Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FUD - Fakulta umění a designu ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Objekt-Prostor-Akce
doc. Jiří Kovanda jiri.kovanda@ujep.cz 47528 5323 FU - 307
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Objekt-Prostor-Akce
MgA. Jiří Pitrmuc 47528 5323 FU - 307
doc. Jiří Kovanda
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Objekt-Prostor-Akce
e-mail: jiri.kovanda@ujep.cz
Telefon: 47528 5323
Místnost: FU-307
MgA. Jiří Pitrmuc
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Objekt-Prostor-Akce
Telefon: 47528 5323
Místnost: FU-307