Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PF - Pedagogická fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
PF - Pedagogická fakulta
Útvar děkana PF
doc. PaedDr. Ladislav Bláha Ph.D. ladislav.blaha@ujep.cz 47528 3124 475283238CS - 212
PF - Pedagogická fakulta
Sekretariát děkana PF
Lenka Láchová lenka.lachova@ujep.cz 47528 3171 CS - 
PF - Pedagogická fakulta
Sekretariát děkana PF
Ludmila Svobodová ludmila.svobodova@ujep.cz 47528 3124 475283128CS - 212
PF - Pedagogická fakulta
Odd. multimediálních prost. PF
Ing. Zdenka Kubištová zdenka.kubistova@ujep.cz 47528 3372 CS - 020
PF - Pedagogická fakulta
Odd. multimediálních prost. PF
Mgr. Miroslav Rous miroslav.rous@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Ediční středisko PF
Jitka Koutová jitka.koutova@ujep.cz 47528 3123 CS - 023
PF - Pedagogická fakulta
Ediční středisko PF
Alena Štraubová alena.straubova@ujep.cz 47528 3123 CV - 
PF - Pedagogická fakulta
Propagace a reklama PF
Bc. Zbyněk Smetana zbynek.smetana@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Ekonomické oddělení PF
Leona Šturmová Leona.Sturmova@ujep.cz 47528 3180 CS - 209
PF - Pedagogická fakulta
Útvar tajemníka PF
PhDr. Ing. Ivan Bertl Ph.D. ivan.bertl@ujep.cz 47528 3127 CS - 211tajemník fakulty
PF - Pedagogická fakulta
Útvar proděk.pro studium a pedag.praxe
PhDr. Ing. Martin Černý MSc. martin.cerny@ujep.cz 47528 3374
PF - Pedagogická fakulta
Útvar proděk.pro rozvoj a řízení kvality
doc. PhDr. Štefan Balkó Ph.D. stefan.balko@ujep.cz 47528 3122 475283239CH - 211
PF - Pedagogická fakulta
Útvar proděkana pro vědu a tvůrčí činnost PF
PhDr. Roman Kroufek Ph.D. roman.kroufek@ujep.cz 47528 3121 HO - 212
PF - Pedagogická fakulta
Útvar proděkana pro vnější vztahy PF
Mgr. Jaroslava Jelínková Ph.D. jaroslava.jelinkova@ujep.cz 47528 3269 CS - 409tajemník CJP, asistent AJ
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení pro vnější vztahy PF
Markéta Diarra Marketa.Diarra@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení pro vnější vztahy PF
Mgr. Jana Klenerová jana.klenerova@ujep.cz 47528 3165 CS - 109manager oddělení vnějších vztahů
PF - Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
prof. PaedDr. Pavel Doulík Ph.D. pavel.doulik@ujep.cz 47528 3166 CS - 320profesor
PF - Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
PhDr. Slavomil Fischer MBA, Ph.D. slavomil.fischer@ujep.cz 47528 2165 HO - 204
PF - Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
Kateřina Hofbauerová katerina.hofbauerova@ujep.cz 47528 2160 HO - 207
PF - Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
Ing. Ivana Kratochvílová Ph.D. ivana.kratochvilova@ujep.cz 47528 2162 HO - 202
PF - Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
PhDr. Jakub Pivarč Ph.D. jakub.pivarc@ujep.cz 47528 2138
PF - Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
doc. Mgr. Jaroslav Říčan Ph.D. jaroslav.rican@ujep.cz 47528 2168 HO - 203
PF - Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
prof. PhDr. Jiří Škoda MBA, Ph.D. jiri.skoda@ujep.cz 47528 3166 CS - 320profesor
PF - Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
doc. MUDr. Ilja Žukov CSc. ilja.zukov@ujep.cz 47528 2162 docent KPAD PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
PhDr. Ilona Balkó Ph.D. ilona.balko@ujep.cz 47528 3345 CS - 319
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
PhDr. František Čajka Ph.D. frantisek.cajka@ujep.cz 47528 3358 CN - 449
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
PhDr. Martin Fibiger Ph.D. martin.fibiger@ujep.cz 47528 3344 CN - 435
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
PhDr. Jiří Hasil Ph.D. jiri.hasil@ujep.cz 47528 3352 CN - 
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
doc. PhDr. Ondřej Hník Ph.D. andrecito1@seznam.cz 47528 3351 CN - CN-447
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
PhDr. Pavel Horký Ph.D. pavel.horky@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
PhDr. Václav Jindráček Ph.D. vaclav.jindracek@ujep.cz 47528 3354
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
doc. Mgr. Jiří Koten Ph.D. jiri.koten@ujep.cz 47528 3343 CN - 436
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
Mgr. Karel Kulich Ph.D. karel.kulich@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
PhDr. Mira Marvanová Ph.D. mira.marvanova@ujep.cz 47528 3347 CN - 446
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
doc. Mgr. Patrik Mitter Ph.D. patrik.mitter@ujep.cz 47528 3358 HO - 449
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
doc. Mgr. Jan Tlustý Ph.D. Jan.Tlusty@ujep.cz 47528 3338 CN - 436
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
Mgr. Vladimír Trpka Ph.D. Vladimir.Trpka@ujep.cz 47528 3352
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
PhDr. Zdeněk Valenta Ph.D. zdenek.valenta@ujep.cz 47528 3346 CN - 445
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
Zuzana Wiesingerová zuzana.wiesingerova@ujep.cz 47528 3336 CN - 441
PF - Pedagogická fakulta
Katedra bohemistiky PF
Mgr. Lucie Zušťáková lucie.zustakova@ujep.cz Luciezustakova@gmail.com   725241447KV - 312
PF - Pedagogická fakulta
Katedra anglistiky PF
Dr. phil. Mark Brandon mark.brandon@ujep.cz 47528 3263 CN - 552
PF - Pedagogická fakulta
Katedra anglistiky PF
Mgr. Bc. Jan Čapek Ph.D. jan.capek@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra anglistiky PF
Dr. Christoph Haase Ph.D., M.A. christoph.haase@ujep.cz   CN - 
PF - Pedagogická fakulta
Katedra anglistiky PF
MgA. Martin Holland Martin.Holland@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra anglistiky PF
PaedDr. Jana Kamenická PhD. jana.kamenicka@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra anglistiky PF
Mgr. Klára Kolinská Ph.D. klara.kolinska@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra anglistiky PF
Mgr. Filip Krtička Ph.D. filip.krticka@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra anglistiky PF
Anthony Laue M.A. anthony.laue@ujep.cz 47528 3251 CN - 543
PF - Pedagogická fakulta
Katedra anglistiky PF
Mgr. Bc. Tomáš Mach tomas.mach@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra anglistiky PF
doc. Natalia Orlova CSc. natalia.orlova@ujep.cz 47528 3262 CN - 542
PF - Pedagogická fakulta
Katedra anglistiky PF
Mgr. Jana Pavlíková Ph.D., M.A. jana.pavlikova@ujep.cz 47528 3253 CN - 545
PF - Pedagogická fakulta
Katedra anglistiky PF
Jana Šittlerová jana.sittlerova@ujep.cz 47528 3264 CN - 554
PF - Pedagogická fakulta
Katedra anglistiky PF
Mgr. Kateřina Šteklová Ph.D. katerina.steklova@ujep.cz katerina.steklova1@gmail.com 47528 3254 608221684CN - 544KAJ, odborná asistentka
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výchov uměním PF
MgA. Mgr. Tereza Havlovicová Tereza.Havlovicova@ujep.cz 47528 3856 475282447lektorka KVU PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výchov uměním PF
PhDr. Martina Zemanová Ph.D. martina.zemanova@ujep.cz 47528 3850 HO - 307odborná asistentka KVU PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výtvarné kultury PF
Mgr. Patricie Bezděková Patricie.Pleyerova@ujep.cz 47528 3863
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výtvarné kultury PF
prof. JUDr. Vladimír Franz  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výtvarné kultury PF
doc. Jitka Géringová Ph.D. jitka.geringova@ujep.cz jitkageringova@seznam.cz 47528 3855 CS - 114/8
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výtvarné kultury PF
Mgr. Miroslav Hašek Ph.D. miroslav.hasek@ujep.cz 47528 3275 CS - 119
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výtvarné kultury PF
Mgr. Jitka Kratochvílová Ph.D. jitka.kratochvilova@ujep.cz 47528 3852 CS - 114/6
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výtvarné kultury PF
Mgr. Miloš Makovský Ph.D. milos.makovsky@ujep.cz 47528 3854 CS - 114/3
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výtvarné kultury PF
Mgr. Klára Mezihoráková Ph.D. Klara.Mezihorakova@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výtvarné kultury PF
PhDr. Iva Mladičová Ph.D. iva.mladicova@ujep.cz 47528 3272 CS - 120
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výtvarné kultury PF
Mgr. MgA. Dagmar Myšáková Ph.D. dagmar.mysakova@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výtvarné kultury PF
doc. ak. mal. Margita Titlová margita.titlova@ujep.cz 47528 3291 CS - 114/4
PF - Pedagogická fakulta
Katedra výtvarné kultury PF
prof. Mgr. ak. mal. Martin Velíšek Ph.D. martin.velisek@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy PF
doc. PhDr. Ivana Ašenbrenerová Ph.D. ivana.asenbrenerova@ujep.cz 47528 3326 CS - 440
PF - Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy PF
PhDr. Luboš Hána Ph.D. lubos.hana@ujep.cz 47528 3324 CS - 438odborný asistent, zástupce vedoucí KHV
PF - Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy PF
prof. PaedDr. Jiří Holubec Ph.D. jiri.holubec@ujep.cz 47528 3324 604567171CS - 438profesor
PF - Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy PF
prof. PaedDr. Miloš Hons Ph.D. milos.hons@ujep.cz 47528 3324 CS - 438
PF - Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy PF
Mgr. Jakub Kacar DiS., Ph.D. jakub.kacar@ujep.cz 47528 3324 CS - 438
PF - Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy PF
Markéta Kmínková marketa.kminkova@ujep.cz 47528 3325 CS - 440sekretářka KHV PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy PF
MgA. Václav Krahulík Ph.D. vaclav.krahulik@ujep.cz 47528 3328 CS - 430Odborný asistent
PF - Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy PF
PaedDr. Jan Prchal renetamusic@seznam.cz 47528 3324 CS - 438
PF - Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy PF
doc. PhDr. Lenka Přibylová Ph.D. lenka.pribylova@ujep.cz 47528 3331 CS - 439docentka
PF - Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy PF
doc. PhDr. Dagmar Zelenková Ph.D. dagmar.zelenkova@ujep.cz 47528 3322 CS - 442Tajemnice KHV
PF - Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a sportu PF
Mgr. Iva Balkó Ph.D. iva.balko@ujep.cz 47528 3238 HO - 310
PF - Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a sportu PF
Mgr. David Cihlář Ph.D. david.cihlar@ujep.cz 47528 3217 CH - 219
PF - Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a sportu PF
Mgr. Lenka Černá Ph.D. lenka.cerna@ujep.cz 47528 3218 47528 2144SH - 204odborná asistentka KTVS
PF - Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a sportu PF
Mgr. Jan Hnízdil Ph.D. jan.hnizdil@ujep.cz 47528 3220 CH - 213
PF - Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a sportu PF
PhDr. Mgr. Hana Kabešová Ph.D. hana.kabesova@ujep.cz 47528 3220 CH - 213
PF - Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a sportu PF
Mgr. Jan Kresta Ph.D. jan.kresta@ujep.cz 47528 3217 CH - 219
PF - Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a sportu PF
Mgr. Jiří Nechvátal jiri.nechvatal@ujep.cz nechvatal.jiri@centrum.cz   721200790
PF - Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a sportu PF
Mgr. Martin Nosek Ph.D. martin.nosek@ujep.cz 47528 3220 CH - 214
PF - Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a sportu PF
PhDr. Dominika Petrů Ph.D. dominika.petru@ujep.cz 47528 3239 608334497SH - 205odborný asistent
PF - Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a sportu PF
Mgr. Tomáš Polívka Ph.D. tomas.polivka@ujep.cz   CH - 204Odborný asistent
PF - Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a sportu PF
doc. PhDr. Jana Pyšná Ph.D. jana.pysna@ujep.cz   CH - 205
PF - Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a sportu PF
prof. MUDr. Ladislav Pyšný MPH, CSc. ladislav.pysny@ujep.cz 47528 3230 CH - 216
PF - Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a sportu PF
Martina Staňková martina.stankova@ujep.cz 47528 3210 CH - 202sekretariát - KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU
PF - Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a sportu PF
PhDr. Martin Škopek Ph.D. martin.skopek@ujep.cz martinskopek@centrum.cz 47528 3219 CH - 201Vedoucí katedry tělesné výchovy a sportu
PF - Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a sportu PF
Mgr. Jitka Vaněčková Ph.D. jitka.vaneckova@ujep.cz 47528 3238 CH - 211
PF - Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a sportu PF
Mgr. Lenka Vojtíková Ph.D. lenka.vojtikova@ujep.cz 47528 3230 SH - 215PF KTVS
PF - Pedagogická fakulta
Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
Mgr. Bc. Pavel Adámek pavel.adamek@ujep.cz 47528 2376 HO - 131
PF - Pedagogická fakulta
Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
doc. PaedDr. Ivana Brtnová-Čepičková Ph.D. ivana.brtnova-cepickova@ujep.cz 47528 2157 CS - 216
PF - Pedagogická fakulta
Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
Mgr. Šárka Coganová sarka.coganova@ujep.cz   3857HO - lektor
PF - Pedagogická fakulta
Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
PaedDr. Blanka Janáčková blanka.janackova@ujep.cz 47528 2376 HO - 131
PF - Pedagogická fakulta
Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
PaedDr. Miroslava Janečková PhD. miroslava.janeckova@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
Mgr. Jan Janovec Ph.D. jan.janovec@ujep.cz 47528 2155 HO - 208
PF - Pedagogická fakulta
Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
Ivana Kejkličková ivana.kejklickova@ujep.cz 47528 2161 HO - 201
PF - Pedagogická fakulta
Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
PaedDr. Milan Kubiatko PhD. milan.kubiatko@ujep.cz 47528 2159 HO - 210
PF - Pedagogická fakulta
Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
PhDr. Barbora Lanková Ph.D. barbora.lankova@ujep.cz 47528 2156
PF - Pedagogická fakulta
Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
Mgr. Bc. Lenka Minaříková lenka.minarikova@ujep.cz 47528 2447 HO - 002zástupkyně vedoucího katedry a odborná asistentka KVU PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
PhDr. Dana Novotná Ph.D. dana.novotna@ujep.cz 47528 2885 HO - 309odborná asistentka KVU PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
Mgr. Iva Olšanová iva.olsanova@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
Mgr. Bc. Jiřina Růžičková jirina.ruzickova@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
PhDr. Radka Růžičková Ph.D. radka.ruzickova@ujep.cz 47528 3866 HO - 161odborná asistentka KVU PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
doc. Mgr. Vladimír Šavel vladimir.savel@ujep.cz 47528 3857 HO - 166docent KVU PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová CSc. jaromira.sindelarova@ujep.cz jaromira.sindelarova@gmail.com 47528 2157 +420736673686HO - 211
PF - Pedagogická fakulta
Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
PhDr. Jiří Šlégl Ph.D. jiri.slegl@ujep.cz 47528 2159 HO - 210
PF - Pedagogická fakulta
Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
PhDr. Petr Zeman Ph.D. petr.zeman@ujep.cz 47528 2362 HO - 307vedoucí katedry a odborný asistent KVU PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra speciální a sociální pedagogiky
PhDr. Ing. Ivan Bertl Ph.D. ivan.bertl@ujep.cz 47528 3127 CS - 211odborný asistent KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra speciální a sociální pedagogiky
Silvie Burešová Silvie.Buresova@ujep.cz 47528 2289 HO - 162sekretářka KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra speciální a sociální pedagogiky
doc. PhDr. Kateřina Hádková Ph.D. katerina.hadkova@ujep.cz 47528 2138 HO - 128docentka KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra speciální a sociální pedagogiky
doc. PhDr. PaedDr. Ilona Pešatová Ph.D. ilona.pesatova@ujep.cz 47528 2168 HO - 206docentka KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra speciální a sociální pedagogiky
PhDr. Arnošt Smolík Ph.D. arnost.smolik@ujep.cz smolik.ar@seznam.cz 47528 2164 777 982 029HO - 203odborný asistent KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra speciální a sociální pedagogiky
Mgr. Zdeněk Svoboda Ph.D. zdenek.svoboda@ujep.cz svobodazd@centrum.cz 47528 2164 HO - 203vedoucí katedry, odborný asistent KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra speciální a sociální pedagogiky
PhDr. PaedDr. Ing. Jan Tirpák MBA, Ph.D. jan.tirpak@ujep.cz JanTirpak@seznam.cz 47528 2138 723 021 946HO - 128tajemník katedry, odborný asistent KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra speciální a sociální pedagogiky
Mgr. Kristýna Volfová kristyna.volfova@ujep.cz 47528 2379 HO - 130lektorka KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra speciální a sociální pedagogiky
doc. Ing. Helena Vomáčková CSc. helena.vomackova@ujep.cz 47528 2167 HO - 205docentka KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra speciální a sociální pedagogiky
doc. PhDr. Ladislav Zilcher Ph.D. ladislav.zilcher@ujep.cz 47528 3562 CV - 016vedoucí centra CSIIV PF, docent KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
Mgr. Milena Adámková Ségard Ph.D. milena.adamkova@ujep.cz   HO - 
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
PhDr. Eva Chalupová Ph.D. eva.chalupova@ujep.cz 47528 2287 HO - 133
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
Mgr. Tereza Dvořáková Ph.D. tereza.dvorakova@ujep.cz 47528 2287 HO - 133
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
PhDr. Renata Hajná Ph.D. renata.hajna@ujep.cz 47528 2287 HO - 133
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
doc. PhDr. Běla Hátlová Ph.D. bela.hatlova@ujep.cz 47528 2287 HO - 133
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
Mgr. David Karel Ph.D. david.karel@ujep.cz 47528 2287 HO - 133
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
Michala Linková michala.linkova@ujep.cz 47528 2323 HO - 133sekretářka katedry psychologie
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
Mgr. Ondřej Pešout Ph.D. ondrej.pesout@ujep.cz 47528 2287 HO - 133
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
Mgr. Hana Sirotková hana.sirotkova@ujep.cz 47528 2287 HO - 133
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
PhDr. Iva Wedlichová Ph.D. iva.wedlichova@ujep.cz 47528 2284 HO - 133
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
PhDr. Jiří Závora Ph.D. jiri.zavora@ujep.cz 47528 2287 HO - 133
PF - Pedagogická fakulta
Jazykové centrum PF
Mgr. Dana Dovhunová Ph.D. dana.dovhunova@ujep.cz 47528 3266 CN - 637
PF - Pedagogická fakulta
Jazykové centrum PF
Mgr. Irena Fesjuková Irena.Fesjukova@ujep.cz   CS - 410CJP PF
PF - Pedagogická fakulta
Jazykové centrum PF
Mgr. Vladimír Lorenc vladimir.lorenc@ujep.cz 47528 3265
PF - Pedagogická fakulta
Jazykové centrum PF
Mgr. Martina Nesládková M.A. martina.nesladkova@ujep.cz 47528 3270
PF - Pedagogická fakulta
Jazykové centrum PF
Mgr. Zuzana Procházková Ph.D. zuzana.prochazkova@ujep.cz 47528 3265 CS - CS 410odborný asistent
PF - Pedagogická fakulta
Jazykové centrum PF
Mgr. Dita Šimáčková dita.simackova@ujep.cz   475283153CS - 409Akademický pracovník - lektor
PF - Pedagogická fakulta
Centrum pedagogické praxe PF
Mgr. David Bauer david.bauer@ujep.cz 47528 3135
PF - Pedagogická fakulta
Centrum pedagogické praxe PF
PhDr. Lukáš Círus Ph.D. lukas.cirus@ujep.cz 47528 3205 CS - 218Odborný asistent
PF - Pedagogická fakulta
Centrum celoživotního vzdělávání PF
Mgr. Dagmar Bertlová dagmar.bertlova@ujep.cz 47528 3132 CV - 111
PF - Pedagogická fakulta
Centrum celoživotního vzdělávání PF
Bc. Milena Černá milena.cerna@ujep.cz 47528 3179 CV - 107
PF - Pedagogická fakulta
Centrum celoživotního vzdělávání PF
Ing. Lenka Hřebejková lenka.hrebejkova@ujep.cz 47528 3176 CV - 108tajemník PF
PF - Pedagogická fakulta
Centrum celoživotního vzdělávání PF
Mgr. Věra Michalová vera.michalova@ujep.cz 47528 3133 CV - 111
PF - Pedagogická fakulta
Studijní oddělení
Mgr. Jana Bláhová jana.blahova@ujep.cz 47528 3163 CS - 315vedoucí studijního oddělení PF
PF - Pedagogická fakulta
Studijní oddělení
Věra Burešová vera.buresova@ujep.cz 47528 3310 CS - 309
PF - Pedagogická fakulta
Studijní oddělení
Dagmar Lukačiková Dagmar.Lukacikova@ujep.cz 47528 3456 CA - 310
PF - Pedagogická fakulta
Studijní oddělení
Mgr. Pavel Petrus pavel.petrus@ujep.cz 47528 3471 CS - 217B
PF - Pedagogická fakulta
Studijní oddělení
Alena Picková Alena.Pickova@ujep.cz   475 283187
PF - Pedagogická fakulta
Studijní oddělení
Jana Špinarová jana.spinarova@ujep.cz 47528 3214 CS - 312
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení pro vědu a tvůrčí činnost
Mgr. Ladislava Filipová Ph.D.  
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení pro vědu a tvůrčí činnost
Kryštof Fišer krystof.fiser@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení pro vědu a tvůrčí činnost
Mgr. Anežka Fousková  
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení pro vědu a tvůrčí činnost
Eva Jarošová eva.jarosova@ujep.cz 47528 3159 475283123CS - 020, 023
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení pro vědu a tvůrčí činnost
Eva Jarošová eva.jarosova@ujep.cz 47528 3159 CS - 020
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení pro vědu a tvůrčí činnost
Mgr. Petr Kovařík  
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení pro vědu a tvůrčí činnost
Mgr. Karel Nepraš  
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení pro vědu a tvůrčí činnost
Radka Ryglová radka.ryglova@ujep.cz 47528 3156 CS - 219
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení pro vědu a tvůrčí činnost
Mgr. Radek Snášel radek.snasel@ujep.cz 47528 3131
PF - Pedagogická fakulta
Úklid PF
Vlasta Kubíčková  
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení služeb PF
Pavlína Bímová  
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení služeb PF
Vlastimil Franzl  
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení služeb PF
Daniela Heierová  
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení služeb PF
Šárka Javůrková  
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení služeb PF
Jaroslava Kratochvílová  
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení služeb PF
Renata Krausová  
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení služeb PF
Vladislava Kučerková  
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení služeb PF
Pavel Kulhavý pavel.kulhavy@ujep.cz 47528 3360 CS - sut.
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení služeb PF
Anzhela Lemak  
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení služeb PF
Jiří Němeček jiri.nemecek@ujep.cz 47528 7212 K3 - 
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení služeb PF
Antonie Pochová  
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení služeb PF
Lucie Pokorná  
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení služeb PF
Radmila Tampírová radmila.tampirova@ujep.cz 47528 3183 CS - 203
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení služeb PF
Lenka Zímová  
PF - Pedagogická fakulta
Autoprovoz PF
Jiří Ašenbrener jiri.asenbrener@ujep.cz   3181
PF - Pedagogická fakulta
Budova sportovní haly PF
Kamil Kazda 47528 3339 CH - 101
PF - Pedagogická fakulta
Budova sportovní haly PF
Mgr. Tomáš Kočárník 47528 3339 CH - 101
PF - Pedagogická fakulta
Budova sportovní haly PF
Helena Kubátová 47528 3339 CH - 102
PF - Pedagogická fakulta
Budova sportovní haly PF
Jana Mandovcová   KT - kabinet 2uklízečka
PF - Pedagogická fakulta
Budova sportovní haly PF
Michal Palaščák michal.palascak@ujep.cz 47528 3229 475283339CH - 217
PF - Pedagogická fakulta
Budova sportovní haly PF
Pavel Pobežal  
PF - Pedagogická fakulta
Budova sportovní haly PF
Monika Maria Pobežalová 47528 3339 CH - 102uklízečka
PF - Pedagogická fakulta
Budova sportovní haly PF
Jaroslav Poleník 47528 3339 CH - 101
PF - Pedagogická fakulta
Budova sportovní haly PF
Jana Vápeníková 47528 3339 CH - 101
doc. PaedDr. Ladislav Bláha Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Útvar děkana PF
e-mail: ladislav.blaha@ujep.cz
Telefon: 47528 3124
Další telefon: 475283238
Místnost: CS-212
Lenka Láchová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Sekretariát děkana PF
e-mail: lenka.lachova@ujep.cz
Telefon: 47528 3171
Místnost: CS-
Ludmila Svobodová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Sekretariát děkana PF
e-mail: ludmila.svobodova@ujep.cz
Telefon: 47528 3124
Další telefon: 475283128
Místnost: CS-212
Ing. Zdenka Kubištová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Odd. multimediálních prost. PF
e-mail: zdenka.kubistova@ujep.cz
Telefon: 47528 3372
Místnost: CS-020
Mgr. Miroslav Rous
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Odd. multimediálních prost. PF
e-mail: miroslav.rous@ujep.cz
Telefon:  
Jitka Koutová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Ediční středisko PF
e-mail: jitka.koutova@ujep.cz
Telefon: 47528 3123
Místnost: CS-023
Alena Štraubová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Ediční středisko PF
e-mail: alena.straubova@ujep.cz
Telefon: 47528 3123
Místnost: CV-
Bc. Zbyněk Smetana
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Propagace a reklama PF
e-mail: zbynek.smetana@ujep.cz
Telefon:  
Leona Šturmová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Ekonomické oddělení PF
e-mail: Leona.Sturmova@ujep.cz
Telefon: 47528 3180
Místnost: CS-209
PhDr. Ing. Ivan Bertl Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Útvar tajemníka PF
e-mail: ivan.bertl@ujep.cz
Telefon: 47528 3127
Místnost: CS-211
Poznámka: tajemník fakulty
PhDr. Ing. Martin Černý MSc.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Útvar proděk.pro studium a pedag.praxe
e-mail: martin.cerny@ujep.cz
Telefon: 47528 3374
doc. PhDr. Štefan Balkó Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Útvar proděk.pro rozvoj a řízení kvality
e-mail: stefan.balko@ujep.cz
Telefon: 47528 3122
Další telefon: 475283239
Místnost: CH-211
PhDr. Roman Kroufek Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Útvar proděkana pro vědu a tvůrčí činnost PF
e-mail: roman.kroufek@ujep.cz
Telefon: 47528 3121
Místnost: HO-212
Mgr. Jaroslava Jelínková Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Útvar proděkana pro vnější vztahy PF
e-mail: jaroslava.jelinkova@ujep.cz
Telefon: 47528 3269
Místnost: CS-409
Poznámka: tajemník CJP, asistent AJ
Markéta Diarra
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení pro vnější vztahy PF
e-mail: Marketa.Diarra@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Jana Klenerová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení pro vnější vztahy PF
e-mail: jana.klenerova@ujep.cz
Telefon: 47528 3165
Místnost: CS-109
Poznámka: manager oddělení vnějších vztahů
prof. PaedDr. Pavel Doulík Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
e-mail: pavel.doulik@ujep.cz
Telefon: 47528 3166
Místnost: CS-320
Poznámka: profesor
PhDr. Slavomil Fischer MBA, Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
e-mail: slavomil.fischer@ujep.cz
Telefon: 47528 2165
Místnost: HO-204
Kateřina Hofbauerová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
e-mail: katerina.hofbauerova@ujep.cz
Telefon: 47528 2160
Místnost: HO-207
Ing. Ivana Kratochvílová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
e-mail: ivana.kratochvilova@ujep.cz
Telefon: 47528 2162
Místnost: HO-202
PhDr. Jakub Pivarč Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
e-mail: jakub.pivarc@ujep.cz
Telefon: 47528 2138
doc. Mgr. Jaroslav Říčan Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
e-mail: jaroslav.rican@ujep.cz
Telefon: 47528 2168
Místnost: HO-203
prof. PhDr. Jiří Škoda MBA, Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
e-mail: jiri.skoda@ujep.cz
Telefon: 47528 3166
Místnost: CS-320
Poznámka: profesor
doc. MUDr. Ilja Žukov CSc.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a aplikov.disciplín
e-mail: ilja.zukov@ujep.cz
Telefon: 47528 2162
Poznámka: docent KPAD PF
PhDr. Ilona Balkó Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: ilona.balko@ujep.cz
Telefon: 47528 3345
Místnost: CS-319
PhDr. František Čajka Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: frantisek.cajka@ujep.cz
Telefon: 47528 3358
Místnost: CN-449
PhDr. Martin Fibiger Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: martin.fibiger@ujep.cz
Telefon: 47528 3344
Místnost: CN-435
PhDr. Jiří Hasil Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: jiri.hasil@ujep.cz
Telefon: 47528 3352
Místnost: CN-
doc. PhDr. Ondřej Hník Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: andrecito1@seznam.cz
Telefon: 47528 3351
Místnost: CN-CN-447
PhDr. Pavel Horký Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: pavel.horky@ujep.cz
Telefon:  
PhDr. Václav Jindráček Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: vaclav.jindracek@ujep.cz
Telefon: 47528 3354
doc. Mgr. Jiří Koten Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: jiri.koten@ujep.cz
Telefon: 47528 3343
Místnost: CN-436
Mgr. Karel Kulich Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: karel.kulich@ujep.cz
Telefon:  
PhDr. Mira Marvanová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: mira.marvanova@ujep.cz
Telefon: 47528 3347
Místnost: CN-446
doc. Mgr. Patrik Mitter Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: patrik.mitter@ujep.cz
Telefon: 47528 3358
Místnost: HO-449
doc. Mgr. Jan Tlustý Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: Jan.Tlusty@ujep.cz
Telefon: 47528 3338
Místnost: CN-436
Mgr. Vladimír Trpka Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: Vladimir.Trpka@ujep.cz
Telefon: 47528 3352
PhDr. Zdeněk Valenta Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: zdenek.valenta@ujep.cz
Telefon: 47528 3346
Místnost: CN-445
Zuzana Wiesingerová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: zuzana.wiesingerova@ujep.cz
Telefon: 47528 3336
Místnost: CN-441
Mgr. Lucie Zušťáková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra bohemistiky PF
e-mail: lucie.zustakova@ujep.cz
Další e-mail: Luciezustakova@gmail.com
Telefon:  
Další telefon: 725241447
Místnost: KV-312
Dr. phil. Mark Brandon
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra anglistiky PF
e-mail: mark.brandon@ujep.cz
Telefon: 47528 3263
Místnost: CN-552
Mgr. Bc. Jan Čapek Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra anglistiky PF
e-mail: jan.capek@ujep.cz
Telefon:  
Dr. Christoph Haase Ph.D., M.A.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra anglistiky PF
e-mail: christoph.haase@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: CN-
MgA. Martin Holland
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra anglistiky PF
e-mail: Martin.Holland@ujep.cz
Telefon:  
PaedDr. Jana Kamenická PhD.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra anglistiky PF
e-mail: jana.kamenicka@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Klára Kolinská Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra anglistiky PF
e-mail: klara.kolinska@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Filip Krtička Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra anglistiky PF
e-mail: filip.krticka@ujep.cz
Telefon:  
Anthony Laue M.A.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra anglistiky PF
e-mail: anthony.laue@ujep.cz
Telefon: 47528 3251
Místnost: CN-543
Mgr. Bc. Tomáš Mach
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra anglistiky PF
e-mail: tomas.mach@ujep.cz
Telefon:  
doc. Natalia Orlova CSc.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra anglistiky PF
e-mail: natalia.orlova@ujep.cz
Telefon: 47528 3262
Místnost: CN-542
Mgr. Jana Pavlíková Ph.D., M.A.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra anglistiky PF
e-mail: jana.pavlikova@ujep.cz
Telefon: 47528 3253
Místnost: CN-545
Jana Šittlerová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra anglistiky PF
e-mail: jana.sittlerova@ujep.cz
Telefon: 47528 3264
Místnost: CN-554
Mgr. Kateřina Šteklová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra anglistiky PF
e-mail: katerina.steklova@ujep.cz
Další e-mail: katerina.steklova1@gmail.com
Telefon: 47528 3254
Další telefon: 608221684
Místnost: CN-544
Poznámka: KAJ, odborná asistentka
MgA. Mgr. Tereza Havlovicová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výchov uměním PF
e-mail: Tereza.Havlovicova@ujep.cz
Telefon: 47528 3856
Další telefon: 475282447
Poznámka: lektorka KVU PF
PhDr. Martina Zemanová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výchov uměním PF
e-mail: martina.zemanova@ujep.cz
Telefon: 47528 3850
Místnost: HO-307
Poznámka: odborná asistentka KVU PF
Mgr. Patricie Bezděková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výtvarné kultury PF
e-mail: Patricie.Pleyerova@ujep.cz
Telefon: 47528 3863
prof. JUDr. Vladimír Franz
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výtvarné kultury PF
Telefon:  
doc. Jitka Géringová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výtvarné kultury PF
e-mail: jitka.geringova@ujep.cz
Další e-mail: jitkageringova@seznam.cz
Telefon: 47528 3855
Místnost: CS-114/8
Mgr. Miroslav Hašek Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výtvarné kultury PF
e-mail: miroslav.hasek@ujep.cz
Telefon: 47528 3275
Místnost: CS-119
Mgr. Jitka Kratochvílová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výtvarné kultury PF
e-mail: jitka.kratochvilova@ujep.cz
Telefon: 47528 3852
Místnost: CS-114/6
Mgr. Miloš Makovský Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výtvarné kultury PF
e-mail: milos.makovsky@ujep.cz
Telefon: 47528 3854
Místnost: CS-114/3
Mgr. Klára Mezihoráková Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výtvarné kultury PF
e-mail: Klara.Mezihorakova@ujep.cz
Telefon:  
PhDr. Iva Mladičová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výtvarné kultury PF
e-mail: iva.mladicova@ujep.cz
Telefon: 47528 3272
Místnost: CS-120
Mgr. MgA. Dagmar Myšáková Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výtvarné kultury PF
e-mail: dagmar.mysakova@ujep.cz
Telefon:  
doc. ak. mal. Margita Titlová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výtvarné kultury PF
e-mail: margita.titlova@ujep.cz
Telefon: 47528 3291
Místnost: CS-114/4
prof. Mgr. ak. mal. Martin Velíšek Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra výtvarné kultury PF
e-mail: martin.velisek@ujep.cz
Telefon:  
doc. PhDr. Ivana Ašenbrenerová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy PF
e-mail: ivana.asenbrenerova@ujep.cz
Telefon: 47528 3326
Místnost: CS-440
PhDr. Luboš Hána Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy PF
e-mail: lubos.hana@ujep.cz
Telefon: 47528 3324
Místnost: CS-438
Poznámka: odborný asistent, zástupce vedoucí KHV
prof. PaedDr. Jiří Holubec Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy PF
e-mail: jiri.holubec@ujep.cz
Telefon: 47528 3324
Další telefon: 604567171
Místnost: CS-438
Poznámka: profesor
prof. PaedDr. Miloš Hons Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy PF
e-mail: milos.hons@ujep.cz
Telefon: 47528 3324
Místnost: CS-438
Mgr. Jakub Kacar DiS., Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy PF
e-mail: jakub.kacar@ujep.cz
Telefon: 47528 3324
Místnost: CS-438
Markéta Kmínková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy PF
e-mail: marketa.kminkova@ujep.cz
Telefon: 47528 3325
Místnost: CS-440
Poznámka: sekretářka KHV PF
MgA. Václav Krahulík Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy PF
e-mail: vaclav.krahulik@ujep.cz
Telefon: 47528 3328
Místnost: CS-430
Poznámka: Odborný asistent
PaedDr. Jan Prchal
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy PF
e-mail: renetamusic@seznam.cz
Telefon: 47528 3324
Místnost: CS-438
doc. PhDr. Lenka Přibylová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy PF
e-mail: lenka.pribylova@ujep.cz
Telefon: 47528 3331
Místnost: CS-439
Poznámka: docentka
doc. PhDr. Dagmar Zelenková Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy PF
e-mail: dagmar.zelenkova@ujep.cz
Telefon: 47528 3322
Místnost: CS-442
Poznámka: Tajemnice KHV
Mgr. Iva Balkó Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu PF
e-mail: iva.balko@ujep.cz
Telefon: 47528 3238
Místnost: HO-310
Mgr. David Cihlář Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu PF
e-mail: david.cihlar@ujep.cz
Telefon: 47528 3217
Místnost: CH-219
Mgr. Lenka Černá Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu PF
e-mail: lenka.cerna@ujep.cz
Telefon: 47528 3218
Další telefon: 47528 2144
Místnost: SH-204
Poznámka: odborná asistentka KTVS
Mgr. Jan Hnízdil Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu PF
e-mail: jan.hnizdil@ujep.cz
Telefon: 47528 3220
Místnost: CH-213
PhDr. Mgr. Hana Kabešová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu PF
e-mail: hana.kabesova@ujep.cz
Telefon: 47528 3220
Místnost: CH-213
Mgr. Jan Kresta Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu PF
e-mail: jan.kresta@ujep.cz
Telefon: 47528 3217
Místnost: CH-219
Mgr. Jiří Nechvátal
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu PF
e-mail: jiri.nechvatal@ujep.cz
Další e-mail: nechvatal.jiri@centrum.cz
Telefon:  
Další telefon: 721200790
Mgr. Martin Nosek Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu PF
e-mail: martin.nosek@ujep.cz
Telefon: 47528 3220
Místnost: CH-214
PhDr. Dominika Petrů Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu PF
e-mail: dominika.petru@ujep.cz
Telefon: 47528 3239
Další telefon: 608334497
Místnost: SH-205
Poznámka: odborný asistent
Mgr. Tomáš Polívka Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu PF
e-mail: tomas.polivka@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: CH-204
Poznámka: Odborný asistent
doc. PhDr. Jana Pyšná Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu PF
e-mail: jana.pysna@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: CH-205
prof. MUDr. Ladislav Pyšný MPH, CSc.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu PF
e-mail: ladislav.pysny@ujep.cz
Telefon: 47528 3230
Místnost: CH-216
Martina Staňková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu PF
e-mail: martina.stankova@ujep.cz
Telefon: 47528 3210
Místnost: CH-202
Poznámka: sekretariát - KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU
PhDr. Martin Škopek Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu PF
e-mail: martin.skopek@ujep.cz
Další e-mail: martinskopek@centrum.cz
Telefon: 47528 3219
Místnost: CH-201
Poznámka: Vedoucí katedry tělesné výchovy a sportu
Mgr. Jitka Vaněčková Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu PF
e-mail: jitka.vaneckova@ujep.cz
Telefon: 47528 3238
Místnost: CH-211
Mgr. Lenka Vojtíková Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra tělesné výchovy a sportu PF
e-mail: lenka.vojtikova@ujep.cz
Telefon: 47528 3230
Místnost: SH-215
Poznámka: PF KTVS
Mgr. Bc. Pavel Adámek
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
e-mail: pavel.adamek@ujep.cz
Telefon: 47528 2376
Místnost: HO-131
doc. PaedDr. Ivana Brtnová-Čepičková Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
e-mail: ivana.brtnova-cepickova@ujep.cz
Telefon: 47528 2157
Místnost: CS-216
Mgr. Šárka Coganová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
e-mail: sarka.coganova@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 3857
Místnost: HO-
Poznámka: lektor
PaedDr. Blanka Janáčková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
e-mail: blanka.janackova@ujep.cz
Telefon: 47528 2376
Místnost: HO-131
PaedDr. Miroslava Janečková PhD.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
e-mail: miroslava.janeckova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Jan Janovec Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
e-mail: jan.janovec@ujep.cz
Telefon: 47528 2155
Místnost: HO-208
Ivana Kejkličková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
e-mail: ivana.kejklickova@ujep.cz
Telefon: 47528 2161
Místnost: HO-201
PaedDr. Milan Kubiatko PhD.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
e-mail: milan.kubiatko@ujep.cz
Telefon: 47528 2159
Místnost: HO-210
PhDr. Barbora Lanková Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
e-mail: barbora.lankova@ujep.cz
Telefon: 47528 2156
Mgr. Bc. Lenka Minaříková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
e-mail: lenka.minarikova@ujep.cz
Telefon: 47528 2447
Místnost: HO-002
Poznámka: zástupkyně vedoucího katedry a odborná asistentka KVU PF
PhDr. Dana Novotná Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
e-mail: dana.novotna@ujep.cz
Telefon: 47528 2885
Místnost: HO-309
Poznámka: odborná asistentka KVU PF
Mgr. Iva Olšanová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
e-mail: iva.olsanova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Bc. Jiřina Růžičková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
e-mail: jirina.ruzickova@ujep.cz
Telefon:  
PhDr. Radka Růžičková Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
e-mail: radka.ruzickova@ujep.cz
Telefon: 47528 3866
Místnost: HO-161
Poznámka: odborná asistentka KVU PF
doc. Mgr. Vladimír Šavel
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
e-mail: vladimir.savel@ujep.cz
Telefon: 47528 3857
Místnost: HO-166
Poznámka: docent KVU PF
doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová CSc.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
e-mail: jaromira.sindelarova@ujep.cz
Další e-mail: jaromira.sindelarova@gmail.com
Telefon: 47528 2157
Další telefon: +420736673686
Místnost: HO-211
PhDr. Jiří Šlégl Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
e-mail: jiri.slegl@ujep.cz
Telefon: 47528 2159
Místnost: HO-210
PhDr. Petr Zeman Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
e-mail: petr.zeman@ujep.cz
Telefon: 47528 2362
Místnost: HO-307
Poznámka: vedoucí katedry a odborný asistent KVU PF
PhDr. Ing. Ivan Bertl Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra speciální a sociální pedagogiky
e-mail: ivan.bertl@ujep.cz
Telefon: 47528 3127
Místnost: CS-211
Poznámka: odborný asistent KSSP PF
Silvie Burešová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra speciální a sociální pedagogiky
e-mail: Silvie.Buresova@ujep.cz
Telefon: 47528 2289
Místnost: HO-162
Poznámka: sekretářka KSSP PF
doc. PhDr. Kateřina Hádková Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra speciální a sociální pedagogiky
e-mail: katerina.hadkova@ujep.cz
Telefon: 47528 2138
Místnost: HO-128
Poznámka: docentka KSSP PF
doc. PhDr. PaedDr. Ilona Pešatová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra speciální a sociální pedagogiky
e-mail: ilona.pesatova@ujep.cz
Telefon: 47528 2168
Místnost: HO-206
Poznámka: docentka KSSP PF
PhDr. Arnošt Smolík Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra speciální a sociální pedagogiky
e-mail: arnost.smolik@ujep.cz
Další e-mail: smolik.ar@seznam.cz
Telefon: 47528 2164
Další telefon: 777 982 029
Místnost: HO-203
Poznámka: odborný asistent KSSP PF
Mgr. Zdeněk Svoboda Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra speciální a sociální pedagogiky
e-mail: zdenek.svoboda@ujep.cz
Další e-mail: svobodazd@centrum.cz
Telefon: 47528 2164
Místnost: HO-203
Poznámka: vedoucí katedry, odborný asistent KSSP PF
PhDr. PaedDr. Ing. Jan Tirpák MBA, Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra speciální a sociální pedagogiky
e-mail: jan.tirpak@ujep.cz
Další e-mail: JanTirpak@seznam.cz
Telefon: 47528 2138
Další telefon: 723 021 946
Místnost: HO-128
Poznámka: tajemník katedry, odborný asistent KSSP PF
Mgr. Kristýna Volfová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra speciální a sociální pedagogiky
e-mail: kristyna.volfova@ujep.cz
Telefon: 47528 2379
Místnost: HO-130
Poznámka: lektorka KSSP PF
doc. Ing. Helena Vomáčková CSc.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra speciální a sociální pedagogiky
e-mail: helena.vomackova@ujep.cz
Telefon: 47528 2167
Místnost: HO-205
Poznámka: docentka KSSP PF
doc. PhDr. Ladislav Zilcher Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra speciální a sociální pedagogiky
e-mail: ladislav.zilcher@ujep.cz
Telefon: 47528 3562
Místnost: CV-016
Poznámka: vedoucí centra CSIIV PF, docent KSSP PF
Mgr. Milena Adámková Ségard Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: milena.adamkova@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: HO-
PhDr. Eva Chalupová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: eva.chalupova@ujep.cz
Telefon: 47528 2287
Místnost: HO-133
Mgr. Tereza Dvořáková Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: tereza.dvorakova@ujep.cz
Telefon: 47528 2287
Místnost: HO-133
PhDr. Renata Hajná Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: renata.hajna@ujep.cz
Telefon: 47528 2287
Místnost: HO-133
doc. PhDr. Běla Hátlová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: bela.hatlova@ujep.cz
Telefon: 47528 2287
Místnost: HO-133
Mgr. David Karel Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: david.karel@ujep.cz
Telefon: 47528 2287
Místnost: HO-133
Michala Linková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: michala.linkova@ujep.cz
Telefon: 47528 2323
Místnost: HO-133
Poznámka: sekretářka katedry psychologie
Mgr. Ondřej Pešout Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: ondrej.pesout@ujep.cz
Telefon: 47528 2287
Místnost: HO-133
Mgr. Hana Sirotková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: hana.sirotkova@ujep.cz
Telefon: 47528 2287
Místnost: HO-133
PhDr. Iva Wedlichová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: iva.wedlichova@ujep.cz
Telefon: 47528 2284
Místnost: HO-133
PhDr. Jiří Závora Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: jiri.zavora@ujep.cz
Telefon: 47528 2287
Místnost: HO-133
Mgr. Dana Dovhunová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Jazykové centrum PF
e-mail: dana.dovhunova@ujep.cz
Telefon: 47528 3266
Místnost: CN-637
Mgr. Irena Fesjuková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Jazykové centrum PF
e-mail: Irena.Fesjukova@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: CS-410
Poznámka: CJP PF
Mgr. Vladimír Lorenc
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Jazykové centrum PF
e-mail: vladimir.lorenc@ujep.cz
Telefon: 47528 3265
Mgr. Martina Nesládková M.A.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Jazykové centrum PF
e-mail: martina.nesladkova@ujep.cz
Telefon: 47528 3270
Mgr. Zuzana Procházková Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Jazykové centrum PF
e-mail: zuzana.prochazkova@ujep.cz
Telefon: 47528 3265
Místnost: CS-CS 410
Poznámka: odborný asistent
Mgr. Dita Šimáčková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Jazykové centrum PF
e-mail: dita.simackova@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 475283153
Místnost: CS-409
Poznámka: Akademický pracovník - lektor
Mgr. David Bauer
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Centrum pedagogické praxe PF
e-mail: david.bauer@ujep.cz
Telefon: 47528 3135
PhDr. Lukáš Círus Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Centrum pedagogické praxe PF
e-mail: lukas.cirus@ujep.cz
Telefon: 47528 3205
Místnost: CS-218
Poznámka: Odborný asistent
Mgr. Dagmar Bertlová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Centrum celoživotního vzdělávání PF
e-mail: dagmar.bertlova@ujep.cz
Telefon: 47528 3132
Místnost: CV-111
Bc. Milena Černá
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Centrum celoživotního vzdělávání PF
e-mail: milena.cerna@ujep.cz
Telefon: 47528 3179
Místnost: CV-107
Ing. Lenka Hřebejková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Centrum celoživotního vzdělávání PF
e-mail: lenka.hrebejkova@ujep.cz
Telefon: 47528 3176
Místnost: CV-108
Poznámka: tajemník PF
Mgr. Věra Michalová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Centrum celoživotního vzdělávání PF
e-mail: vera.michalova@ujep.cz
Telefon: 47528 3133
Místnost: CV-111
Mgr. Jana Bláhová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Studijní oddělení
e-mail: jana.blahova@ujep.cz
Telefon: 47528 3163
Místnost: CS-315
Poznámka: vedoucí studijního oddělení PF
Věra Burešová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Studijní oddělení
e-mail: vera.buresova@ujep.cz
Telefon: 47528 3310
Místnost: CS-309
Dagmar Lukačiková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Studijní oddělení
e-mail: Dagmar.Lukacikova@ujep.cz
Telefon: 47528 3456
Místnost: CA-310
Mgr. Pavel Petrus
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Studijní oddělení
e-mail: pavel.petrus@ujep.cz
Telefon: 47528 3471
Místnost: CS-217B
Alena Picková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Studijní oddělení
e-mail: Alena.Pickova@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 475 283187
Jana Špinarová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Studijní oddělení
e-mail: jana.spinarova@ujep.cz
Telefon: 47528 3214
Místnost: CS-312
Mgr. Ladislava Filipová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení pro vědu a tvůrčí činnost
Telefon:  
Kryštof Fišer
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení pro vědu a tvůrčí činnost
e-mail: krystof.fiser@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Anežka Fousková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení pro vědu a tvůrčí činnost
Telefon:  
Eva Jarošová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení pro vědu a tvůrčí činnost
e-mail: eva.jarosova@ujep.cz
Telefon: 47528 3159
Další telefon: 475283123
Místnost: CS-020, 023
Eva Jarošová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení pro vědu a tvůrčí činnost
e-mail: eva.jarosova@ujep.cz
Telefon: 47528 3159
Místnost: CS-020
Mgr. Petr Kovařík
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení pro vědu a tvůrčí činnost
Telefon:  
Mgr. Karel Nepraš
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení pro vědu a tvůrčí činnost
Telefon:  
Radka Ryglová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení pro vědu a tvůrčí činnost
e-mail: radka.ryglova@ujep.cz
Telefon: 47528 3156
Místnost: CS-219
Mgr. Radek Snášel
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení pro vědu a tvůrčí činnost
e-mail: radek.snasel@ujep.cz
Telefon: 47528 3131
Vlasta Kubíčková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Úklid PF
Telefon:  
Pavlína Bímová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení služeb PF
Telefon:  
Vlastimil Franzl
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení služeb PF
Telefon:  
Daniela Heierová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení služeb PF
Telefon:  
Šárka Javůrková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení služeb PF
Telefon:  
Jaroslava Kratochvílová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení služeb PF
Telefon:  
Renata Krausová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení služeb PF
Telefon:  
Vladislava Kučerková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení služeb PF
Telefon:  
Pavel Kulhavý
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení služeb PF
e-mail: pavel.kulhavy@ujep.cz
Telefon: 47528 3360
Místnost: CS-sut.
Anzhela Lemak
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení služeb PF
Telefon:  
Jiří Němeček
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení služeb PF
e-mail: jiri.nemecek@ujep.cz
Telefon: 47528 7212
Místnost: K3-
Antonie Pochová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení služeb PF
Telefon:  
Lucie Pokorná
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení služeb PF
Telefon:  
Radmila Tampírová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení služeb PF
e-mail: radmila.tampirova@ujep.cz
Telefon: 47528 3183
Místnost: CS-203
Lenka Zímová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení služeb PF
Telefon:  
Jiří Ašenbrener
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Autoprovoz PF
e-mail: jiri.asenbrener@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 3181
Kamil Kazda
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Budova sportovní haly PF
Telefon: 47528 3339
Místnost: CH-101
Mgr. Tomáš Kočárník
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Budova sportovní haly PF
Telefon: 47528 3339
Místnost: CH-101
Helena Kubátová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Budova sportovní haly PF
Telefon: 47528 3339
Místnost: CH-102
Jana Mandovcová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Budova sportovní haly PF
Telefon:  
Místnost: KT-kabinet 2
Poznámka: uklízečka
Michal Palaščák
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Budova sportovní haly PF
e-mail: michal.palascak@ujep.cz
Telefon: 47528 3229
Další telefon: 475283339
Místnost: CH-217
Pavel Pobežal
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Budova sportovní haly PF
Telefon:  
Monika Maria Pobežalová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Budova sportovní haly PF
Telefon: 47528 3339
Místnost: CH-102
Poznámka: uklízečka
Jaroslav Poleník
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Budova sportovní haly PF
Telefon: 47528 3339
Místnost: CH-101
Jana Vápeníková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Budova sportovní haly PF
Telefon: 47528 3339
Místnost: CH-101