Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PF - Pedagogická fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
PF - Pedagogická fakulta
Centrum pedagogické praxe PF
Mgr. David Bauer david.bauer@ujep.cz 47528 3135
PF - Pedagogická fakulta
Centrum pedagogické praxe PF
Mgr. Bc. Lukáš Círus Ph.D. lukas.cirus@ujep.cz 47528 3205 CS - 218Odborný asistent
PF - Pedagogická fakulta
Centrum pedagogické praxe PF
Markéta Kmínková marketa.kminkova@ujep.cz   CS - 441sekretářka
Mgr. David Bauer
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Centrum pedagogické praxe PF
e-mail: david.bauer@ujep.cz
Telefon: 47528 3135
Mgr. Bc. Lukáš Círus Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Centrum pedagogické praxe PF
e-mail: lukas.cirus@ujep.cz
Telefon: 47528 3205
Místnost: CS-218
Poznámka: Odborný asistent
Markéta Kmínková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Centrum pedagogické praxe PF
e-mail: marketa.kminkova@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: CS-441
Poznámka: sekretářka