Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FSE - Fakulta sociálně ekonomická ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Referát pro vnější vztahy FSE
Mgr. Jitka Ježková jitka.jezkova@ujep.cz 47528 4718
Mgr. Jitka Ježková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Referát pro vnější vztahy FSE
e-mail: jitka.jezkova@ujep.cz
Telefon: 47528 4718