Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FSI - Fakulta strojního inženýrství ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Erasmus koordinátor FSI
Ing. Martin Svoboda Ph.D. martin.svoboda@ujep.cz  
Ing. Martin Svoboda Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Erasmus koordinátor FSI
e-mail: martin.svoboda@ujep.cz
Telefon: