Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FZS Fakulta zdravotnických studií ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FZS Fakulta zdravotnických studií
Oddělení IT
David Bárta david.barta@ujep.cz  
David Bárta
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Oddělení IT
e-mail: david.barta@ujep.cz
Telefon: