Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PF - Pedagogická fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
PF - Pedagogická fakulta
Propagace a reklama PF
Bc. Zbyněk Smetana zbynek.smetana@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Útvar proděkana pro vnější vztahy PF
Mgr. Jaroslava Jelínková Ph.D. jaroslava.jelinkova@ujep.cz 47528 3269 CS - 409tajemník CJP, asistent AJ
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení pro vnější vztahy PF
Markéta Diarra Marketa.Diarra@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení pro vnější vztahy PF
Mgr. Jana Klenerová jana.klenerova@ujep.cz 47528 3165 CS - 109manager oddělení vnějších vztahů
Bc. Zbyněk Smetana
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Propagace a reklama PF
e-mail: zbynek.smetana@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Jaroslava Jelínková Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Útvar proděkana pro vnější vztahy PF
e-mail: jaroslava.jelinkova@ujep.cz
Telefon: 47528 3269
Místnost: CS-409
Poznámka: tajemník CJP, asistent AJ
Markéta Diarra
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení pro vnější vztahy PF
e-mail: Marketa.Diarra@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Jana Klenerová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení pro vnější vztahy PF
e-mail: jana.klenerova@ujep.cz
Telefon: 47528 3165
Místnost: CS-109
Poznámka: manager oddělení vnějších vztahů