Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PřF - Přírodovědecká fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Hana Auer Malinská Ph.D. hana.malinska@ujep.cz 47528 3617 +420 475 28 3617ZV - 5
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
RNDr. Oldřich Benada CSc. oldrich.benada@ujep.cz 47528 3619 ZV - 17
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Kateřina Budková katerina.budkova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Lukáš Bystrianský Ph.D. lukas.bystriansky@ujep.cz 47528 3613 ZV - 6Tajemník KBI
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Michaela Czerneková Ph.D. michaela.czernekova@ujep.cz 47528 6785 CPTO - 4.03
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Ing. Markéta Gloneková Ph.D. marketa.glonekova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
prof. doc. RNDr. Milan Gryndler CSc. milan.gryndler@ujep.cz 47528 3633 ZV - 4
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Bc. Iva Hájková iva.hajkova@ujep.cz 47528 3616 ZV - 3
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Ing. Handrij Härtel Ph.D. handrij.hartel@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
RNDr. Jan Ipser CSc. jan.ipser@ujep.cz 47528 3619 ZV - 17
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Amálie Anna Jopková  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
doc. RNDr. Eva Jozífková PhD., Ph.D. eva.jozifkova@ujep.cz evasmid@centrum.cz 47528 3642 607682138ZV - 99/206 (CBEO)docent
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
RNDr. Jan Klečka Ph.D. jan.klecka@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
doc. RNDr. Karel Kubát CSc. karel.kubat@ujep.cz 47528 3695 ZV - 11
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
RNDr. Pavel Kúr Ph.D. pavel.kur@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
RNDr. Lenka Němcová CSc. lenka.nemcova@ujep.cz 47528 3618 ZV - 4
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
PhDr. Ing. Silvie Svobodová Ph.D. silvie.svobodova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Jarmila Šlechtová  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie PřF
Mgr. Pavla Urbánková Ph.D. pavla.urbankova@ujep.cz  
Mgr. Hana Auer Malinská Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: hana.malinska@ujep.cz
Telefon: 47528 3617
Další telefon: +420 475 28 3617
Místnost: ZV-5
RNDr. Oldřich Benada CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: oldrich.benada@ujep.cz
Telefon: 47528 3619
Místnost: ZV-17
Mgr. Kateřina Budková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: katerina.budkova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Lukáš Bystrianský Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: lukas.bystriansky@ujep.cz
Telefon: 47528 3613
Místnost: ZV-6
Poznámka: Tajemník KBI
Mgr. Michaela Czerneková Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: michaela.czernekova@ujep.cz
Telefon: 47528 6785
Místnost: CPTO-4.03
Ing. Markéta Gloneková Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: marketa.glonekova@ujep.cz
Telefon:  
prof. doc. RNDr. Milan Gryndler CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: milan.gryndler@ujep.cz
Telefon: 47528 3633
Místnost: ZV-4
Bc. Iva Hájková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: iva.hajkova@ujep.cz
Telefon: 47528 3616
Místnost: ZV-3
Ing. Handrij Härtel Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: handrij.hartel@ujep.cz
Telefon:  
RNDr. Jan Ipser CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: jan.ipser@ujep.cz
Telefon: 47528 3619
Místnost: ZV-17
Amálie Anna Jopková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
Telefon:  
doc. RNDr. Eva Jozífková PhD., Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: eva.jozifkova@ujep.cz
Další e-mail: evasmid@centrum.cz
Telefon: 47528 3642
Další telefon: 607682138
Místnost: ZV-99/206 (CBEO)
Poznámka: docent
RNDr. Jan Klečka Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: jan.klecka@ujep.cz
Telefon:  
doc. RNDr. Karel Kubát CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: karel.kubat@ujep.cz
Telefon: 47528 3695
Místnost: ZV-11
RNDr. Pavel Kúr Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: pavel.kur@ujep.cz
Telefon:  
RNDr. Lenka Němcová CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: lenka.nemcova@ujep.cz
Telefon: 47528 3618
Místnost: ZV-4
PhDr. Ing. Silvie Svobodová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: silvie.svobodova@ujep.cz
Telefon:  
Jarmila Šlechtová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
Telefon:  
Mgr. Pavla Urbánková Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra biologie PřF
e-mail: pavla.urbankova@ujep.cz
Telefon: