Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FUD - Fakulta umění a designu ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
FUD - Fakulta umění a designu
Dílny FUD
MgA. Jiří Bartoš jiri.bartos@ujep.cz 47528 5165
FUD - Fakulta umění a designu
Dílny FUD
Roman Šimek  
MgA. Jiří Bartoš
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Dílny FUD
e-mail: jiri.bartos@ujep.cz
Telefon: 47528 5165
Roman Šimek
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Dílny FUD
Telefon: