Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** REK - Rektorát ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
REK - Rektorát
Oddělení vědy a výzkumu
Ing. Tereza Lutková Tereza.Lutkova@ujep.cz 47528 6353 Oddělení vědy a výzkumu
REK - Rektorát
Oddělení vědy a výzkumu
Jakub Pšenička Jakub.Psenicka@ujep.cz 47528 6354
REK - Rektorát
Oddělení vědy a výzkumu
Ondřej Pšenička Ondrej.Psenicka@ujep.cz psenickao@gmail.com 47528 5757
REK - Rektorát
Oddělení vědy a výzkumu
Mgr. Bohumila Vykouková bohumila.vykoukova@ujep.cz 47528 6367
Ing. Tereza Lutková
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení vědy a výzkumu
e-mail: Tereza.Lutkova@ujep.cz
Telefon: 47528 6353
Poznámka: Oddělení vědy a výzkumu
Jakub Pšenička
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení vědy a výzkumu
e-mail: Jakub.Psenicka@ujep.cz
Telefon: 47528 6354
Ondřej Pšenička
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení vědy a výzkumu
e-mail: Ondrej.Psenicka@ujep.cz
Další e-mail: psenickao@gmail.com
Telefon: 47528 5757
Mgr. Bohumila Vykouková
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení vědy a výzkumu
e-mail: bohumila.vykoukova@ujep.cz
Telefon: 47528 6367