Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** REK - Rektorát ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
REK - Rektorát
Oddělení vědy a výzkumu
Ing. Tereza Lutková Tereza.Lutkova@ujep.cz 47528 6353 MFC - Oddělení vědy a výzkumu
REK - Rektorát
Oddělení vědy a výzkumu
Bc. Ondřej Pšenička Ondrej.Psenicka@ujep.cz psenickao@gmail.com 47528 5757 KL - 205
REK - Rektorát
Oddělení vědy a výzkumu
Martin Sirota martin.sirota@ujep.cz martin.sirota@ujep.cz 47528 6354 725 772 424MFC - 4.08Referent IGA
Ing. Tereza Lutková
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení vědy a výzkumu
e-mail: Tereza.Lutkova@ujep.cz
Telefon: 47528 6353
Místnost: MFC-
Poznámka: Oddělení vědy a výzkumu
Bc. Ondřej Pšenička
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení vědy a výzkumu
e-mail: Ondrej.Psenicka@ujep.cz
Další e-mail: psenickao@gmail.com
Telefon: 47528 5757
Místnost: KL-205
Martin Sirota
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení vědy a výzkumu
e-mail: martin.sirota@ujep.cz
Další e-mail: martin.sirota@ujep.cz
Telefon: 47528 6354
Další telefon: 725 772 424
Místnost: MFC-4.08
Poznámka: Referent IGA