Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FUD - Fakulta umění a designu ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FUD - Fakulta umění a designu
Útvar proděkana pro vnější vztahy FUD
PhDr. Jaroslav Polanecký Ph.D. jaroslav.polanecky@ujep.cz 47528 5116 FU - 227
PhDr. Jaroslav Polanecký Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Útvar proděkana pro vnější vztahy FUD
e-mail: jaroslav.polanecky@ujep.cz
Telefon: 47528 5116
Místnost: FU-227