Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PF - Pedagogická fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
Mgr. Milena Adámková Ségard Ph.D. milena.adamkova@ujep.cz   HO - 412
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
PhDr. Eva Chalupová Ph.D. eva.chalupova@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
PhDr. Jan Drahoňovský jan.drahonovsky@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
Mgr. Tereza Dvořáková Ph.D. tereza.dvorakova@ujep.cz 47528 2325 HO - 306
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
PhDr. Renata Hajná Ph.D. renata.hajna@ujep.cz 47528 2324 HO - 310
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
doc. PhDr. Běla Hátlová Ph.D. bela.hatlova@ujep.cz 47528 2324 HO - 412
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
Mgr. David Karel Ph.D. david.karel@ujep.cz 47528 2322 HO - 304
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
Michala Linková michala.linkova@ujep.cz 47528 2323 HO - 305sekretářka katedry psychologie
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
Mgr. Ondřej Pešout Ph.D. ondrej.pesout@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
Mgr. Hana Sirotková hana.sirotkova@ujep.cz 47528 2322 HO - 304
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
prof. PhDr. Lenka Šulová CSc. lenka.sulova@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
PhDr. Iva Wedlichová Ph.D. iva.wedlichova@ujep.cz 47528 2284 HO - 301
PF - Pedagogická fakulta
Katedra psychologie PF
PhDr. Jiří Závora Ph.D. jiri.zavora@ujep.cz 47528 2286 HO - 303
Mgr. Milena Adámková Ségard Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: milena.adamkova@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: HO-412
PhDr. Eva Chalupová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: eva.chalupova@ujep.cz
Telefon:  
PhDr. Jan Drahoňovský
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: jan.drahonovsky@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Tereza Dvořáková Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: tereza.dvorakova@ujep.cz
Telefon: 47528 2325
Místnost: HO-306
PhDr. Renata Hajná Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: renata.hajna@ujep.cz
Telefon: 47528 2324
Místnost: HO-310
doc. PhDr. Běla Hátlová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: bela.hatlova@ujep.cz
Telefon: 47528 2324
Místnost: HO-412
Mgr. David Karel Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: david.karel@ujep.cz
Telefon: 47528 2322
Místnost: HO-304
Michala Linková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: michala.linkova@ujep.cz
Telefon: 47528 2323
Místnost: HO-305
Poznámka: sekretářka katedry psychologie
Mgr. Ondřej Pešout Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: ondrej.pesout@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Hana Sirotková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: hana.sirotkova@ujep.cz
Telefon: 47528 2322
Místnost: HO-304
prof. PhDr. Lenka Šulová CSc.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: lenka.sulova@ujep.cz
Telefon:  
PhDr. Iva Wedlichová Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: iva.wedlichova@ujep.cz
Telefon: 47528 2284
Místnost: HO-301
PhDr. Jiří Závora Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Katedra psychologie PF
e-mail: jiri.zavora@ujep.cz
Telefon: 47528 2286
Místnost: HO-303