Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FF - Filozofická fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FF - Filozofická fakulta
Útvar děkana FF
prof. PhDr. Michaela Hrubá Ph.D. michaela.hruba@ujep.cz 47528 6445 FF - A 205
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Martina Beranová martina.beranova@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Martina Beranová martina.beranova@ujep.cz 47528 6404 FF - A 314
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Mgr. Ivana Bláhová ivana.blahova@ujep.cz 47528 6408 FF - A 302Manažer KA 06 (U21 - REPROREG)
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Mgr. Jana Burdová Jana.Burdova@ujep.cz 47528 6400 FF - A317Asistentka vedení
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
PhDr. Filip Hrbek filip.hrbek@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Bc. Tereza Jenšíková Tereza.Jensikova@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Michal Korhel M.A. michal.korhel@ujep.cz 47528 6438
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Daniel Kratochvil M.A.  
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Mgr. Jana Macková jana.mackova@ujep.cz 47528 6525
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Pavlína Máčková pavlina.mackova@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
doc. Mgr. Pavel Maškarinec Ph.D. pavel.maskarinec@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Sekretariát děkana FF
Mgr. Lucie Obrová  
FF - Filozofická fakulta
Propagace a reklama FF
Mgr. Monika Beranová Monika.Beranova@ujep.cz beranova.mon@seznam.cz 47528 6415 731 915 020FF - A307PR pracovník
FF - Filozofická fakulta
Útvar tajemníka FF
Ing. Terezie Tahalová terezie.tahalova@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Útvar tajemníka FF
Ing. Terezie Tahalová terezie.tahalova@ujep.cz 47528 6402 FF - A 316
FF - Filozofická fakulta
Ekonomické oddělení FF
Dana Ulmanová dana.ulmanova@ujep.cz 47528 6403 FF - A 315
FF - Filozofická fakulta
Správa budov FF
Vratislav Burda vratislav.burda@ujep.cz 47528 6470 FF - B 009vedoucí pracoviště 63303
FF - Filozofická fakulta
Útvar proděkana pro rozvoj a IT FF
Mgr. Stanislava Musilová Ph.D. stanislava.musilova@ujep.cz 47528 6454 FF - A 202
FF - Filozofická fakulta
Útvar proděkana pro vědu FF
doc. Mgr. Pavel Maškarinec Ph.D. pavel.maskarinec@ujep.cz 47528 6413 FF - B206
FF - Filozofická fakulta
Útvar proděkana pro vědu FF
Mgr. David Tomíček Ph.D. david.tomicek@ujep.cz 47528 6448 FF - A 221
FF - Filozofická fakulta
Útvar proděkana pro studium FF
PhDr. Jiří Koumar Ph.D. jiri.koumar@ujep.cz 47528 6453 FF - A 201
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Bc. Veronika Chalupová veronika.chalupova@ujep.cz 47528 6458
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Lucie Drmolová lucie.drmolova@ujep.cz 47528 6458
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
doc. PhDr. Václav Drška Ph.D. vaclav.drska@ujep.cz 47528 6450 FF - A 221
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
prof. PhDr. Radek Fukala Ph.D. radek.fukala@ujep.cz 47528 6429 FF - A 116
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Jan Grisa jan.grisa@ujep.cz 47528 6468
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
prof. PhDr. Martin Holý Ph.D. Martin.Holy@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
PhDr. Vít Honys vit.honys@ujep.cz 47528 3287 CS - 121
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Bc. Jan Horák 47528 6458 725 836 293
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Vendula Hráčová vendula.hracova@ujep.cz 47528 6444 FF - A 206
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Vendula Hráčová vendula.hracova@ujep.cz 47528 3273 CS - 118
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
PhDr. Jiří Koumar Ph.D. jiri.koumar@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Michaela Koumarová michaela.koumarova@ujep.cz 47528 6409 FF - A 302
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
PhDr. Miloslav Krieger CSc. miloslav.krieger@ujep.cz 47528 6432 FF - A 101
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Josef Märc josef.marc@ujep.cz 47528 6452 FF - A 201
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Stanislava Musilová Ph.D. stanislava.musilova@ujep.cz 47528 6454 FF - A 202
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Tomáš Okurka Ph.D. tomas.okurka@ujep.cz 47528 6456 FF - A 202
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
doc. Ing. Jan Pacina Ph.D. jan.pacina@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Jakub Pátek Ph.D. jakub.patek@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Jakub Pátek Ph.D. jakub.patek@ujep.cz 47528 6451 FF - A 201
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Jan Peer jan.peer@ujep.cz 47528 6430 FF - A 120
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
doc. PhDr. Jiří Pernes Dr. pernes@volny.cz 47528 6456 FF - A 202
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
PhDr. Kamil Podroužek Ph.D. kamil.podrouzek@ujep.cz kamil.podrouzek@seznam.cz 47528 6459 725836413FF - A 021odborný asistent, vedoucí Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Bc. Ludvík Pohořalý ludvik.pohoraly@ujep.cz 47528 6458
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
PhDr. Jaroslav Rokoský Ph.D. jaroslav.rokosky@ujep.cz 47528 6435 FF - A 209
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
prof. PhDr. Ing. Jan Royt jan.royt@ujep.cz 47528 3287 CS - 121
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Bc. Gabriela Růžičková gabriela.ruzickova@ujep.cz 47528 6464 601594203FF - A 001
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Tomáš Sekyrka Ph.D. Tomas.Sekyrka@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. David Skalický DiS. david.skalicky@ujep.cz 47528 6458 725836647FF - A 020
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Monika Stará monika.stara@ujep.cz 47528 6458 725836164FF - A 020
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
PhDr. Anna Šerberová CSc. anna.serberova@ujep.cz 47528 6433 FF - A 101
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Táňa Šimková Ph.D. Tana.Simkova@ujep.cz 47528 6530 FF - A001
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Tereza Šťastná tereza.stastna@ujep.cz 47528 6458 725836164FF - A 020
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
David Šťastný david.stastny@ujep.cz 47528 6458 702237007FF - A 020
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Roman Švec DiS. roman.svec@ujep.cz 47528 6458 725836746FF - A 020
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
PhDr. Martin Trefný Ph.D. martin.trefny@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
prof. Ing. arch. Petr Urlich CSc. petr.urlich@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
doc. PhDr. Tomáš Velímský CSc. tomas.velimsky@ujep.cz 47528 6449 FF - A 221
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Hana Veselá  
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
doc. Mgr. Martin Veselý Ph.D. martin.vesely@ujep.cz 47528 6446 FF - A 208
FF - Filozofická fakulta
Katedra historie FF
Mgr. Vilém Zábranský Ph.D. vilem.zabransky@ujep.cz 47528 6418
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
Mgr. Petr Bláha petr.blahaml@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
Mgr. Petr Bláha petr.blahaml@ujep.cz 47528 6472 6498FF - B 001
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
Mgr. Petr Bláha Ph.D. petr.blaha@ujep.cz 47528 6511
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
Mgr. Ivana Bláhová ivana.blahova@ujep.cz 47528 6408 FF - A 302Administrátor projektu GAČR
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
Mgr. Jakub Charvát Ph.D. Jakub.Charvat@ujep.cz 47528 6528
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
Mgr. Jan Charvát Ph.D., M.A. jan.charvat@ujep.cz 47528 6506 FF - B 206
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
PhDr. Ing. Jiří Chotaš Ph.D. jiri.chotas@ujep.cz 47528 6509 FF - B 215
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
Mgr. Ivana Havlínová Ph.D. ivana.havlinova@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
Mgr. Ivana Havlínová Ph.D. ivana.havlinova@ujep.cz 47528 6501 FF - B 202
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
doc. Mgr. Jiří Hoblík Ph.D. jiri.hoblik@ujep.cz 47528 6512 FF - B 312
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
doc. PhDr. Daniel Klimovský PhD.  
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
prof. PhDr. Jiří Kocian CSc. jiri.kocian@ujep.cz 47528 6499 FF - B 219
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
Mgr. Martin Kolář Ph.D. martin.kolar@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
Mgr. Veronika Konrádová Ph.D. veronika.konradova@ujep.cz 47528 6519 FF - B 302
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
Mgr. Daniel Kroupa Ph.D. daniel.kroupa@ujep.cz 47528 6502 FF - B 213
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
doc. Mgr. Pavel Maškarinec Ph.D. pavel.maskarinec@ujep.cz 47528 6413
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
doc. Ing. Libor Měsíček CSc. libor.mesicek@ujep.cz 47528 6513 FF - B 313
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
doc. RNDr. Josef Moural CSc. josef.moural@ujep.cz 47528 6510 736 675 719FF - B 214
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
Mgr. Jan Musil Ph.D. jan.musil@ujep.cz 47528 6481 FF - B 301Tajemník, Katedra politologie a filozofie
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
doc. Mgr. Martin Nitsche Ph.D. martin.nitsche@ujep.cz 47528 6495 FF - B 216
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
doc. Mgr. Lukáš Novotný Ph.D., M.A. lukas.novotny@ujep.cz 47528 3133 CV - 214
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
doc. Mgr. Lukáš Novotný Ph.D., M.A. lukas.novotny@ujep.cz 47528 6517 FF - B 314
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
ThLic. David Peroutka Ph.D. peroutka.ujep@seznam.cz 47528 6493 FF - B 216
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
Mgr. Vít Pokorný Ph.D. vit.pokorny@ujep.cz 47528 6508
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
Mgr. Barbora Řebíková Ph.D. barbora.rebikova@ujep.cz 47528 6503 FF - B 205
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
PhDr. Martin Šimsa Ph.D. martin.simsa@ujep.cz 47528 6492 FF - B 216
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
Tamara Šitnerová tamara.sitnerova@ujep.cz 47528 6500 FF - B 116
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
PhDr. Mgr. Jan Šmíd Ph.D. jan.smid@ujep.cz 47528 6504 +420603774727FF - B206
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
PhDr. Mgr. Jan Šmíd Ph.D. jan.smid@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Katedra politologie a filozofie FF
Mgr. Hynek Tippelt Ph.D. hynek.tippelt@ujep.cz 47528 6520 FF - B 302
FF - Filozofická fakulta
Katedra germanistiky FF
doc. Hana Bergerová Dr. hana.bergerova@ujep.cz 47528 6489 475286475FF - B 105
FF - Filozofická fakulta
Katedra germanistiky FF
doc. Mgr. Renata Cornejo Ph.D. renata.cornejo@ujep.cz 47528 6473 FF - B 115
FF - Filozofická fakulta
Katedra germanistiky FF
Mgr. Andrea Frydrychová Andrea.Frydrychova@ujep.cz 47528 6485 FF - B 102
FF - Filozofická fakulta
Katedra germanistiky FF
Mgr. Petra Fuková Petra.Fukova@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Katedra germanistiky FF
Mgr. Tereza Hrabcová Ph.D. tereza.hrabcova@ujep.cz 47528 6483 FF - B 112
FF - Filozofická fakulta
Katedra germanistiky FF
Mgr. Jana Hrdličková Ph.D. jana.hrdlickova@ujep.cz 47528 6486 FF - B 101
FF - Filozofická fakulta
Katedra germanistiky FF
Mgr. Jarmila Jehličková jarmila.jehlickova@ujep.cz 47528 6484 FF - B 102
FF - Filozofická fakulta
Katedra germanistiky FF
Mgr. Veronika Jičínská Ph.D. veronika.jicinska@ujep.cz veronika.jicinska@gmail.com 47528 6487 +420733152890FF - B 101
FF - Filozofická fakulta
Katedra germanistiky FF
Mgr. Jan Kvapil Ph.D. jan.kvapil@ujep.cz 47528 6482 FF - B 112
FF - Filozofická fakulta
Katedra germanistiky FF
doc. PhDr. Martin Lachout Ph.D. martin.lachout@ujep.cz 47528 6474 FF - B 111
FF - Filozofická fakulta
Katedra germanistiky FF
Pavlína Máčková pavlina.mackova@ujep.cz 47528 6490 FF - B 116
FF - Filozofická fakulta
Katedra germanistiky FF
doc. PhDr. Jiřina Malá CSc. jirina.mala@ujep.cz 47528 6474 FF - B 105
FF - Filozofická fakulta
Katedra germanistiky FF
doc. Dr. phil. Miroslav Němec miroslav.nemec@ujep.cz 47528 6488 FF - B 101
FF - Filozofická fakulta
Katedra germanistiky FF
Mgr. Monika Růžičková monika.ruzickova@ujep.cz 47528 6477 FF - B 111odborná asistentka
FF - Filozofická fakulta
Katedra germanistiky FF
prof. Dr. phil. Georg Schuppener georg.schuppener@t-online.de 47528 6476 CN - 642
FF - Filozofická fakulta
Katedra germanistiky FF
Květoslava Vlachová kvetoslava.vlachova@ujep.cz 47528 6471 FF - B010
FF - Filozofická fakulta
Katedra germanistiky FF
Dr. Karin Wozonig Karin.Wozonig@ujep.cz 47528 6478 FF - B107
FF - Filozofická fakulta
Ústav slovansko-germánských studií
Olga Běhavá olga.behava@ujep.cz usgs@ujep.cz 47528 6423 FF - A 114
FF - Filozofická fakulta
Ústav slovansko-germánských studií
doc. PhDr. Kristina Kaiserová CSc. kristina.kaiserova@ujep.cz 47528 6428 FF - A 115
FF - Filozofická fakulta
Jazykové centrum
Mgr. Martin Škvára martin.skvara@ujep.cz 47528 6522 FF - B 303
FF - Filozofická fakulta
Studijní oddělení FF
Mgr. Eva Grisová eva.grisova@ujep.cz 47528 6466
FF - Filozofická fakulta
Studijní oddělení FF
Mgr. Daniela Libichová daniela.libichova@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Studijní oddělení FF
Mgr. Daniela Libichová daniela.libichova@ujep.cz 47528 6467 FF - A 002
FF - Filozofická fakulta
Oddělení pro vědu a zahr.vztahy FF
Mgr. Ivana Bláhová ivana.blahova@ujep.cz 47528 6408 FF - A 302Referentka odd. pro vědu a zahraniční vztahy
FF - Filozofická fakulta
Oddělení pro vědu a zahr.vztahy FF
Mgr. Michaela Koumarová michaela.koumarova@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Oddělení pro vědu a zahr.vztahy FF
Mgr. Michaela Koumarová michaela.koumarova@ujep.cz 47528 6409 FF - A 302
FF - Filozofická fakulta
Katedra archivnictví a pomocných věd
PhDr. Mgr. Mikuláš Čtvrtník Ph.D. mikulas.ctvrtnik@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Katedra archivnictví a pomocných věd
doc. PhDr. Olga Fejtová Ph.D. olga.fejtova@ujep.cz 47528 3287 CS - 121
FF - Filozofická fakulta
Katedra archivnictví a pomocných věd
PhDr. Bc. Pavel Holub pavel.holub@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Katedra archivnictví a pomocných věd
doc. PhDr. Václav Ledvinka CSc. vaclav.ledvinka@praha.eu vledvinkas@seznam.cz 47528 6417 603420304FF - A 104
FF - Filozofická fakulta
Katedra archivnictví a pomocných věd
PaedDr. Mgr. Petr Rak Ph.D. petr.rak@ujep.cz 47528 6421 FF - A 107
FF - Filozofická fakulta
Katedra archivnictví a pomocných věd
doc. PhDr. Ludmila Sulitková CSc. Ludmila.Sulitkova@ujep.cz 47528 6420 FF - A 105
FF - Filozofická fakulta
Katedra archivnictví a pomocných věd
Mgr. Tomáš Velička Ph.D. tomas.velicka@ujep.cz 47528 6420
FF - Filozofická fakulta
Budova FF
Nikol Bouzková  
FF - Filozofická fakulta
Budova FF
Dana Geletová  
FF - Filozofická fakulta
Budova FF
Klára Heltová  
prof. PhDr. Michaela Hrubá Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Útvar děkana FF
e-mail: michaela.hruba@ujep.cz
Telefon: 47528 6445
Místnost: FF-A 205
Martina Beranová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
e-mail: martina.beranova@ujep.cz
Telefon:  
Martina Beranová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
e-mail: martina.beranova@ujep.cz
Telefon: 47528 6404
Místnost: FF-A 314
Mgr. Ivana Bláhová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
e-mail: ivana.blahova@ujep.cz
Telefon: 47528 6408
Místnost: FF-A 302
Poznámka: Manažer KA 06 (U21 - REPROREG)
Mgr. Jana Burdová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
e-mail: Jana.Burdova@ujep.cz
Telefon: 47528 6400
Místnost: FF-A317
Poznámka: Asistentka vedení
PhDr. Filip Hrbek
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
e-mail: filip.hrbek@ujep.cz
Telefon:  
Bc. Tereza Jenšíková
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
e-mail: Tereza.Jensikova@ujep.cz
Telefon:  
Michal Korhel M.A.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
e-mail: michal.korhel@ujep.cz
Telefon: 47528 6438
Daniel Kratochvil M.A.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
Telefon:  
Mgr. Jana Macková
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
e-mail: jana.mackova@ujep.cz
Telefon: 47528 6525
Pavlína Máčková
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
e-mail: pavlina.mackova@ujep.cz
Telefon:  
doc. Mgr. Pavel Maškarinec Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
e-mail: pavel.maskarinec@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Lucie Obrová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Sekretariát děkana FF
Telefon:  
Mgr. Monika Beranová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Propagace a reklama FF
e-mail: Monika.Beranova@ujep.cz
Další e-mail: beranova.mon@seznam.cz
Telefon: 47528 6415
Další telefon: 731 915 020
Místnost: FF-A307
Poznámka: PR pracovník
Ing. Terezie Tahalová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Útvar tajemníka FF
e-mail: terezie.tahalova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Terezie Tahalová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Útvar tajemníka FF
e-mail: terezie.tahalova@ujep.cz
Telefon: 47528 6402
Místnost: FF-A 316
Dana Ulmanová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Ekonomické oddělení FF
e-mail: dana.ulmanova@ujep.cz
Telefon: 47528 6403
Místnost: FF-A 315
Vratislav Burda
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Správa budov FF
e-mail: vratislav.burda@ujep.cz
Telefon: 47528 6470
Místnost: FF-B 009
Poznámka: vedoucí pracoviště 63303
Mgr. Stanislava Musilová Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Útvar proděkana pro rozvoj a IT FF
e-mail: stanislava.musilova@ujep.cz
Telefon: 47528 6454
Místnost: FF-A 202
doc. Mgr. Pavel Maškarinec Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Útvar proděkana pro vědu FF
e-mail: pavel.maskarinec@ujep.cz
Telefon: 47528 6413
Místnost: FF-B206
Mgr. David Tomíček Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Útvar proděkana pro vědu FF
e-mail: david.tomicek@ujep.cz
Telefon: 47528 6448
Místnost: FF-A 221
PhDr. Jiří Koumar Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Útvar proděkana pro studium FF
e-mail: jiri.koumar@ujep.cz
Telefon: 47528 6453
Místnost: FF-A 201
Bc. Veronika Chalupová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: veronika.chalupova@ujep.cz
Telefon: 47528 6458
Mgr. Lucie Drmolová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: lucie.drmolova@ujep.cz
Telefon: 47528 6458
doc. PhDr. Václav Drška Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: vaclav.drska@ujep.cz
Telefon: 47528 6450
Místnost: FF-A 221
prof. PhDr. Radek Fukala Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: radek.fukala@ujep.cz
Telefon: 47528 6429
Místnost: FF-A 116
Mgr. Jan Grisa
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: jan.grisa@ujep.cz
Telefon: 47528 6468
prof. PhDr. Martin Holý Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: Martin.Holy@ujep.cz
Telefon:  
PhDr. Vít Honys
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: vit.honys@ujep.cz
Telefon: 47528 3287
Místnost: CS-121
Bc. Jan Horák
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
Telefon: 47528 6458
Další telefon: 725 836 293
Vendula Hráčová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: vendula.hracova@ujep.cz
Telefon: 47528 6444
Místnost: FF-A 206
Vendula Hráčová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: vendula.hracova@ujep.cz
Telefon: 47528 3273
Místnost: CS-118
PhDr. Jiří Koumar Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: jiri.koumar@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Michaela Koumarová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: michaela.koumarova@ujep.cz
Telefon: 47528 6409
Místnost: FF-A 302
PhDr. Miloslav Krieger CSc.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: miloslav.krieger@ujep.cz
Telefon: 47528 6432
Místnost: FF-A 101
Mgr. Josef Märc
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: josef.marc@ujep.cz
Telefon: 47528 6452
Místnost: FF-A 201
Mgr. Stanislava Musilová Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: stanislava.musilova@ujep.cz
Telefon: 47528 6454
Místnost: FF-A 202
Mgr. Tomáš Okurka Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: tomas.okurka@ujep.cz
Telefon: 47528 6456
Místnost: FF-A 202
doc. Ing. Jan Pacina Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: jan.pacina@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Jakub Pátek Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: jakub.patek@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Jakub Pátek Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: jakub.patek@ujep.cz
Telefon: 47528 6451
Místnost: FF-A 201
Mgr. Jan Peer
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: jan.peer@ujep.cz
Telefon: 47528 6430
Místnost: FF-A 120
doc. PhDr. Jiří Pernes Dr.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: pernes@volny.cz
Telefon: 47528 6456
Místnost: FF-A 202
PhDr. Kamil Podroužek Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: kamil.podrouzek@ujep.cz
Další e-mail: kamil.podrouzek@seznam.cz
Telefon: 47528 6459
Další telefon: 725836413
Místnost: FF-A 021
Poznámka: odborný asistent, vedoucí Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví
Bc. Ludvík Pohořalý
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: ludvik.pohoraly@ujep.cz
Telefon: 47528 6458
PhDr. Jaroslav Rokoský Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: jaroslav.rokosky@ujep.cz
Telefon: 47528 6435
Místnost: FF-A 209
prof. PhDr. Ing. Jan Royt
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: jan.royt@ujep.cz
Telefon: 47528 3287
Místnost: CS-121
Bc. Gabriela Růžičková
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: gabriela.ruzickova@ujep.cz
Telefon: 47528 6464
Další telefon: 601594203
Místnost: FF-A 001
Mgr. Tomáš Sekyrka Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: Tomas.Sekyrka@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. David Skalický DiS.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: david.skalicky@ujep.cz
Telefon: 47528 6458
Další telefon: 725836647
Místnost: FF-A 020
Mgr. Monika Stará
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: monika.stara@ujep.cz
Telefon: 47528 6458
Další telefon: 725836164
Místnost: FF-A 020
PhDr. Anna Šerberová CSc.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: anna.serberova@ujep.cz
Telefon: 47528 6433
Místnost: FF-A 101
Mgr. Táňa Šimková Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: Tana.Simkova@ujep.cz
Telefon: 47528 6530
Místnost: FF-A001
Tereza Šťastná
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: tereza.stastna@ujep.cz
Telefon: 47528 6458
Další telefon: 725836164
Místnost: FF-A 020
David Šťastný
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: david.stastny@ujep.cz
Telefon: 47528 6458
Další telefon: 702237007
Místnost: FF-A 020
Mgr. Roman Švec DiS.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: roman.svec@ujep.cz
Telefon: 47528 6458
Další telefon: 725836746
Místnost: FF-A 020
PhDr. Martin Trefný Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: martin.trefny@ujep.cz
Telefon:  
prof. Ing. arch. Petr Urlich CSc.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: petr.urlich@ujep.cz
Telefon:  
doc. PhDr. Tomáš Velímský CSc.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: tomas.velimsky@ujep.cz
Telefon: 47528 6449
Místnost: FF-A 221
Mgr. Hana Veselá
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
Telefon:  
doc. Mgr. Martin Veselý Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: martin.vesely@ujep.cz
Telefon: 47528 6446
Místnost: FF-A 208
Mgr. Vilém Zábranský Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra historie FF
e-mail: vilem.zabransky@ujep.cz
Telefon: 47528 6418
Mgr. Petr Bláha
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: petr.blahaml@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Petr Bláha
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: petr.blahaml@ujep.cz
Telefon: 47528 6472
Další telefon: 6498
Místnost: FF-B 001
Mgr. Petr Bláha Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: petr.blaha@ujep.cz
Telefon: 47528 6511
Mgr. Ivana Bláhová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: ivana.blahova@ujep.cz
Telefon: 47528 6408
Místnost: FF-A 302
Poznámka: Administrátor projektu GAČR
Mgr. Jakub Charvát Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: Jakub.Charvat@ujep.cz
Telefon: 47528 6528
Mgr. Jan Charvát Ph.D., M.A.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: jan.charvat@ujep.cz
Telefon: 47528 6506
Místnost: FF-B 206
PhDr. Ing. Jiří Chotaš Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: jiri.chotas@ujep.cz
Telefon: 47528 6509
Místnost: FF-B 215
Mgr. Ivana Havlínová Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: ivana.havlinova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Ivana Havlínová Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: ivana.havlinova@ujep.cz
Telefon: 47528 6501
Místnost: FF-B 202
doc. Mgr. Jiří Hoblík Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: jiri.hoblik@ujep.cz
Telefon: 47528 6512
Místnost: FF-B 312
doc. PhDr. Daniel Klimovský PhD.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
Telefon:  
prof. PhDr. Jiří Kocian CSc.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: jiri.kocian@ujep.cz
Telefon: 47528 6499
Místnost: FF-B 219
Mgr. Martin Kolář Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: martin.kolar@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Veronika Konrádová Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: veronika.konradova@ujep.cz
Telefon: 47528 6519
Místnost: FF-B 302
Mgr. Daniel Kroupa Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: daniel.kroupa@ujep.cz
Telefon: 47528 6502
Místnost: FF-B 213
doc. Mgr. Pavel Maškarinec Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: pavel.maskarinec@ujep.cz
Telefon: 47528 6413
doc. Ing. Libor Měsíček CSc.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: libor.mesicek@ujep.cz
Telefon: 47528 6513
Místnost: FF-B 313
doc. RNDr. Josef Moural CSc.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: josef.moural@ujep.cz
Telefon: 47528 6510
Další telefon: 736 675 719
Místnost: FF-B 214
Mgr. Jan Musil Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: jan.musil@ujep.cz
Telefon: 47528 6481
Místnost: FF-B 301
Poznámka: Tajemník, Katedra politologie a filozofie
doc. Mgr. Martin Nitsche Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: martin.nitsche@ujep.cz
Telefon: 47528 6495
Místnost: FF-B 216
doc. Mgr. Lukáš Novotný Ph.D., M.A.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: lukas.novotny@ujep.cz
Telefon: 47528 3133
Místnost: CV-214
doc. Mgr. Lukáš Novotný Ph.D., M.A.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: lukas.novotny@ujep.cz
Telefon: 47528 6517
Místnost: FF-B 314
ThLic. David Peroutka Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: peroutka.ujep@seznam.cz
Telefon: 47528 6493
Místnost: FF-B 216
Mgr. Vít Pokorný Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: vit.pokorny@ujep.cz
Telefon: 47528 6508
Mgr. Barbora Řebíková Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: barbora.rebikova@ujep.cz
Telefon: 47528 6503
Místnost: FF-B 205
PhDr. Martin Šimsa Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: martin.simsa@ujep.cz
Telefon: 47528 6492
Místnost: FF-B 216
Tamara Šitnerová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: tamara.sitnerova@ujep.cz
Telefon: 47528 6500
Místnost: FF-B 116
PhDr. Mgr. Jan Šmíd Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: jan.smid@ujep.cz
Telefon: 47528 6504
Další telefon: +420603774727
Místnost: FF-B206
PhDr. Mgr. Jan Šmíd Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: jan.smid@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Hynek Tippelt Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra politologie a filozofie FF
e-mail: hynek.tippelt@ujep.cz
Telefon: 47528 6520
Místnost: FF-B 302
doc. Hana Bergerová Dr.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra germanistiky FF
e-mail: hana.bergerova@ujep.cz
Telefon: 47528 6489
Další telefon: 475286475
Místnost: FF-B 105
doc. Mgr. Renata Cornejo Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra germanistiky FF
e-mail: renata.cornejo@ujep.cz
Telefon: 47528 6473
Místnost: FF-B 115
Mgr. Andrea Frydrychová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra germanistiky FF
e-mail: Andrea.Frydrychova@ujep.cz
Telefon: 47528 6485
Místnost: FF-B 102
Mgr. Petra Fuková
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra germanistiky FF
e-mail: Petra.Fukova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Tereza Hrabcová Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra germanistiky FF
e-mail: tereza.hrabcova@ujep.cz
Telefon: 47528 6483
Místnost: FF-B 112
Mgr. Jana Hrdličková Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra germanistiky FF
e-mail: jana.hrdlickova@ujep.cz
Telefon: 47528 6486
Místnost: FF-B 101
Mgr. Jarmila Jehličková
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra germanistiky FF
e-mail: jarmila.jehlickova@ujep.cz
Telefon: 47528 6484
Místnost: FF-B 102
Mgr. Veronika Jičínská Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra germanistiky FF
e-mail: veronika.jicinska@ujep.cz
Další e-mail: veronika.jicinska@gmail.com
Telefon: 47528 6487
Další telefon: +420733152890
Místnost: FF-B 101
Mgr. Jan Kvapil Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra germanistiky FF
e-mail: jan.kvapil@ujep.cz
Telefon: 47528 6482
Místnost: FF-B 112
doc. PhDr. Martin Lachout Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra germanistiky FF
e-mail: martin.lachout@ujep.cz
Telefon: 47528 6474
Místnost: FF-B 111
Pavlína Máčková
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra germanistiky FF
e-mail: pavlina.mackova@ujep.cz
Telefon: 47528 6490
Místnost: FF-B 116
doc. PhDr. Jiřina Malá CSc.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra germanistiky FF
e-mail: jirina.mala@ujep.cz
Telefon: 47528 6474
Místnost: FF-B 105
doc. Dr. phil. Miroslav Němec
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra germanistiky FF
e-mail: miroslav.nemec@ujep.cz
Telefon: 47528 6488
Místnost: FF-B 101
Mgr. Monika Růžičková
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra germanistiky FF
e-mail: monika.ruzickova@ujep.cz
Telefon: 47528 6477
Místnost: FF-B 111
Poznámka: odborná asistentka
prof. Dr. phil. Georg Schuppener
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra germanistiky FF
e-mail: georg.schuppener@t-online.de
Telefon: 47528 6476
Místnost: CN-642
Květoslava Vlachová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra germanistiky FF
e-mail: kvetoslava.vlachova@ujep.cz
Telefon: 47528 6471
Místnost: FF-B010
Dr. Karin Wozonig
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra germanistiky FF
e-mail: Karin.Wozonig@ujep.cz
Telefon: 47528 6478
Místnost: FF-B107
Olga Běhavá
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Ústav slovansko-germánských studií
e-mail: olga.behava@ujep.cz
Další e-mail: usgs@ujep.cz
Telefon: 47528 6423
Místnost: FF-A 114
doc. PhDr. Kristina Kaiserová CSc.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Ústav slovansko-germánských studií
e-mail: kristina.kaiserova@ujep.cz
Telefon: 47528 6428
Místnost: FF-A 115
Mgr. Martin Škvára
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Jazykové centrum
e-mail: martin.skvara@ujep.cz
Telefon: 47528 6522
Místnost: FF-B 303
Mgr. Eva Grisová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Studijní oddělení FF
e-mail: eva.grisova@ujep.cz
Telefon: 47528 6466
Mgr. Daniela Libichová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Studijní oddělení FF
e-mail: daniela.libichova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Daniela Libichová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Studijní oddělení FF
e-mail: daniela.libichova@ujep.cz
Telefon: 47528 6467
Místnost: FF-A 002
Mgr. Ivana Bláhová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Oddělení pro vědu a zahr.vztahy FF
e-mail: ivana.blahova@ujep.cz
Telefon: 47528 6408
Místnost: FF-A 302
Poznámka: Referentka odd. pro vědu a zahraniční vztahy
Mgr. Michaela Koumarová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Oddělení pro vědu a zahr.vztahy FF
e-mail: michaela.koumarova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Michaela Koumarová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Oddělení pro vědu a zahr.vztahy FF
e-mail: michaela.koumarova@ujep.cz
Telefon: 47528 6409
Místnost: FF-A 302
PhDr. Mgr. Mikuláš Čtvrtník Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra archivnictví a pomocných věd
e-mail: mikulas.ctvrtnik@ujep.cz
Telefon:  
doc. PhDr. Olga Fejtová Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra archivnictví a pomocných věd
e-mail: olga.fejtova@ujep.cz
Telefon: 47528 3287
Místnost: CS-121
PhDr. Bc. Pavel Holub
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra archivnictví a pomocných věd
e-mail: pavel.holub@ujep.cz
Telefon:  
doc. PhDr. Václav Ledvinka CSc.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra archivnictví a pomocných věd
e-mail: vaclav.ledvinka@praha.eu
Další e-mail: vledvinkas@seznam.cz
Telefon: 47528 6417
Další telefon: 603420304
Místnost: FF-A 104
PaedDr. Mgr. Petr Rak Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra archivnictví a pomocných věd
e-mail: petr.rak@ujep.cz
Telefon: 47528 6421
Místnost: FF-A 107
doc. PhDr. Ludmila Sulitková CSc.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra archivnictví a pomocných věd
e-mail: Ludmila.Sulitkova@ujep.cz
Telefon: 47528 6420
Místnost: FF-A 105
Mgr. Tomáš Velička Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra archivnictví a pomocných věd
e-mail: tomas.velicka@ujep.cz
Telefon: 47528 6420
Nikol Bouzková
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Budova FF
Telefon:  
Dana Geletová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Budova FF
Telefon:  
Klára Heltová
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Budova FF
Telefon: