Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PřF - Přírodovědecká fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
prof. Sergii Babichev DSc. sergii.babichev@ujep.cz sergiibabichev@gmail.com 47528 6720 CPTO - 6.05
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Mgr. Kamil Balín kamil.balin@ujep.cz   CPTO - 6.11
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
doc. Ing. Mgr. Jiří Barilla CSc. jiri.barilla@ujep.cz 47528 6721 CPTO - 6.06
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Mgr. Veronika Baštová veronika.bastova@ujep.cz 47528 6736 CPTO - 7.04
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Josef Bér  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Ing. Mgr. Pavel Beránek pavel.beranek@ujep.cz pavelberanek91@gmail.com 47528 6723 CPTO - 6.07
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Mgr. Jiří Fišer Ph.D. jiri.fiser@ujep.cz 47528 6715 CPTO - 6.03
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Ing. Petr Haberzettl petr.haberzettl@ujep.cz   CPTO - 6.11
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Bc. Eva Heřmanová eva.hermanova@ujep.cz 47528 6712 CPTO - 6.02sekretářka
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Matěj Kaška  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Petr Kotlan  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
RNDr. Jan Krejčí Ph.D. jan.krejci@ujep.cz 47528 6735 739274400CPTO - 7.04
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Ing. Pavel Kuba Ph.D. pavel.kuba@ujep.cz 47528 6725 CPTO - 6.08
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
RNDr. Petr Kubera Ph.D. petr.kubera@ujep.cz 47528 6716 CPTO - 6.03
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Marek Macek marek.macek@ujep.cz 47528 6729 CPTO - 6.12
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Laila Machová  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
doc. RNDr. Mgr. Viktor Maškov DrSc. viktor.maskov@ujep.cz 47528 6719 CPTO - 6.05
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Dr. Hossein Moosaei Ph.D. Hossein.Moosaei@ujep.cz 47528 6727 CPTO - 6.09
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
doc. RNDr. Zbyšek Posel Ph.D. zbysek.posel@ujep.cz 47528 6717 CPTO - 6.04
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Mgr. Květuše Sýkorová kvetuse.sykorova@ujep.cz 47528 6726 CPTO - 6.08
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
MUDr. Josef Škola Ph.D.  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
RNDr. Jiří Škvára Ph.D. jiri.skvara@ujep.cz 47528 6718 CPTO - 6.04
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
RNDr. Jiří Škvor Ph.D. jiri.skvor@ujep.cz 47528 6711 +420 607 029 947CPTO - 6.01
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Bc. Jaroslav Tichý jaroslav.tichy@ujep.cz 47528 6730 776748630CPTO - 6.12
prof. Sergii Babichev DSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: sergii.babichev@ujep.cz
Další e-mail: sergiibabichev@gmail.com
Telefon: 47528 6720
Místnost: CPTO-6.05
Mgr. Kamil Balín
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: kamil.balin@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: CPTO-6.11
doc. Ing. Mgr. Jiří Barilla CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: jiri.barilla@ujep.cz
Telefon: 47528 6721
Místnost: CPTO-6.06
Mgr. Veronika Baštová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: veronika.bastova@ujep.cz
Telefon: 47528 6736
Místnost: CPTO-7.04
Josef Bér
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
Telefon:  
Ing. Mgr. Pavel Beránek
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: pavel.beranek@ujep.cz
Další e-mail: pavelberanek91@gmail.com
Telefon: 47528 6723
Místnost: CPTO-6.07
Mgr. Jiří Fišer Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: jiri.fiser@ujep.cz
Telefon: 47528 6715
Místnost: CPTO-6.03
Ing. Petr Haberzettl
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: petr.haberzettl@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: CPTO-6.11
Bc. Eva Heřmanová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: eva.hermanova@ujep.cz
Telefon: 47528 6712
Místnost: CPTO-6.02
Poznámka: sekretářka
Matěj Kaška
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
Telefon:  
Petr Kotlan
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
Telefon:  
RNDr. Jan Krejčí Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: jan.krejci@ujep.cz
Telefon: 47528 6735
Další telefon: 739274400
Místnost: CPTO-7.04
Ing. Pavel Kuba Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: pavel.kuba@ujep.cz
Telefon: 47528 6725
Místnost: CPTO-6.08
RNDr. Petr Kubera Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: petr.kubera@ujep.cz
Telefon: 47528 6716
Místnost: CPTO-6.03
Marek Macek
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: marek.macek@ujep.cz
Telefon: 47528 6729
Místnost: CPTO-6.12
Laila Machová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
Telefon:  
doc. RNDr. Mgr. Viktor Maškov DrSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: viktor.maskov@ujep.cz
Telefon: 47528 6719
Místnost: CPTO-6.05
Dr. Hossein Moosaei Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: Hossein.Moosaei@ujep.cz
Telefon: 47528 6727
Místnost: CPTO-6.09
doc. RNDr. Zbyšek Posel Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: zbysek.posel@ujep.cz
Telefon: 47528 6717
Místnost: CPTO-6.04
Mgr. Květuše Sýkorová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: kvetuse.sykorova@ujep.cz
Telefon: 47528 6726
Místnost: CPTO-6.08
MUDr. Josef Škola Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
Telefon:  
RNDr. Jiří Škvára Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: jiri.skvara@ujep.cz
Telefon: 47528 6718
Místnost: CPTO-6.04
RNDr. Jiří Škvor Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: jiri.skvor@ujep.cz
Telefon: 47528 6711
Další telefon: +420 607 029 947
Místnost: CPTO-6.01
Bc. Jaroslav Tichý
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: jaroslav.tichy@ujep.cz
Telefon: 47528 6730
Další telefon: 776748630
Místnost: CPTO-6.12