Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PF - Pedagogická fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
PF - Pedagogická fakulta
Útvar proděkana pro vnější vztahy PF
Mgr. Miroslav Hašek Ph.D. miroslav.hasek@ujep.cz 47528 3275 CS - 119
Mgr. Miroslav Hašek Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Útvar proděkana pro vnější vztahy PF
e-mail: miroslav.hasek@ujep.cz
Telefon: 47528 3275
Místnost: CS-119