Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PF - Pedagogická fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
PF - Pedagogická fakulta
Propagace a reklama PF
MgA. Kateřina Javůrková katerina.javurkova@ujep.cz  
PF - Pedagogická fakulta
Útvar proděk.pro rozvoj a řízení kvality
doc. PhDr. Ladislav Zilcher Ph.D. ladislav.zilcher@ujep.cz 47528 3121 CS - 216Proděkan pro rozvoj a internacionalizaci, vedoucí centra CSIIV PF, odborný asistent KSSP PF
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení pro vnější vztahy PF
Mgr. Jana Klenerová jana.klenerova@ujep.cz 47528 3165 CS - 109manager oddělení vnějších vztahů
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení pro vnější vztahy PF
Alec Mindák Alec.Mindak@ujep.cz 47528 3175
PF - Pedagogická fakulta
Centrum pro sociální inovace a inkluzi
Mgr. Barbora Lanková barbora.lankova@ujep.cz 47528 3138
PF - Pedagogická fakulta
Centrum celoživotního vzdělávání PF
Mgr. Dagmar Bertlová dagmar.bertlova@ujep.cz 47528 3132 CV - 111
PF - Pedagogická fakulta
Centrum celoživotního vzdělávání PF
Bc. Milena Černá milena.cerna@ujep.cz 47528 3179 CV - 107
PF - Pedagogická fakulta
Centrum celoživotního vzdělávání PF
Mgr. Věra Michalová vera.michalova@ujep.cz 47528 3133 CV - 111
MgA. Kateřina Javůrková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Propagace a reklama PF
e-mail: katerina.javurkova@ujep.cz
Telefon:  
doc. PhDr. Ladislav Zilcher Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Útvar proděk.pro rozvoj a řízení kvality
e-mail: ladislav.zilcher@ujep.cz
Telefon: 47528 3121
Místnost: CS-216
Poznámka: Proděkan pro rozvoj a internacionalizaci, vedoucí centra CSIIV PF, odborný asistent KSSP PF
Mgr. Jana Klenerová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení pro vnější vztahy PF
e-mail: jana.klenerova@ujep.cz
Telefon: 47528 3165
Místnost: CS-109
Poznámka: manager oddělení vnějších vztahů
Alec Mindák
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení pro vnější vztahy PF
e-mail: Alec.Mindak@ujep.cz
Telefon: 47528 3175
Mgr. Barbora Lanková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Centrum pro sociální inovace a inkluzi
e-mail: barbora.lankova@ujep.cz
Telefon: 47528 3138
Mgr. Dagmar Bertlová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Centrum celoživotního vzdělávání PF
e-mail: dagmar.bertlova@ujep.cz
Telefon: 47528 3132
Místnost: CV-111
Bc. Milena Černá
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Centrum celoživotního vzdělávání PF
e-mail: milena.cerna@ujep.cz
Telefon: 47528 3179
Místnost: CV-107
Mgr. Věra Michalová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Centrum celoživotního vzdělávání PF
e-mail: vera.michalova@ujep.cz
Telefon: 47528 3133
Místnost: CV-111