Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PF - Pedagogická fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
PF - Pedagogická fakulta
Propagace a reklama PF
BcA. Roman Bezděk roman.bezdek@ujep.cz 47528 3215 PR
PF - Pedagogická fakulta
Útvar proděk.pro rozvoj a řízení kvality
PhDr. Ladislav Zilcher Ph.D. ladislav.zilcher@ujep.cz 47528 3121 Proděkan a odborný asistent na katedře Pedagogiky
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení pro vnější vztahy PF
Mgr. Jana Klenerová jana.klenerova@ujep.cz 47528 3165 manager oddělení vnějších vztahů
PF - Pedagogická fakulta
Oddělení pro vnější vztahy PF
Alec Mindák Alec.Mindak@ujep.cz 47528 3175
PF - Pedagogická fakulta
Centrum pro sociální inovace a inkluzi
Mgr. Barbora Lanková barbora.lankova@ujep.cz 47528 3138
PF - Pedagogická fakulta
Centrum celoživotního vzdělávání PF
Mgr. Dagmar Bertlová dagmar.bertlova@ujep.cz 47528 3132
PF - Pedagogická fakulta
Centrum celoživotního vzdělávání PF
Bc. Milena Černá milena.cerna@ujep.cz 47528 3179
PF - Pedagogická fakulta
Centrum celoživotního vzdělávání PF
Mgr. Věra Michalová vera.michalova@ujep.cz 47528 3133
BcA. Roman Bezděk
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Propagace a reklama PF
e-mail: roman.bezdek@ujep.cz
Telefon: 47528 3215
Poznámka: PR
PhDr. Ladislav Zilcher Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Útvar proděk.pro rozvoj a řízení kvality
e-mail: ladislav.zilcher@ujep.cz
Telefon: 47528 3121
Poznámka: Proděkan a odborný asistent na katedře Pedagogiky
Mgr. Jana Klenerová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení pro vnější vztahy PF
e-mail: jana.klenerova@ujep.cz
Telefon: 47528 3165
Poznámka: manager oddělení vnějších vztahů
Alec Mindák
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Oddělení pro vnější vztahy PF
e-mail: Alec.Mindak@ujep.cz
Telefon: 47528 3175
Mgr. Barbora Lanková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Centrum pro sociální inovace a inkluzi
e-mail: barbora.lankova@ujep.cz
Telefon: 47528 3138
Mgr. Dagmar Bertlová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Centrum celoživotního vzdělávání PF
e-mail: dagmar.bertlova@ujep.cz
Telefon: 47528 3132
Bc. Milena Černá
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Centrum celoživotního vzdělávání PF
e-mail: milena.cerna@ujep.cz
Telefon: 47528 3179
Mgr. Věra Michalová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Centrum celoživotního vzdělávání PF
e-mail: vera.michalova@ujep.cz
Telefon: 47528 3133