Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FUD - Fakulta umění a designu ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Grafický design I.
MgA. Jan Hora jan.hora@ujep.cz 47528 5327
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Grafický design I.
MgA. Jakub Konupka jakub.konupka@ujep.cz   Odborný asistent
MgA. Jan Hora
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Grafický design I.
e-mail: jan.hora@ujep.cz
Telefon: 47528 5327
MgA. Jakub Konupka
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Grafický design I.
e-mail: jakub.konupka@ujep.cz
Telefon:  
Poznámka: Odborný asistent