Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** REK - Rektorát ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
REK - Rektorát
Útvar prorektora pro vědu a výzkum
doc. Ing. Jan Slavík Ph.D. jan.slavik@ujep.cz 47528 6216 MFC - 4.08Prorektor pro vědu a výzkum
REK - Rektorát
Oddělení vědy a výzkumu
Ing. Michal Pácal michal.pacal@ujep.cz  
REK - Rektorát
Oddělení vědy a výzkumu
Bc. Hanuš Petržílka hanus.petrzilka@ujep.cz 47528 6354 MFC - 2.20
REK - Rektorát
Oddělení vědy a výzkumu
Mgr. Magdaléna Zelená Magdalena.Zelena@ujep.cz 47528 6353 +420 720 978 448 - 2.20referent VaV
doc. Ing. Jan Slavík Ph.D.
Pracoviště: REK - Rektorát - Útvar prorektora pro vědu a výzkum
e-mail: jan.slavik@ujep.cz
Telefon: 47528 6216
Místnost: MFC-4.08
Poznámka: Prorektor pro vědu a výzkum
Ing. Michal Pácal
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení vědy a výzkumu
e-mail: michal.pacal@ujep.cz
Telefon:  
Bc. Hanuš Petržílka
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení vědy a výzkumu
e-mail: hanus.petrzilka@ujep.cz
Telefon: 47528 6354
Místnost: MFC-2.20
Mgr. Magdaléna Zelená
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení vědy a výzkumu
e-mail: Magdalena.Zelena@ujep.cz
Telefon: 47528 6353
Další telefon: +420 720 978 448
Poznámka: referent VaV