Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FUD - Fakulta umění a designu ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Grafický design I.
MgA. Marek Fanta marek.fanta@ujep.cz 47528 5326 FU - 318
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Grafický design I.
MgA. Adam Uchytil adam.uchytil@ujep.cz 47528 5326 FU - 318
MgA. Marek Fanta
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Grafický design I.
e-mail: marek.fanta@ujep.cz
Telefon: 47528 5326
Místnost: FU-318
MgA. Adam Uchytil
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Grafický design I.
e-mail: adam.uchytil@ujep.cz
Telefon: 47528 5326
Místnost: FU-318