Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** CI - Centrum informatiky ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
CI - Centrum informatiky
Oddělení počítačových sítí
Mgr. Ing. Petr Novák petr.novak@ujep.cz 47528 4164
CI - Centrum informatiky
Oddělení počítačových sítí
Ing. Jiří Plachý jiri.plachy@ujep.cz 47528 6250
CI - Centrum informatiky
Oddělení počítačových sítí
Ing. Pavel Poláček pavel.polacek@ujep.cz 47528 6253
CI - Centrum informatiky
Oddělení počítačových sítí
Bc. Daniel Tschunko daniel.tschunko@ujep.cz 47528 6252
CI - Centrum informatiky
Oddělení počítačových sítí
Mgr. Petr Vobořil petr.voboril@ujep.cz 47528 6251
Mgr. Ing. Petr Novák
Pracoviště: CI - Centrum informatiky - Oddělení počítačových sítí
e-mail: petr.novak@ujep.cz
Telefon: 47528 4164
Ing. Jiří Plachý
Pracoviště: CI - Centrum informatiky - Oddělení počítačových sítí
e-mail: jiri.plachy@ujep.cz
Telefon: 47528 6250
Ing. Pavel Poláček
Pracoviště: CI - Centrum informatiky - Oddělení počítačových sítí
e-mail: pavel.polacek@ujep.cz
Telefon: 47528 6253
Bc. Daniel Tschunko
Pracoviště: CI - Centrum informatiky - Oddělení počítačových sítí
e-mail: daniel.tschunko@ujep.cz
Telefon: 47528 6252
Mgr. Petr Vobořil
Pracoviště: CI - Centrum informatiky - Oddělení počítačových sítí
e-mail: petr.voboril@ujep.cz
Telefon: 47528 6251