Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** REK - Rektorát ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
REK - Rektorát
Oddělení vědy a výzkumu
Bc. Hanuš Petržílka hanus.petrzilka@ujep.cz 47528 6354 MFC - 2.20
REK - Rektorát
Oddělení vědy a výzkumu
Mgr. Magdaléna Zelená Magdalena.Zelena@ujep.cz 47528 6353 +420 720 978 448 - 2.20referent VaV
Bc. Hanuš Petržílka
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení vědy a výzkumu
e-mail: hanus.petrzilka@ujep.cz
Telefon: 47528 6354
Místnost: MFC-2.20
Mgr. Magdaléna Zelená
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení vědy a výzkumu
e-mail: Magdalena.Zelena@ujep.cz
Telefon: 47528 6353
Další telefon: +420 720 978 448
Poznámka: referent VaV