Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FSE - Fakulta sociálně ekonomická ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Útvar proděkana pro vnější vztahy FSE
Mgr. Jitka Laštovková Ph.D. jitka.lastovkova@ujep.cz 47528 3875 MN - 207
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Referát pro vnější vztahy FSE
Mgr. Jitka Dvořáková jitka.dvorakova@ujep.cz 47528 4718 +420775605083MO - 
Mgr. Jitka Laštovková Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Útvar proděkana pro vnější vztahy FSE
e-mail: jitka.lastovkova@ujep.cz
Telefon: 47528 3875
Místnost: MN-207
Mgr. Jitka Dvořáková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Referát pro vnější vztahy FSE
e-mail: jitka.dvorakova@ujep.cz
Telefon: 47528 4718
Další telefon: +420775605083
Místnost: MO-