Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FZS Fakulta zdravotnických studií ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar proděkana pro výstavbu a vn.vztahy
Ing. Miloš Němeček milos.nemecek@ujep.cz 47528 4222 V1 - 29A
Ing. Miloš Němeček
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar proděkana pro výstavbu a vn.vztahy
e-mail: milos.nemecek@ujep.cz
Telefon: 47528 4222
Místnost: V1-29A