Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PřF - Přírodovědecká fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
doc. Sergii Babichev CSc. sergii.babichev@ujep.cz sergiibabichev@gmail.com 47528 6723
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Mgr. Kamil Balín kamil.balin@ujep.cz 47528 6728
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
doc. Ing. Mgr. Jiří Barilla CSc. jiri.barilla@ujep.cz 47528 6721
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Mgr. Veronika Baštová veronika.bastova@ujep.cz 47528 6736
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Ing. Josef Bičánek josef.bicanek@ujep.cz 47528 6730
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Mgr. Jiří Fišer Ph.D. jiri.fiser@ujep.cz 47528 6715
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Ing. Petr Haberzettl petr.haberzettl@ujep.cz 47528 6729
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Bc. Eva Heřmanová eva.hermanova@ujep.cz 47528 6712 sekretářka
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
RNDr. Jan Krejčí Ph.D. jan.krejci@ujep.cz 47528 6735 739274400
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Ing. Pavel Kuba Ph.D. pavel.kuba@ujep.cz 47528 6725
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
RNDr. Petr Kubera Ph.D. petr.kubera@ujep.cz 47528 6716
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Karyna Kulish  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
doc. RNDr. Viktor Maškov DrSc. viktor.maskov@ujep.cz 47528 6719
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
doc. RNDr. Karel Oliva Dr. karel.oliva@ujep.cz 47528 6720
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
RNDr. Zbyšek Posel Ph.D. zbysek.posel@ujep.cz 47528 6717
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Mgr. Květuše Sýkorová kvetuse.sykorova@ujep.cz 47528 6726
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
RNDr. Jiří Škvor Ph.D. jiri.skvor@ujep.cz 47528 6711 607029947
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Bc. Lucie Tesařová Lucie.Tesarova@ujep.cz 47528 6744 608524051Tajemnice, technik
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
Michaela Zelingerová  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky PřF
RNDr. Michal Žemlička Ph.D. michal.zemlicka@ujep.cz 47528 6724 odborný asistent
doc. Sergii Babichev CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: sergii.babichev@ujep.cz
Další e-mail: sergiibabichev@gmail.com
Telefon: 47528 6723
Mgr. Kamil Balín
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: kamil.balin@ujep.cz
Telefon: 47528 6728
doc. Ing. Mgr. Jiří Barilla CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: jiri.barilla@ujep.cz
Telefon: 47528 6721
Mgr. Veronika Baštová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: veronika.bastova@ujep.cz
Telefon: 47528 6736
Ing. Josef Bičánek
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: josef.bicanek@ujep.cz
Telefon: 47528 6730
Mgr. Jiří Fišer Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: jiri.fiser@ujep.cz
Telefon: 47528 6715
Ing. Petr Haberzettl
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: petr.haberzettl@ujep.cz
Telefon: 47528 6729
Bc. Eva Heřmanová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: eva.hermanova@ujep.cz
Telefon: 47528 6712
Poznámka: sekretářka
RNDr. Jan Krejčí Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: jan.krejci@ujep.cz
Telefon: 47528 6735
Další telefon: 739274400
Ing. Pavel Kuba Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: pavel.kuba@ujep.cz
Telefon: 47528 6725
RNDr. Petr Kubera Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: petr.kubera@ujep.cz
Telefon: 47528 6716
Karyna Kulish
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
Telefon:  
doc. RNDr. Viktor Maškov DrSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: viktor.maskov@ujep.cz
Telefon: 47528 6719
doc. RNDr. Karel Oliva Dr.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: karel.oliva@ujep.cz
Telefon: 47528 6720
RNDr. Zbyšek Posel Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: zbysek.posel@ujep.cz
Telefon: 47528 6717
Mgr. Květuše Sýkorová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: kvetuse.sykorova@ujep.cz
Telefon: 47528 6726
RNDr. Jiří Škvor Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: jiri.skvor@ujep.cz
Telefon: 47528 6711
Další telefon: 607029947
Bc. Lucie Tesařová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: Lucie.Tesarova@ujep.cz
Telefon: 47528 6744
Další telefon: 608524051
Poznámka: Tajemnice, technik
Michaela Zelingerová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
Telefon:  
RNDr. Michal Žemlička Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra informatiky PřF
e-mail: michal.zemlicka@ujep.cz
Telefon: 47528 6724
Poznámka: odborný asistent