Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PF - Pedagogická fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
PF - Pedagogická fakulta
Jazykové centrum PF
Mgr. Dana Dovhunová Ph.D. dana.dovhunova@ujep.cz 47528 3266
PF - Pedagogická fakulta
Jazykové centrum PF
Mgr. Irena Fesjuková irena.fesjukova@seznam.cz   728350967CJP
PF - Pedagogická fakulta
Jazykové centrum PF
Mgr. Jaroslava Jelínková jaroslava.jelinkova@ujep.cz 47528 3269 tajemník CJP, lektor AJ
PF - Pedagogická fakulta
Jazykové centrum PF
Mgr. Vladimír Lorenc vladimir.lorenc@ujep.cz 47528 3265
PF - Pedagogická fakulta
Jazykové centrum PF
Mgr. Martina Nesládková M.A. martina.nesladkova@ujep.cz 47528 3270
PF - Pedagogická fakulta
Jazykové centrum PF
Mgr. Zuzana Procházková Ph.D. zuzana.prochazkova@ujep.cz 47528 3265
PF - Pedagogická fakulta
Jazykové centrum PF
Jana Šittlerová jana.sittlerova@ujep.cz 47528 3264
PF - Pedagogická fakulta
Jazykové centrum PF
PaedDr. Blanka Zapletalová CSc. blanka.zapletalova@ujep.cz 47528 3266
Mgr. Dana Dovhunová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Jazykové centrum PF
e-mail: dana.dovhunova@ujep.cz
Telefon: 47528 3266
Mgr. Irena Fesjuková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Jazykové centrum PF
Další e-mail: irena.fesjukova@seznam.cz
Telefon:  
Další telefon: 728350967
Poznámka: CJP
Mgr. Jaroslava Jelínková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Jazykové centrum PF
e-mail: jaroslava.jelinkova@ujep.cz
Telefon: 47528 3269
Poznámka: tajemník CJP, lektor AJ
Mgr. Vladimír Lorenc
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Jazykové centrum PF
e-mail: vladimir.lorenc@ujep.cz
Telefon: 47528 3265
Mgr. Martina Nesládková M.A.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Jazykové centrum PF
e-mail: martina.nesladkova@ujep.cz
Telefon: 47528 3270
Mgr. Zuzana Procházková Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Jazykové centrum PF
e-mail: zuzana.prochazkova@ujep.cz
Telefon: 47528 3265
Jana Šittlerová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Jazykové centrum PF
e-mail: jana.sittlerova@ujep.cz
Telefon: 47528 3264
PaedDr. Blanka Zapletalová CSc.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Jazykové centrum PF
e-mail: blanka.zapletalova@ujep.cz
Telefon: 47528 3266