Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** CI - Centrum informatiky ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
CI - Centrum informatiky
Oddělení počítačových sítí
Ing. David Koukal david.koukal@ujep.cz 47528 6253
CI - Centrum informatiky
Oddělení počítačových sítí
Mgr. Ing. Petr Novák petr.novak@ujep.cz 47528 4164 CPTO - 5.01
CI - Centrum informatiky
Oddělení počítačových sítí
Ing. Jiří Plachý jiri.plachy@ujep.cz 47528 6250 MFC - 213
CI - Centrum informatiky
Oddělení počítačových sítí
Bc. Daniel Tschunko daniel.tschunko@ujep.cz 47528 6252 MFC - 214
CI - Centrum informatiky
Oddělení počítačových sítí
Mgr. Petr Vobořil petr.voboril@ujep.cz 47528 6251 MFC - 214
Ing. David Koukal
Pracoviště: CI - Centrum informatiky - Oddělení počítačových sítí
e-mail: david.koukal@ujep.cz
Telefon: 47528 6253
Mgr. Ing. Petr Novák
Pracoviště: CI - Centrum informatiky - Oddělení počítačových sítí
e-mail: petr.novak@ujep.cz
Telefon: 47528 4164
Místnost: CPTO-5.01
Ing. Jiří Plachý
Pracoviště: CI - Centrum informatiky - Oddělení počítačových sítí
e-mail: jiri.plachy@ujep.cz
Telefon: 47528 6250
Místnost: MFC-213
Bc. Daniel Tschunko
Pracoviště: CI - Centrum informatiky - Oddělení počítačových sítí
e-mail: daniel.tschunko@ujep.cz
Telefon: 47528 6252
Místnost: MFC-214
Mgr. Petr Vobořil
Pracoviště: CI - Centrum informatiky - Oddělení počítačových sítí
e-mail: petr.voboril@ujep.cz
Telefon: 47528 6251
Místnost: MFC-214