: 47528 5555
Ing. Lucie Melničáková
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: lucie.melnicakova@ujep.cz
Telefon: 47528 5555
doc. Ing. Nataša Náprstková Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: natasa.naprstkova@ujep.cz
Telefon: 47528 5513
Ing. Blanka Skočilasová Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: blanka.skocilasova@ujep.cz
Telefon: 47528 5533
doc. Ing. Josef Soukup CSc.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: josef.soukup@ujep.cz
Telefon: 47528 5539
Ing. Martin Svoboda Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: martin.svoboda@ujep.cz
Telefon: 47528 5544
Ing. Jaroslava Svobodová Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: jaroslava.svobodova@ujep.cz
Telefon:  
prof. Ing. Václav Švorčík DrSc.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
Telefon:  
Ing. Tomáš Vysloužil Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: tomas.vyslouzil@ujep.cz
Telefon:  
Stanislava Zindulková Prošková
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Oddělení děkana FSI
e-mail: stanislava.proskova@ujep.cz
Telefon: 47528 5518
Poznámka: Referentka vědy a výzkumu