Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FUD - Fakulta umění a designu ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FUD - Fakulta umění a designu
Útvar proděkana pro vnější vztahy a internacionalizaci
doc. Mgr. David Kořínek david.korinek@ujep.cz  
doc. Mgr. David Kořínek
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Útvar proděkana pro vnější vztahy a internacionalizaci
e-mail: david.korinek@ujep.cz
Telefon: