Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FUD - Fakulta umění a designu ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Digitální media
Mgr. Miroslav Hašek Ph.D. miroslav.hasek@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Digitální media
MgA. Radek Jandera radek.jandera@ujep.cz 47528 5154
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Digitální media
MgA. Aleš Loziak ales.loziak@ujep.cz aloziak@gmail.com 47528 5154 777779001
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Interaktivní média
doc. Mgr.A. Pavel Kopřiva Ph.D. pavel.kopriva@ujep.cz 47528 5328 604402853Vedoucí ateliéru interaktivní média
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Interaktivní média
MgA. Jan Prošek Ph.D. jan.prosek@ujep.cz 47528 5328
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Performance
doc. Jiří Kovanda jiri.kovanda@ujep.cz 47528 5323
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Performance
MgA. Ivana Zochová  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Time-based Media
doc. Mgr.A. Daniel Hanzlík daniel.hanzlik@ujep.cz 47528 5160
Mgr. Miroslav Hašek Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Digitální media
e-mail: miroslav.hasek@ujep.cz
Telefon:  
MgA. Radek Jandera
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Digitální media
e-mail: radek.jandera@ujep.cz
Telefon: 47528 5154
MgA. Aleš Loziak
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Digitální media
e-mail: ales.loziak@ujep.cz
Další e-mail: aloziak@gmail.com
Telefon: 47528 5154
Další telefon: 777779001
doc. Mgr.A. Pavel Kopřiva Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Interaktivní média
e-mail: pavel.kopriva@ujep.cz
Telefon: 47528 5328
Další telefon: 604402853
Poznámka: Vedoucí ateliéru interaktivní média
MgA. Jan Prošek Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Interaktivní média
e-mail: jan.prosek@ujep.cz
Telefon: 47528 5328
doc. Jiří Kovanda
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Performance
e-mail: jiri.kovanda@ujep.cz
Telefon: 47528 5323
MgA. Ivana Zochová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Performance
Telefon:  
doc. Mgr.A. Daniel Hanzlík
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Time-based Media
e-mail: daniel.hanzlik@ujep.cz
Telefon: 47528 5160