Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FSE - Fakulta sociálně ekonomická ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
doc. JUDr. PhDr. Vojtěch Belling Ph.D. belling@email.cz 47528 4910 MO - 410
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
Ing. Martin Domín martin.domin@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
Ing. Lenka Dubová lenka.dubova@ujep.cz 47528 4722 MO - 222
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
Petra Havránková petra.havrankova@ujep.cz 47528 4915 MO - 415
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
Ing. Petr Hlaváček Ph.D. petr.hlavacek@ujep.cz 47528 4910 MO - 410
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
Ing. Jan Holub jan.holub@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
doc. RNDr. Jaroslav Koutský Ph.D. jaroslav.koutsky@ujep.cz 47528 4911 MO - 411
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
Ing. Jiří Louda Ph.D. jiri.louda@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
RNDr. Václav Novák Ph.D. vaclav.novak@ujep.cz 47528 4913 MO - 413
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
Ing. Petra Olšová Ph.D. petra.olsova@ujep.cz 47528 4914 MO - 414
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
Ing. Tomáš Sýkora tomas.sykora@ujep.cz 47528 4919
doc. JUDr. PhDr. Vojtěch Belling Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
e-mail: belling@email.cz
Telefon: 47528 4910
Místnost: MO-410
Ing. Martin Domín
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
e-mail: martin.domin@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Lenka Dubová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
e-mail: lenka.dubova@ujep.cz
Telefon: 47528 4722
Místnost: MO-222
Petra Havránková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
e-mail: petra.havrankova@ujep.cz
Telefon: 47528 4915
Místnost: MO-415
Ing. Petr Hlaváček Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
e-mail: petr.hlavacek@ujep.cz
Telefon: 47528 4910
Místnost: MO-410
Ing. Jan Holub
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
e-mail: jan.holub@ujep.cz
Telefon:  
doc. RNDr. Jaroslav Koutský Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
e-mail: jaroslav.koutsky@ujep.cz
Telefon: 47528 4911
Místnost: MO-411
Ing. Jiří Louda Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
e-mail: jiri.louda@ujep.cz
Telefon:  
RNDr. Václav Novák Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
e-mail: vaclav.novak@ujep.cz
Telefon: 47528 4913
Místnost: MO-413
Ing. Petra Olšová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
e-mail: petra.olsova@ujep.cz
Telefon: 47528 4914
Místnost: MO-414
Ing. Tomáš Sýkora
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra reg. rozvoje a veřejné správy
e-mail: tomas.sykora@ujep.cz
Telefon: 47528 4919