Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PřF - Přírodovědecká fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
PřF - Přírodovědecká fakulta
Ústecké materiálové centrum
Mgr. Monika Benkocká monika.benkocka@ujep.cz 47528 6645
PřF - Přírodovědecká fakulta
Ústecké materiálové centrum
prof. RNDr. Pavla Čapková DrSc. pavla.capkova@ujep.cz 47528 6625
PřF - Přírodovědecká fakulta
Ústecké materiálové centrum
Bc. Jaroslava Jarolímková jaroslava.jarolimkova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Ústecké materiálové centrum
doc. Ing. Zdeňka Kolská Ph.D. zdenka.kolska@ujep.cz 47528 6643
PřF - Přírodovědecká fakulta
Ústecké materiálové centrum
Lydie Kováčová lydie.kovacova@ujep.cz 47528 6622
PřF - Přírodovědecká fakulta
Ústecké materiálové centrum
Mgr. Simona Lupínková  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Ústecké materiálové centrum
Mgr. Viktorie Neubertová  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Ústecké materiálové centrum
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík CSc. jaroslav.pavlik@ujep.cz 47528 6662
PřF - Přírodovědecká fakulta
Ústecké materiálové centrum
Mgr. Petr Ryšánek Petr.Rysanek@ujep.cz 47528 6644
PřF - Přírodovědecká fakulta
Ústecké materiálové centrum
doc. Ing. Petr Slepička Ph.D.  
Mgr. Monika Benkocká
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Ústecké materiálové centrum
e-mail: monika.benkocka@ujep.cz
Telefon: 47528 6645
prof. RNDr. Pavla Čapková DrSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Ústecké materiálové centrum
e-mail: pavla.capkova@ujep.cz
Telefon: 47528 6625
Bc. Jaroslava Jarolímková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Ústecké materiálové centrum
e-mail: jaroslava.jarolimkova@ujep.cz
Telefon:  
doc. Ing. Zdeňka Kolská Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Ústecké materiálové centrum
e-mail: zdenka.kolska@ujep.cz
Telefon: 47528 6643
Lydie Kováčová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Ústecké materiálové centrum
e-mail: lydie.kovacova@ujep.cz
Telefon: 47528 6622
Mgr. Simona Lupínková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Ústecké materiálové centrum
Telefon:  
Mgr. Viktorie Neubertová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Ústecké materiálové centrum
Telefon:  
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Ústecké materiálové centrum
e-mail: jaroslav.pavlik@ujep.cz
Telefon: 47528 6662
Mgr. Petr Ryšánek
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Ústecké materiálové centrum
e-mail: Petr.Rysanek@ujep.cz
Telefon: 47528 6644
doc. Ing. Petr Slepička Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Ústecké materiálové centrum
Telefon: